فهرستتبليغات اينترنتي مولف/مترجم: سيدحسين ميرحسيني (دانشگاه امام صادق عليه السلام) موضوع: تجارت الکترونيک سال انتشار(ميلادي): 2004 وضعيت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبير –سال هفدهم -شماره 148 تنظيم: پايگاه مقالات مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com چکيده: بررسي تاثير اينترنت بر حوزه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي واقتصادي امروزه موضوع تحقيقات مختلف درميان محققان و انديشمندان سراسر جهان شده است. هدف مقاله پيش رو نيز بررسي تاثير اينترنت بر حوزه تبليغات است. با شروع فعاليتهاي تجاري در اينترنت، تبليغات اينترنتي نيز پابه عرصه ظهور گذاشت. گـــــرچه درحال حاضر، ميزان هزينه هاي تبليغــات اينترنتي نسبت به کل هزينه هاي تبليغاتي بسيار پايين است ليکن نرخ رشد آن بيانگر اين واقعيت است که اين شاخه در آينده نه چنـــدان دور اهميت و جايگاه ويژه اي در صنعت تبليغات پيدا خواهدکرد. به همين دليل، در اين مقاله سعي خواهدشد تا در ابتدا معناي اصطلاح تبليغات اينترنتي بيان شده و در ادامه انواع مدل هاي معروف تبليغات در اينترنت موردبررسي قرار گيرد. مقدمه اينترنت به معناي شبکه اي از رايانه هاي متعدد که در سراسر جهان گسترده و با هم درارتباط هستند. از دهه نود و با واگذار شدن به بخش خصوصي کاربردهاي تجاري پيدا کرد. از آن زمان به بعد بود که اين شبکه تاثيرات عميقي را بر نحوه انجام فعاليتهاي تجاري گذارد. تبليغات تجاري به دليل ماهيت فناوري محور و ارتباطي محور خود به شدت تحت اين تاثيرات قرارگرفته و اصول سنتي آن به چالش کشيــده شد. حاصل اين چالشها و تاثيرات شکل گيري پديده تبليغات اينترنتي بود. 1 - تعريف درنظر ابتدايي و باتوجه به تعاريفي که درمورد تبليغات و اينترنت بيان شده است، پي بردن به معناي اصطلاح تبليغات اينترنتي چندان دشوار نخواهدبود. درحقيقت اين اصطلاح به گونه اي است کـــه خودش، خود را تعريف مي کند. شايد به علت همين حالت خود تعريفي بوده است که در اکثر منابع موجود (کتابها، مقالات و پايگاههاي اينترنتي) در زمينه تبليغات اينترنتي کمتر تعريف مشخصي از آن ارائه شده است. البته در ادبيات جديد تبليغات، بعضاً تعاريفي نيز براي تبليغات اينترنتي ذکر گرديده است. براي مثال، دوکافي(1996) از اولين کساني که زمينه تبليغات اينترنتي و چگونگي نگرش مصرف کنندگان به آن تحقيقاتي را انجام داده، در مقاله خود تحت عنوان ارزش تبليغات و تبليغات در وب تبليغات اينترنتي را ازنظر مصرف کنندگان دربردارنده انواع بسياري از مطالب و مضامين تجاري موجود در وب مي داند - از تبليغات الکترونيکي شبيه به تبليغات سنتي (تابلوهاي تبليغاتي و بنرها) گرفته تا انواع ديگري که متفاوت از تبليغات سنتي هستند (مثل ايجاد پايگاه اينترنتي). به همين گونه، اشلوزر و ديگران (1999) تبليغات اينترنتي را هر نوع محتوا و مضمون تجـاري موجود در اينترنت مي دانند که شرکتها بــــراي آگاه کردن مصرف کنندگان درمورد کالاها و خدمات خود طراحي مي کنند. بعضي ديگر (PATON AND CONANT, 2002) نيز تبليغات اينترنتي را به طور ساده استفاده از اينترنت براي انجام تبليغات دانسته اند. لذا با درنظرگرفتن بعد رسانه اي اينترنت و باتوجه به تعريف تبليغات تجاري که در بالا ذکر گرديد مي توان تبليغات اينتــــــرنتي را چنين تعريف نمود: بــــــــه کارگيري اينترنت و فناوري هاي زيرمجموعه آن نظير وب و پست الکترونيک توسط سازمانهاي تجاري براي انجام فعاليتهاي تبليغاتي موردنظر.