فهرستاهمیت داشتن یک سایت شما براي تبليغات ومعرفي توليدات وخد مات خود تا به حال چه كارهای را انجا م داده ايد‍ ؟ بدون شك شما تا به حا ل انواع تبليغا ت مختلف را تجربه نموده ايد از تهيه پوستر،پلا كارد ،تراكت ،بيل برد ،تابلو هاي كوچك وبزرگ تبليغاتی ،كاتالوگ وبرشور گرفته تا تبليغات در روزنامه ها ، هفته نامه ها وماهنامه ها واحتمالا اگر درآمد وتوانايي مالي بالايي داشته باشيد تبليغ در راديو وتلويزيون. تا به حال اينگونه تبليغات چقدر توانسته است توليدات وخدمات شمارا به مخاطبين مورد نظرشما معرفي نماید؟آیا می دانید هزينه كوچكترين تبليغات ياد شده بسيارسنگين و در گاهي موارد طاقت فرساست آيا شما درمقابل اين همه هزينه كه تا به حال انجام داده ايد نتيجه مطلوب هم بد ست آورده ايد ؟ این نوع تبليغات در حقيقت شيوه سنتي وقديمي معرفي توليدات وخدمات است.درحال حاضر شيوه جها ني تري براي تبليغات كا لاها وخدمات در د نيا در حال رشد مي باشد. وآن هم شبكه بزرگ وجهاني اينترنت است.شما در شبكه جهاني اينترنت مي توانيد حضوري 24ساعته و مداوم داشته باشيد. اين شبكه جهاني در سراسركشوروتمام نقاطق جهان قابل دريافت ميباشد.ميليونها مخاطب در هر زمان ازشبانه روزوحتي ايام تعطيل ميتوانند با شما در تماس و ارتباط باشند.به زبان ساده تراينترنت وسايتهاي اينترنتي مانند مجلات وروزنامه هاهستند كه از طريق شبكه جهاني اينترنت به صورت الكترونيكي قابل دريافت و استفاده اند. در يك سا يت اينتر نتي شمامي توانيد از انواع تصاوير، نمودار ،مطالب ،گزارشات ، صدا،تصوير،عكسهاي متحرك و… استفاده نمائید وكالاها و خدمات خود را در صورت نياز به چند زبان زنده دنيامعرفي نماييد. در حقيقت اينترنت يك وسيله ارتباط جمعي ودر حال پيشي گرفتن از رسانه ای بزرگ وفراگيري چون راديو وتلويزيون است. اينترنت محيطي بزرگ و دلخواه مخاطبين خاص خود است .هر شركت سازمان ويا اداره اي میتواند بنا به سليقه و محدود ه كاري اش،خود رابه شكلي كه شايسته آن است به مخا طبين خود معرفي نمايد. همچنين اينترنت يك رابطه دو طر فه را ميان شما ومخا طب به وجود می آورد.شما میتوانيد نظرات،پيشنهادات، انتقادات ،نكات اصلاحی و هر چيز ديگري كه براي شما اهميت دارد .پيرامون فعاليت خودتان از مخاطبين خود سوال وجواب آنها را داشته باشيد. ديگر نياز نيست با هزينه هاي گزاف شما به ارسال كا تا لوگ و راهنما به سراسر كشور وحتي جهان اقدام يا مسافرت نمائید با يك كليك و كمتر از چند ثانيه شما در سراسر جهان حضور خواهيد داشت .نامه ها ، فكس ها و اطلاعات مورد نياز شما تنها كمتر از چند ثانيه از گو شه و كنار جهان به دست شماويا مخاطب شما خواهد رسيد .در صورت نياز به رساندن اطلاعات جديد به مخا طبين خود تنها كتمر از چند ثانيه كليه اطلاعات قابل تغييرو ارسال مياشد. يك سايت مناسب ، با طراحي خوب وفنی تمام موارد ياد شده يا بيشتر از آن را براي شما انجام خواهد داد و مطمئن باشيد از هزينه اندكي كه نموده ايد بهره اي بسيار خواهيد برد. شايد شما به خود بگوئيد براي تهيه يك سايت اينترنتي جهت خدمات و توليدات خود هنوز زود است اما نه تنها زود نيست بلكه شما زمان زيادي راهم از دست داده ايد و رقباي شما به زودي گوي سبقت را از شما خواهند ربود. پيش طراحي سايت اگر تصميم به طراحي يك سايت نموده ايد موارد ذيل را رعايت فرمائید. 