(10خط) 02177613815

سیستم مدیریت پروژه ها

بعضی از سازمان ها در مدیریت ارتباط با مشتریان خود به واسطه پرژه محور بودن از سیستم مدیریت پروژه ها استفاده می کنند .
به عبارت دیگر پروژه در یک سازمان ماهیت آن نه شخصیت حقیقی است نه شخصیت حقوقی .ولی در عین حال یک شخصیت مستقل دارد .
پروژه در یک سازمان در یک روز متولد می شود (شروع می شود) و در یک پروسه زمانی در یک بازه زمانی با انجام یک سری فرآیندها تمام می شود.
شاخص های متعددی در یک پروژه می تواند مدیریت شود، اطلاعاتش ثبت و بعد به واسطه ی آن در هر پروژه مدیریت ارتباط خود را ، مدیریت تسک ها و وظایف خود را پیگیری کنیم .

با انواع CRM طلوع آشنا شوید
مدیریت مالی پیش فاکتور و فاکتورهای خود را دارد و هر جزئیات دیگری در خصوص با یک پروژه باشد را می توان داخل سیستم ثبت کرد.
در یک یا چندین پروژه این سیستم امکان را به مدیران سازمان می دهد در خصوص جزئیات یک پروژه مقایسه یا گزارش گیری های کاملا حرفه ای ، تخصصی و فنی را داشته باشد .
اطلاعاتی در این مجموعه از پروژه هایی که ما در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان اشاره کردیم در حقیقت به سازمان کمک می کند که تمامی پارامترهای موثر در مدیریت کلان سازمان را با رویکرد مدیریت دانش ثبت کنیم و بعد این داده ها با رویکرد های مختلفی امکان داده کاوی روشن خواهد داشت .

درخواست دمو

درخواست دمو CRM