(1) تاريخچه و اهميت با شروع فعاليتهاي تجاري در اينترنت، تبليغات اينترنتي نيز پابه عرصه ظهور گذاشت. به نظر مي رسد اولين شيوه براي تبليغ استفاده از پست الکترونيک بوده باشد. اما با اضافه شدن فناوري وب به اينترنت، تبليغات اينترنتي به شکل امروزي آن آغاز گرديد. در سال 1994 اولين بنر تبليغاتي - که امروزه معمول ترين و مشهورترين مدل تبليغ در اينترنت است - در پايگاه اينترنتي هات واير (HOTWIRE) به کار گرفته شد (CHEN,2001, P.110) . از اين سال به بعد بود که تبليغات اينترنتي به عنوان تکنيکي موثر و کارا براي تبليغات موردتوجه بازاريابان قرار گرفت (GAO ET AL, 2002). به مرور زمان انواع جديدي از مدلهاي تبليغات در اينترنت شکل گرفتند و ميزان هزينه هاي تبليغاتي به طور مداوم افزايش پيدا کرد. به طوري که از ميزان 55 ميليون دلار در سال 1995 به 270 ميليون دلار در سال 1996، 940 ميليون دلار در سال 1997، 2 ميليارد دلار در سال 1998 و 3/5 ميليارد دلار در سال 1999 رسيد (COEN, 1999). همچنين طبق برآوردهاي موسسه ژوپيتر کاميونيکيشن که يکي از معروفترين و معتبرترين موسسات در زمينه ارائه آمار و اطلاعات اينترنتي است ميزان هزينه هاي تبليغات اينترنتي در سالهاي 2000، 2001، 2002 و 2003 به ترتيب برابر با 5/3، 7/3، 9/5 و 11/9 ميليارد دلار است. با وجود نرخ رشد نسبتاً بالاي هزينه هاي تبليغات اينتــرنتي طي اين چند سال اما اين هزينه ها در مقابل کل هزينه هاي تبليغاتي صورت گرفته درجهان ناچيز است. مثلاً در سال 2000 تنها 4 درصد از کل هزينه هاي تبليغاتي در ايالات متحده مربوط به تبليغات اينترنتي بوده است. شرکت جنرال موتورز که بيشترين هزينه تبليغات را در اين سال داشته است، کمتر از يک درصد آن را به تبليغات در اينترنت اختصاص داده است. اين حقيقت درمورد شرکتهاي بزرگي مثل دايملر - کرايسلر، پراکتر اند گمبل و فورد نيز به همين صورت بوده است (MORGAN STANLEY DEAN WITTER, 2001). درنتيجه به نظر مي رسد که بيشترين ميزان تبليغات اينترنتي به وسيله خود شرکتهاي اينترنتي - شرکتهايي مثل ياهو و آمازون که فعاليتهـــاي اصلي خود را در اينترنت انجام مي دهند - صورت مي گيرد. طبق آمارها 55 تا 70 درصد هزينه هاي تبليغات اينترنتي به چنين شرکتهايي تعلق دارد (MORGAN STANLEY DEAN WITTER, 2001). البته طبق پيش بيني موسسه ژوپيتر کاميونيکيشن تا سال 2005 ميزان هزينه هاي اينترنتي به 16/5 ميليارد دلار خواهدرسيد که 8 درصـــد از کل هزينه هاي تبليغاتي را شامل مي شود. نمودار شماره يک بيانگر ميزان رشد تبليغات اينترنتي تا سال 2005 و درصد آن از کل هزينه هاي تبليغاتي در ايالات متحده است. مدلهاي تبليغات اينترنتي طي يک دهه اي که از پيدايش پديده تبليغات اينترنتي مي گذرد، روشها و مدلهاي مختلفي براي انجام تبليغات در اينترنت ابداع شده و مورداستفاده قرارگرفته است. در ادامه به برخي از مهمترين اين مدلها اشاره مي شود. 1 - بنر: بنر (BANNER) عبارت از يک تصوير گرافيکي کوچک و معمولاً مستطيلي که به يک پايگاه اينترنتي ديگر متصل مي شود و ابعاد مختلفي دارد اما به طور متوسط داراي طول 460 پيکسل (2) و عرض 60 پيکسل است (NOVAK AND HOFFMAN, 1996). بنرها اولين شکل از تبليغات بودند که به طور گسترده در اينترنت مورداستفاده قرار گرفتند و امروزه از معروفترين و پرکاربردترين انواع تبليغات اينترنتي به شمار مي روند (MOHAMMED ET AL, 2001, P.386) . بنرها معمولاً در فرمتGIF )3، ساخته شده و در قسمت بالاي صفحات اينترنتي قرار مي گيرند. کاربر با کليک کردن بر روي آنها به صفحه اي منتقل مي شود که توضيحـــات بيشتري درمورد آن تبليغ به او مي دهد و يا مستقيماً به پايگاه اينترنتي شرکتي که تبليغ مذکور را طراحي کرده منتقل مي گردد. در حقيقت اين مدل از تبليغات اينتـــرنتي را مي توان تا حدي به تبليغات سنتي چاپ شده در روزنامه ها و مجلات تشبيه کرد. بنرها داراي انواع مختلف و متفاوتي هستند و مي توان آنها را به صورت زير دسته بندي کرد: الف) بنرهاي ثابت: اين بنرها معمولاً در فرمت GIF تهيه شده و دربردارنده تصاوير و متوني هستند که ثابت بوده و حرکت نمي کنند. قبلاً از اين نوع بنرها به دليل آنکه گمان برده مي شد موردتوجه بازديدکنندگان قرار نمي گيرند کمتر استفاده مي گرديد. ليکن امروزه تحقيقات نشان داده است که بعضي کاربران اين نوع از بنرها را ترجيح مي دهند و به همين دليل اخيراً استفاده از آنها افزايش يافته است (MINNICK AND MINNICK, 2001). ب) بنرهاي متحرک (انيميشني): اين نوع بنرها از ترکيب چندين بنر ثابت و بــــــا استفاده از نرم افزارهايي مخصوصي نظيرGIF BUILDER طراحي گرديده و همانند کارتونهاي انيميشني داراي خاصيت تغييرپذيري هستند. اندازه و حجم اين بنرها نيز معمولاً از بنرهاي ثابت بيشتر است. از مزيتهاي اين نوع بنرها آن است که مي توان با استفاده از آنها پيامهاي تبليغاتي پيچيده تري طراحي کرد و نيز اينکه اين بنرها براي کاربران جالب تر بوده و توجه آنان را بيشتر به خود جلب مي کند. اما ازطرفي اين بنرها به علت حجم زياد و اندازه هاي بزرگ سرعت بارگذاري صفحات اينترنتي را کاهش مي دهند (MINNICK AND MINNICK, 2001). ج) بنرهاي تعاملي (داراي غناي رسانه اي): در اين نوع با استفاده از انواع نرم افزارهــا و فناوري هاي رسانه اي ويژگيها و کارکردهايي را به بنرها اضافه مي کنند به گونه اي که توانايي تعامل پذيري خاصي پيدا مي کنند (PASTORE, 2001). براي مثال بنرهايي وجود دارند که نخست چند گزينه را براي کاربر نمايش داده (مثلاً سوال درمورد مذکر يا مونث بودن کاربر) و درصورت انتخاب هريک از آن گزينه ها توسط کاربر در ادامه تبليغات خاصي به او نشان داده مي شود. درحقيقت بنرهاي تعاملي نوع پيشرفته تري از بنرهاي انيميشني بوده و داراي امکانات بيشتري هستند. البته مشکلاتي که درمورد بنرهاي متحرک گفته شد درمورد اين بنرها نيز به نحو شديدتري مطرح است. با وجود اين، مشکلات و نيز با وجود هزينه بالاتر براي طراحي آنها اما از آنجا که طبق تحقيقات، اثربخشي اين نوع از دو نوع ديگر بيشتر است (MORGAN STANLEY DEAN WITTER, 2001) لذا شرکتها ترجيح مي دهند بيشتر از آن استفاده کنند. FLASH و SHOCKWAVE از رايج ترين نرم افزارها براي طراحي بنرهاي تعاملي هستند. جديداً انتقاداتي نسبت به اثربخشي بنرها وارد شده است. طبق برآوردها نرخ کليک کردن کاربران بر روي بنرها که در سال 1994، 10 درصد بوده است در سالهاي اخير به حدود 3 درصد و بعضاً تا زير يک درصد هم رسيده است (BULKELEY, 1998, FLYNN, 1999, CHEN, 2001, P.110) . بعضي از دلايل کاهش اين نرخ عبارتند از: تبليغات بيش از حد در اينترنت (غرق شدن کاربران در پيامهاي تبليغاتي) و همچنين کمتر شدن جستجـــــــــوها و پرسه زدن هاي بي هدف کاربران در اينترنت. به همين دليل، آژانس هاي تبليغاتي سعي کرده اند تا با به کارگيري بنرهاي تعاملي، با ويژگيهاي جالب و سرگرم کننده و داراي غناي رسانه اي اين نرخ را افزايش دهند (KRANHOLD, 1999). به هرحال هنوز بنرها پراستفاده ترين نوع تبليغات اينترنتي هستند و هر روز نيز بر تعداد آنها در اينترنت افزوده مي شود. 2 - خرده سايتها خرده سايت ها عبارتند از بنجره هاي کوچکي (کوچکتر از اندازه معمولي پنجره مرورگر) که هنگام جستجوي فرد دراينترنت ناگهان بر روي صفحه نمايشگر ظاهر شده و حاوي نوشته ها و تصاوير تبليغاتي هستنــــد. اين نوع از تبليغات اينترنتي به پنجره هـاي جهنده نيز معروف هستند(MOHAMMED ET AL, 2002, P.386). خرده سايت ها را مي توان به دو گروه زير تقسيم بندي کرد: INTERSTITIALS : اينها پنجره هايي جدا از پنجره اصلي مرورگر بوده که هنگام ورود کاربر به يک پايگاه اينترنتي خاص يا در زمان توقف او در آن پايگاه بر روي صفحه نمايشگر ظاهر مي شوند و معمولاً تا زماني که کاربر آنها را نبندد در صفحه باقي مي مانند. SUPERSTITIALS : اين پنجره ها معمولاً در فاصله زماني بارگذاري يک پايگاه اينترنتي ظاهر گشته و خود به خود بسته مي شوند. د رهر دو نوع از خرده سايت ها ممکن است از فناوري ها و تکنيک هاي پيشرفته رسانه اي (غناي رسانه اي) استفاده گردد و يا ممکن است فقط دربردارنده متن باشند. از آنجا که اين نوع تبليغات اينترنتي بدون اجازه و خواست کاربران ظاهر مي گردند و ممکن است موجب برهم زدن تمرکز آنان شوند موردانتقاد قرار گرفته اند. با اين حال، به طور گسترده توسط پــايگاههاي اينترنتي مورداستفاده قرار مي گيرند و نرخ کليک کاربران بر روي آنها نيز معمولاً بالا است (MOHAMMED ET AL, 2002, P.386). 3 - موتورهاي جستجو موتورهاي جستجو به پايگاههاي اينترنتي گفته مي شود که کاربران مي توانند از آنها براي جستجوي مطالب موجود در اينترنت استفاده کنند. اين موتورها، بعد از آنکه کاربر موضوع مورد جستجوي خود را در فرم مخصوصي که براي اين کار تعبيه شده وارد مي کند، ليستي از پايگاههاي اينترنتي که دربردارنده موضوع موردنظر کاربر هستند بـــراي او جمع آوري مي کند. مکانيسم عمل موتورهاي جستجو که به سايتهاي درگاهي نيز معروف هستند معمولاً به دو گونه زير است (MINNICK AND MINNICK, 2001): - تعدادي از اين پــــايگاهها با استفاده از برنامه هاي نرم افزاري خاصي که خزنده يا عنکبوت ناميده مي شود، به طور خودکار اينترنت را براي يافتن موضوع موردنظر کاربر جستجو مي کنند. اين برنامه ها معمولاً اينترنت را به طور روزانه جستجو کرده و بانک اطلاعاتي خود را به روز مي کنند. پايگاههاي اينترنتي نظير گوگل براساس اين مکانيسم عمل مي کنند. اين موتورها معمولاً اين امکان را به دارندگان پايگاههاي اينترنتي مي دهند تا مشخصات پايگاه خود را به بانک اطلاعاتي آنها اضافه کنند. - تعداد ديگري از پايگاهها مانند ياهو با استفاده از روشهاي دستي پايگاههاي موجود در اينترنت را موردبررسي قرار داده و بعداز ارزيابي، هريک را در دسته بنديهاي خاص در بانک اطلاعاتي خود که از قبل طراحي کرده اند، قرار مي دهند. لذا هنگامي که کاربر کلمه خاصي را در فرم جستجوي اين پايگاهها وارد مي کند نتايجي که براي او آورده مي شود براساس بانک اطلاعاتي است که اين پايگاه آن را ايجاد کرده است و نه براساس جستجوي خودکار در اينترنت. اين پايگاهها نيز همانند دسته اول، به دارندگان پايگاههاي اينترنتي اين امکان را مي دهند تا مشخصات پايگاه خود را به بانک اطلاعاتي آنها اضافه کنند، البته با اين تفاوت که اين دسته از موتورهاي جستجو قبل از اضافه کردن، پايگاه اينترنتي را ارزيابي کرده و درصورت تاييد، آن را به بانک اطلاعاتي خود اضافه مي کنند. لـــــذا مدت زماني که طول مي کشد تا مشخصات يک پايگاه به اين موتورها اضافه شود ممکن است حتي تا چند ماه طول بکشد. ياهو همچنين داراي يک بانک اطلاعاتي پيشرفته هست که براي اضافه کردن پايگاههاي اينترنتي به آن مبالغي را از صاحبان اين پايگاهها اخذ مي کند. نحوه تبليغات ازطريق دو دسته مذکور از موتورهاي جستجو مي تواند به دو صورت زير باشد(MOHAMMED ET AL, 2002): روش مجاني: موتورهاي جستجومعمولاً پايگاههاي اينترنتي را طبق کليد واژه هايي که صاحبان آنها برايشان درنظر گرفته و آنها را بر اســـــاس اين کلمات ثبت کرده اند جستجو مي کنند. مثلاً هنگامي که کاربري کلمه تبليغات اينترنتي را وارد فرم مخصوص جستجو در پايگاه گوگل يا ياهو مي کند، موتورهاي جستجو به بانک اطلاعاتي خود رجوع کرده و ليستي از تمام پايگاههايي که تحت عنوان تبليغات اينترنتي دسته بندي شده اند (روش ياهو) و يا تبليغات اينترنتي به عنوان کليد واژه آنها درنظر گرفته شده (روش گوگل) را براي کاربرنمايش مي دهند. به اين ترتيب انتخاب کليد واژه هاي مناسب براي پايگاه اينتــرنتي مي تواند شانس آمـــــدن نام پايگاه اينترنتي در رتبه هاي اول ليستي که به کاربر نشان داده مي شود را بالا مي برد و اين در حقيقت نوعي تبليغ براي آن پايگاه اينترنتي خواهدبود. روش پولي: در اين روش شرکتها مي توانند در ازاي پرداخت مبالغي به موتورهاي جستجو از آنان بخواهند تا درصورت جستجوي کليد واژه خاصي توسط کاربر، پايگاه اينترنتي آنها در ليست نشان داده شده به کاربر قرار گيرد. حال اينکه نام پايگاه در کدام رتبه ليست قرار گيرد، بستگي به مبلغي دارد که شرکت مي پردازد. نوع ديگر از تبليغات پولي به اين صورت است که شرکت با پرداختن مبالغي از موتورهاي جستجو مي خواهد تا درصورت جستجوي کليد واژه خاصي توسط کاربران، بنر تبليغاتي شرکت در بالاي صفحه اي که به عنوان ليست نتايج جستجو به کاربر نشان داده مي شود، آورده شود (MINNICK AND MINNICK, 2001). هر دو نوع اين روشها درحال حاضر در وب معمول بوده و مورداستفاده قرار مي گيرد. 4 - پست الکترونيک استفاده از پست الکترونيک داراي تاريخچه طولاني تري است. تبليغات اينترنتي از طريق بنرها، خرده سايت ها و موتورهاي جستجو تکنيک هايي هستند که تنها در محيط وب عملي هستند اما پست الکترونيک زيرمجموعه فناوري هاي اينترنتي بوده و ســــالها قبل از وب مورداستفاده قرار مي گرفته است (البته بايد متذکر شد که بعداز اختراع وب، فرستادن پست الکترونيک از طريق آن نيـــز طراحي گرديد).(4) با اين حال، به کارگيري پست الکترونيک براي تبليغات در سالهاي اخير و با افزايش تعداد کاربران اينترنت موردتوجه قرار گرفته است به گونه اي که طبق پيش بيني موسسه ژوپيتر کاميونيکيشن تعداد نامه هاي الکترونيک تبليغاتي که کاربران اينترنت سالانه دريافت مي دارند از 40 عدد در سال 1994 به بيش از 1600 عدد در سال 2005 افزايش خواهديافت (ZEFF AND ARENSON, 1999). در اين نوع تبليغات شرکتها پيامهاي تبليغاتي طراحي کرده و به نشاني هاي الکترونيک کاربران مي فرستند. نامه هاي الکتـــرونيک که شرکتها براي کاربران ارسال مي کنند را مي توان به دو نوع زير تقسيم بندي کرد: الف) نامه هاي الکترونيک خواسته شده _(هدفگيــري شده): در اين تبليغات، شرکتها نامه هاي الکترونيک تبليغاتي را تنها براي مشترياني مي فرستند که خود خواستار دريافت چنين نامه هايي بوده اند. در اين حالت، مشتريان با مراجعه به پايگاه اينترنتي شرکت، فرم مخصوصي که بيانگر مشخصات وهمچنين نوع خواسته ها و ترجيحات آنان است را پر کرده و نشاني الکترونيک خود را وارد مي کنند. بعد شرکت، نامه هاي الکترونيک که حاوي تبليغات اينترنتي متناسب با خواست و سليقه مشتريان است براي آنان مي فرستد. هر زمان هم کــــه مشتري ديگر نمي خواهد چنين نـامه هايي دريافت کند، شرکت از فرستادن آنها خودداري مي ورزد. البته ممکن است شرکت مستقيماً نشاني هاي الکترونيک را به دست نياورده باشد بلکه با استفاده از پايگاههاي اينترنتي شرکتها و موسسات ديگر اين نشاني ها را به دست آورد (براي مثال ازطريق گروههاي خبري). به هرحال، نکته حائزاهميت آن است که در اينجا خود مشتريان خواهان دريافت چنين نامه هايي باشند و اينکه اين نامه ها دربردارنده پيامهاي تبليغاتي باشند که مطابق با نياز و خواست دريافت کنندگان آنها باشند. طبق آمار موسسه فارستر ريسرچ در سال 1997 سه ميليارد از اين نوع نامه ها فرستاده شده و اين تعداد به 250 ميليارد در سال 2002 رسيد. ب) نامه هاي الکترونيک ناخواسته (اسپم): در اين حالت، شرکت با استفاده از نرم افزارهاي خاص که مي توانند نشاني هاي الکترونيک را از اينترنت جمع آوري کنند و يا ازطريق شرکتهاي تبليغــــاتي که داراي بانکي از نشاني هاي الکترونيک هستند اقدام به فرستادن نامه هاي الکترونيکي تبليغاتي به افراد مي کنند. اين کار بدون اجازه کاربران صورت گرفته و در اکثر موارد کـــاربران خواهان دريافت چنين نامه هايي نيستند. فرستادن اين نوع نامه ها با انتقاد شديــد مشتريان و مراکز حمايت از مصرف کنندگان روبرو شده است و به همين دليل امروزه شرکتها سعي مي کند تا براي جلوگيري از ضربه خوردن به شهرت خود از فرستادن اين نوع نامه ها خودداري کنند و يا اينکه در صورت تقاضاي مشتري از فرستادن نامه هاي بعدي جلوگيري کند (MOHAMMED ET AL, 2002, P.393). درکل، فرستادن نامه هاي الکترونيک امروزه يکي از رايج ترين مدل ها براي تبليغات اينترنتي است. مزاياي اين مدل عبارتند از: - هزينه پايين: براساس برآوردها هزينه فرستادن نامه هاي الکترونيک کمتر از يک درصد هزينه فرستادن نامه هاي سنتي است؛ - امکان هدفگيري دقيق مشتريان: همان طورکه قبلاً گفته شد با استفاده از نامه هاي الکترونيک مي توان پيامهاي تبليغاتي را تنها براي کساني که خواهان دريافت آن هستند فرستاد؛ - اثربخشي بالا: طبق آمارها ميزان جواب دادن افراد به نامه هاي الکترونيک بالا است؛ - مديريت آسان: طراحي و فرستادن نامه هاي الکترونيک و همچنين ارزيابي آنها ساده تر است. نتيجه گيري در اين مقاله سعي شد تبليغات اينترنتي و مدل هاي آن به طور اجمالي موردبررسي قرار گرفته تا وسيله اي براي آشنايي مديران و بازاريابان شرکتهاي داخلي با اين پديده باشد و آنان را جهت شروع وانجام فعاليتهاي تبليغاتي خود در اينترنت ياري رساند. اينترنت خواسته يا ناخواسته بر جنبه هاي مختلف زندگي آدمي و ازجمله بر فعاليتهاي تجاري تاثير گذارده و در آينده نيز تاثيرات بيشتري خواهد گذارد. اين اختراع عظيم پديده اي زودگذر و موقتي نبوده و هنوز در ابتداي فرايند تکامل خود قرار دارد. بالطبع تبليغات اينترنتي نيز به عنوان پديده اي منشعب از تاثيرات اينترنت، امري زودگذر و موقتي نخواهدبود. گرچه امروز تبليغات اينترنتي با موانع ومشکلات روبرو است و به دليل همين موانع هنوز ميزان هزينه هاي تبليغات اينترنتي نسبت به کل هزينه هاي تبليغاتي پايين است ليکن پيش بيني ها حکايت از رشد سريع اين شيوه از تبليغات و برطرف شدن موانع و مشکلات آن درآينده دارد. بنابراين، شرکتهاي تجاري اگر بخواهند در عرصه فعاليت باقي بمانند و موقعيت خود را در بازار پررقابت امروز حفظ کنند چاره اي جز به کارگيري آن نخواهند داشت. اين امر مخصوصاً درمورد شرکتهايي که بخواهند در سطح جهاني فعاليت کنند مصداق بارزتري خواهد داشت. پانوشت ها: 1 - تبليغات برخط (ONLINE ADVERTISING) و يا تبليغات مبتني بر وب (WEB-BASED ADVERTISING) اصطلاحات ديگري هستند که بعضاً به کار برده مي شوند. به نظر مي رسد که اين دو اصطلاح و بالاخص تبليغات مبتني بر وب از واژه تبليغات اينترنتي خاص تر بوده و فقط دربرگيرنده تبليغات در وب هستنـــد و ساير فناوري هاي زيرمجموعه اينتـــــرنت را شامل نمي شوند. البته بايد توجه داشت که اين اصطلاحات در بعضي موارد نيز مترادف با تبليغات اينترنتي و درهمان معني استعمال مي شوند. 2 - پيکسل (PIXEL) واحدي براي اندازه گيري تصاوير ديجيتالي است. 3 - يکي از فرمت هاي معروف براي ايجاد تصاوير ديجيتالي است که چون تصاوير داراي اين فرمت حجم کمتري نسبت به تصاوير با ساير فرمت ها دارند معمــولاً در اينترنت بيشتر مورداستفاده قرار مي گيرند. 4 - درحال حاضر دو نوع پست الکترونيک مورداستفاده قرار مي گيرد: پست الکترونيک مبتني بر وب که در آن کاربران بايد به پايگاههاي اينترنتي که اين خدمات را ارائه مي کنند رجوع کرده و در آنجا به صورت پولي و يا اغلب به صورت مجاني ثبت نام کنند و ازطريق آن پايگاه به ارسال و دريافت نامه بپردازند. اما در روش ديگر که سالها قبل از وب اختراع گرديد نيازي به اتصال به وب وجود ندارد. کاربران مي توانند با ثبت نام در شرکتهايي که اين خدمات را در ازاي دريافت پول ارائه مي کنند به ارسال و دريافت نامه ازطريق نرم افزارهاي خاص مثل OUTLOOK بپردازند.
کلمات کلیدی

درخواست دمو

درخواست دمو CRM