فهرست
CRM و افزایش رضایت مشتریدر عصر امروز که مشتریان با انواع و اقسام محصولات و خدمات روبرو هستند، جذب مشتریان به دغدغه ای برای سازمان ها و مراکز فروش تبدیل شده است. در بازارهای سنتی ، قدرت انتخاب و اختیار مشتریان محدود به چند کالای خاص بود بنابراین مشتری بعد از خرید محصول و یا دریافت خدمت، برای دفعات بعدی، مجبور به بازگشت به همان مغازه یا سازمان بود. اما در حال حاضر با تنوع موجود، حفظ مشتریان قبلی بالاخص مشتریان سودده در اولویت سازمان ها و شرکت ها قرار دارد. همان طور که می دانید ارزش آتی مشتریان یکسان نیست و برخی مشتریان، منابع شرکت ها را هدر می دهند، به همین منظور خدمات و سرویس های مشتری مداری برای آنان متفاوت می باشد. CRM تنها نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان نیست بلکه در روند مدیریت تعامل با مشتریان، ما را یاری می کند. مفهوم CRM چیزی جز افزایش رضایت مشتری نیست.

بیشتر بخوانید:

سه معیار طلایی برای اندازه گیری وفاداری مشتریانواع مشتری ها از نظر رفتار بعد از خریدایجاد وفاداری در برندها از طریق شخصی سازی خدمات مشتری مدیریت خدمات مشتری مدیریت خدمات مشتری
کلمات کلیدی نرم افزار crm
درخواست دمو

درخواست دمو