1-هدف از طراحي سايت چيست؟ شما در نظرداريد كداميك ازموارد ذيل را در سايت خود داشته باشيد: الف.تبليغات ب.آموزش ج. اطلاع رساني د .همه موارد ياد شده 2- نوع مطالبي را كه قرار است در سايت استفاده نمائید را مشخص فرمائید .اطلاعات باید روشن شفاف،گويا ،كوتاه و مختصر باشد. 3-يك نفر را كه اطلاعات كافي از ابعاد مختلف كا رو فعاليت شما دارد جهت جمع آوري، اطلاعات انتخاب نمائید تا مطالب سايت شما را به دلخواه شما جمع آوري نمايد. 4-اطلاعات،مطالب،تصاوير،جداول،نمودارها و..جمع آوري شده باید توسط مدير يا مسول (موسسه ،شركت ،اداره ، كارخانه ويا واحد توليدي و خدماتي) برسی شود تا احتمالا نقاط مبهم و نامناسب اطلاعات جمع آوری شده توسط عاليترين مقام واحد مورد نظر اصلاح گر دد. 5-متن مورد نظر را در نرم افزارهاي ويرايشي تايپ واز متن تهيه شده پرينت تهيه نمائيد و سپس به تصيح احتمالي املا لغات و نكات دستوري بپردازيد. 6-متن تايپ شده راهمراه فايل نرم افزاري ،عكس،نمودار ، جداول آيتم هاي تبليغي و..به واحد طراحي سايت ارسال نماييد. 7-اگر شکل ،نما ،نمونه ،رنگ ويا قالب خاصي را براي سايت خود در نظر داريد، حتما نظر خود را به طراح سايت منتقل نمائید. 8-بعد از تهيه و ويرايش مطالب سایت فارسي در صورت چند زبانه بودن سايت مطالب، رامانند نمونه فارسي به آن زبان ترجمه و،ويرايش نمائیدو سپس متن پرینت شده و فايل نرم افزاري برنامه را در اختيار طراح قرار دهيد . 9-در صورت نظر خاص پيرامون تيترها وسر فصلها (لينكهاي صفحه اصلي ويا صفحه های داخلی).با طراح سايت خود مشورت نماييد .عموما طراحان سايت بهترین ، محل قرار گرفتن لینکها را پيشنهادمي نمايند. انواع سایتها از نظر ساخت بعداز تهيه وتنظيم مطالب سايت كه توسط سفارش دهنده تهيه ودر اختيار طراح سايت قرار مي گیردمراحل توليد سايت آغاز میگردد.عموما ساختار سایتها به دو دسته بندی کلی تقسیم میشوند. 1-سايت استاتيك(static) اگر مطالب شمابراي هميشه يكنواخت ويك دست با شد تهيه يك سايت استا تيك براي شما مناسب است .سايت يكبار طراحي وتوليد ميشودوتغييراجزا و محتويات آن امكان پذ ير نيست .به عنوان يك نظر كار شناسي ما تهيه يك سايت استاتيك رابراي هيچ موسسه توليدي وخد ماتي پيشنهاد نمي نمائیم. 2-سايت پويا(Dynamic) در يك سايت پويا شما به راحتی مي توانيد مطالب ، تصاوير و... با توجه به نيازتان تغیر دهيد بدون آنکه سايت شما نياز به طراحي مجد دو هز ينه اضافی داشته باشد .اين نوع طراحي سايت انعطاف بالايي دارد و شما به راحتي مي توانيد مطالب و محتويات آن را تغيير دهيد. مراحل توليد سايت 1-اولين مرحله پيش توليد سايت طراحي شكل ظاهري ، الگوها ،دكمه ها ،لينكها ،رنگ ، نوع فونت ،قلم ،سايزمتون ،نحوه قرار گرفتن تصاویر،استفاده از تگها، فرمها و.. مي باشد. 2-توافق بر سر شكل ظا هري سايت و تغييرات احتمالي با توجه به نظر سفارش دهنده . 3-تهيه فرمها ، نمودارها ، لينكها جداول و.. آزمايش آنها و طراحي كل سايت. 4-ارائه كل مجموعه كار انجام شده جهت بازديد نهایي سفارش دهنده . 5-قرار دادن سايت طراحی شده بر روي دامين و فضا ي وب شما. 6-آماده سازي و در اختيار گذاشتن ايميلهاي مورد نظر شما . 