Array ( ) مدیریت پروژه های فروش با نرم افزار CRM - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM طلوع
فهرست

مدیریت پروژه های فروش با نرم افزار CRM در بسیاری از شرکتها بعد از فروش یک کالا و یا خدمت نیاز به مدیریت فرآیندهایی است تا این سرویس و یا کالا به مشتری تحویل گردد. در شرکتهایی که هم تعداد مشتریان زیاد است و هم تعداد خدمات ، شرایطی بوجود می آید که مدیران شرکت نمی توانند به راحتی از آخرین وضعیت تحویل کالا و یا سرویس به مشتریان مختلف مطلع گردند. در نرم افزار CRM طلوع با استفاده از ماژول مدیریت پروژه ها ، شما به عنوان مدیر یک شرکت به راحتی می توانید در یک نگاه لیست کامل پروژه های باز و در حال اقدام را از پروژه های تکمیل شده ، ببینید و بررسی نمایید که هر پروژه چند درصد پیشرفت دارد و در چه مرحله ای از اجرا می باشد در این ساختار برای هر خدمت و یا محصول فرآیندهای اجرایی آن همراه با مدت زمان اجرا و کاربری که در سیستم باید این فرآیند را اجرا نماید تعریف می شود.در این صورت با ثبت هر فاکتور ویا قرارداد در نرم افزار CRM ، پروژه مربوط به این خدمت به نام مشتری ، در سیستم به صورت خودکار ، فعال می شود و به تعداد فرآیندهای تعریف شده برای این خدمت وظیفه در سیستم ایجاد شده و به کاربر ویژه آن در سیستم ارجاع می گردد. به این ترتیب ، فرآیند اجرای این سرویس در شرکت شروع می شود و با تکمیل هر وظیفه ارجاعی به کاربران ، درصد پیشرفت پروژه و تعداد وظایف تکمیل شده این پروژه مقدار می گیرند. با وزن دهی به فرآیندها ، تکمیل هر وظیفه درصد پیشرفت را بر مبنای وزن هر وظیفه تغییر می دهد. به این ترتیب شما می توانید کلیه پروژه های باز و تکمیل شده در شرکت خود را برای مشتریان مختلف در یک لیست داشته باشید و در صورت وجود تاخیر در اجرای پروژه ها بررسی نمایید کدام وظیفه از کدام کاربر با تاخیر اجرا شده است.

تعداد بازدید:458

بیشتر بخوانید:

تاثیر crm (مدیریت ارتباط با مشتریان) در افزایش فروشتاثیر نرم افزارهای مدیریت مدارک پزشکی بر بهبود عملکرد پزشکانآیا امکانات نرم افزار CRM با سیستم های مدیریت اسناد برابری می کند؟مدیریت مشتری با استفاده از ابزار های دورکارینرم افزار مدیریت ارتباط با تامین کنندگان
کلمات کلیدی نرم افزار CRM
درخواست دمو

درخواست دمو