(10خط) 02177613815

آماده كردن برنامه روزآمد سازى CRM توسط اوراكل


آماده كردن برنامه روزآمد سازى CRM توسط اوراكل

اوراكل قصد دارد كه جديدترين نسخه برنامه هاى كاربردى مديريت روابط مشتريان خود را به عنوان بخشى از روز آمد سازى مجموعهE-Business خود، طى دو ماه آتى به بازار عرضه كند. هدف از روزآمدسازى نرم افزار CRM اوراكل اين است كه فروش محصولات شركت را با ديگر عملكردهاى شركت مانند بازاريابى و فعاليت هاى شراكت با ديگران، مرتبط و متصل سازد. ابزار جديدى با نام «audienceworkbench»، به مديران امكان مى دهد تا يك سياست تبليغاتى ايجاد كنند كه با استفاده از داده هاى مشتريان، مخاطبان خاصى را مورد هدف قرار دهند. عملكرد CRM اوراكل همچنان در پشت سر رقيب خود يعنى Siebel قرار دارد. شركت IDC در سال ،۲۰۰۳ اوراكل را در بازار جهانى CRM و بر حسب سهم بازار، پس از شركت هاى Siebel و SAP در مقام سوم قرار داده است. اوراكل قصد ندارد درآمد برنامه هاى كاربردى خود را به بخش هاى متعددى تجزيه و تقسيم كند. درآمد برنامه هاى كاربردى اوراكل در پايان ماه مه سال ۲۰۰۴ ، ۳درصد كاهش داشته است.

منبع:
http://www.sharghnewspaper.com


درخواست دمو

درخواست دمو CRM