7-گارانتي يكساله براي كليه محصولات تو ليد شده. 8-همچنين كليه سايتهاي توليد شده داراي شمارش گرمي باشند. شمارشگرها دارای این قابلیت هستند که تعداد بازديد كنندگان ، كشورها ، ساعات و روزهاي بازديد مراجعه کنندگان به سایت شما را نشان می دهند. 9-امنيت موضوع فراموش شده سايتهاي ايرانی است با وجود اينكه امنيت مطلق وجود ندارد در طراحي سايتها با در نظر گرفتن اصول امنيت و پوشاند ن حفرهاي امنيتي ، امنيت با در صد بالايي فراهم شده است. -10 يك كد اشتباه باعث از كار انداختن سرويس دهنده و در نتيجه تمام سايتهاي آن سرويس دهنده مي شود .سايتها با كد قابل اطمينان و بهينه سازي در منابع سيستم عامل براي اینکه بيشترين اطمينان و کاربرد را داشته با شند طراحي شده اند . –11 كليه سايتهاي طراحي شده تقريبا با 90 درصد كاوشگرها و سيستم عامل هاي متفات متصل به اينتر نت سازگار مي باشد. 12-در صد زيادي از كاربران ازخطوط كم سرعت براي وصل شدن به اينترنت استفاده مي نمایند سايتها به گونه اي طراحي شده اند كه حداقل زمان براي بار گزاري صفحه صرف مي شود . ویژگیهای یک وب سایت خوب چیست؟ 1-طراحی مناسب وزیبا داشته باشد. 2-استفاده ازفونتهای مناسب وچشم نواز. 3-استفاده ازتصاویرورنگهای که به چشم آسیب نزند . 4-سرعت مناسب( حداقل زمان بارگزاری یک وب سایت با سرعت25 کیلو بایت بین 30الی40 ثانیه می باشد). 5-در کوتاهترین کلام وجملات بیشترین اطلاعات منعکس شود. 6-در مرورگرهای مختلف وسیستم عامل های مختلف به صورت صحیح دیده شود. 7-از امکانات مناسبی جهت ارتباط با مخاطب استفاده نماید . 8-مطالب آن یکنواخت وخسته کننده نباشد . 9-سایتی زنده وپویا است که مطالب آن با توجه به شرایط ومناسبتهای مختلف تغییر نماید. 10-اصول طراحی وب سایت در آن رعایت شده باشد. 11-از ایمنی وامنیت بالا برخوردار باشد. 12-دارای لینکهای مناسب ومعنی داربا توجه به موضوع آن صفحه باشد. 13-در یک نگاه اولیه یک شخص بسیار مبتدی بتواند از آن استفاده نماید. 14-صفحات به گونه ای طراحی گردد که ورود وخروج به یک صفحه کاملا مشخص باشد واستفاده کننده بتواند تشخیص دهد در چه صفحه ای است . 15 –دارای نقشه مرور سریع سایت باشد . 16-دارای شناسنامه طراحی باشد . 17-قابلیتهای پشتیبانی امکانات مختلف یک سرور را داشته باشد. 18-صفحات دارای طول مشخص و لینکهای ارتباط به سایر صفحات را داشته باشد . 19-با توجه به خطوط نامناسب ارتباط تلفنی در داخل کشور حدالمقدور از کمترین فایلهای فلش ویا متحرک که نیاز به سرعت بالای 40کیلو بایت در ثانیه رادارند استفاده گردد. 20-بزرگترین ومعروفترین شرکتهاوکار خانجات دنیا دارای سایتهای با ساختار ساده اما زیبا وکاربردی هستند به عنوان مثال نگاه کنیدبه سایتهای شرکت مایکرو سافت ویا هو ،گوگل ویا ... این سایتها در عین سادگی وراحتی ارتباط با با مخاطب بسیار کار بردی وجهانی هستند .هرشخص با کمترین اطلاعات در زمینه کامپیوتر و اینترنت به سادگی از این سایتها میتواند استفاده نماید. 21-سایتها با اشکال غیر استاندار و پیچیدگیهای خاص فقط مناسب قشر خاصی از افراد جامعه است. 22-طراحان حرفه ای وب سایت به اصول یاد شده در بالا معتقد هستند ودرطراحی خود این نکات را رعایت می نمایند. 23-در کشور ما در طراحی یک سایت باید به چند نکته مهم توجه داشت : خطوط تلفنی مناسب جهت اتصال ودریافت اطلاعات از اینترنت خطوط فیبر نوری است که در کشور مانیز خوشبختانه از این فن آوری استفاده می گردد. تا تجهیز شدن تمام کشور به سیستم ارتباط تلفنی با فیبر نوری لازم است که درطراحی وب سایتها به گونه ای عمل شود که سایت ومتعلقات آن با سرعتی بین 25الی35کیلو بایت در حداقل زمان 30ثانیه لود و بار گزاری شود . در سایتی که برای لود و بارگزاری اولیه آن باید بیش از چند دقیقه صبر و تحمل نمود مطمئن باشید تعداد بینندگان آن به سرعت کاهش پیدا می نماید و در نهایت بازدید کنندگان آن متوقف خواهد شد . 24-در یک کلام یک وب سایت خوب وب سایتی است که درکمترین زمان بار گذاری میگردد. ودارای مطالب وتصاویر متناسب با موضوع ودارای رنگ ،طرح قابل قبول است . برای اینکه بیشتر با ویژگیهای فنی وب سایتهای حرفه ای وبزرگ جهانی آشنا گردید نگاه کنید به وب سایتهای شرکتها وکارخانجات بزرگ جهان. مراحل توليد سايت 1-اولين مرحله پيش توليد سايت طراحي شكل ظاهري ، الگوها ،دكمه ها ،لينكها ،رنگ ، نوع فونت ،قلم ،سايزمتون ،نحوه قرار گرفتن تصاویر،استفاده از تگها، فرمها و.. مي باشد. 2-توافق بر سر شكل ظا هري سايت و تغييرات احتمالي با توجه به نظر سفارش دهنده . 3-تهيه فرمها ، نمودارها ، لينكها جداول و.. آزمايش آنها و طراحي كل سايت. 4-ارائه كل مجموعه كار انجام شده جهت بازديد نهایي سفارش دهنده . 5-قرار دادن سايت طراحی شده بر روي دامين و فضا ي وب شما. 6-آماده سازي و در اختيار گذاشتن ايميلهاي مورد نظر شما . 7-گارانتي يكساله براي كليه محصولات تو ليد شده. 8-همچنين كليه سايتهاي توليد شده داراي شمارش گرمي باشند. شمارشگرها دارای این قابلیت هستند که تعداد بازديد كنندگان ، كشورها ، ساعات و روزهاي بازديد مراجعه کنندگان به سایت شما را نشان می دهند. 9-امنيت موضوع فراموش شده سايتهاي ايرانی است با وجود اينكه امنيت مطلق وجود ندارد در طراحي سايتها با در نظر گرفتن اصول امنيت و پوشاند ن حفرهاي امنيتي ، امنيت با در صد بالايي فراهم شده است. -10 يك كد اشتباه باعث از كار انداختن سرويس دهنده و در نتيجه تمام سايتهاي آن سرويس دهنده مي شود .سايتها با كد قابل اطمينان و بهينه سازي در منابع سيستم عامل براي اینکه بيشترين اطمينان و کاربرد را داشته با شند طراحي شده اند . –11 كليه سايتهاي طراحي شده تقريبا با 90 درصد كاوشگرها و سيستم عامل هاي متفات متصل به اينتر نت سازگار مي باشد. 12-در صد زيادي از كاربران ازخطوط كم سرعت براي وصل شدن به اينترنت استفاده مي نمایند سايتها به گونه اي طراحي شده اند كه حداقل زمان براي بار گزاري صفحه صرف مي شود . © کپی رایت توسط ::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت و گردآورندگان و نويسندگان مقالات است.) برداشت مقالات فقط با ذکر منبع امکان پذیر است.

تعداد بازدید:1882

بیشتر بخوانید:

اهمیت هماهنگی بین واحد بازاریابی و واحد فروشاهمیت تاثیر فروشنده بر بازاریابیاهمیت ارزش در نظام بازاریابینکاتی درباره اهمیت کارت ویزیت و نحوه طراحی آناهمیت داشتن یک سایت
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو