فهرستچگونه يك فاكتور فروش انگليسي بنويسيم چكيده: چه مواردي دريك فاكتور وجود دارد؟ و لازمه هاي يك فاكتورمناسب چيست ؟ وقتي كه شما يك كالايي را فروخته ايد يا خدمتي را كرده ايد زمان نوشتن فاكتور رسيده است . يك فاكتور فقط نشانگر اين نيست كه به ما نشان دهد كه: § خريدار يا فروشنده كيست؟ § چه قدرفروشنده به ما پول داده است؟ § ويا اينكه شماره بازرگاني فرد خريدار چيست؟ بلكه يكي از عوامل تعيين و تشخيص ميزان ماليات توسط اداره تشخيص ماليات يراي موديان مالياتي مي باشد كه از تك برگهاي فاكتور ،اقدام به كنترل ميزان فروش شركت مي كنند . و ميزان ماليات را بر حسب نرخ ماليات و پايه مالياتي معين مي كند . يك فاكتور همچنين مشخص كننده ميزان بدهي و ميزان پرداخت خريدار مي باشد. و براي هر دو طرف( هم خريدار و هم فروشنده) جزو اسناد معتبر و قابل دعوي مي باشد . چگونه يك فاكتور فروش انگليسي بنويسيم . محمد رضا- نوروزي mr.noruzi@yahoo.com چكيده: چه مواردي دريك فاكتور وجود دارد؟ و لازمه هاي يك فاكتورمناسب چيست ؟ وقتي كه شما يك كالايي را فروخته ايد يا خدمتي را كرده ايد زمان نوشتن فاكتور رسيده است . يك فاكتور فقط نشانگر اين نيست كه به ما نشان دهد كه: § خريدار يا فروشنده كيست؟ § چه قدرفروشنده به ما پول داده است؟ § ويا اينكه شماره بازرگاني فرد خريدار چيست؟ بلكه يكي از عوامل تعيين و تشخيص ميزان ماليات توسط اداره تشخيص ماليات يراي موديان مالياتي مي باشد كه از تك برگهاي فاكتور ،اقدام به كنترل ميزان فروش شركت مي كنند . و ميزان ماليات را بر حسب نرخ ماليات و پايه مالياتي معين مي كند . يك فاكتور همچنين مشخص كننده ميزان بدهي و ميزان پرداخت خريدار مي باشد. و براي هر دو طرف( هم خريدار و هم فروشنده) جزو اسناد معتبر و قابل دعوي مي باشد . متن مقاله: يك سري مواردي هست كه بايد در يك نگارش فاكتور، به زبان انگليسي وجود داشته باشد .كه در ذيل به آنها اشاره شده است.  اسم شركت  تاريخ نگارش فاكتور  نام خريدار  شماره بازرگاني شركت  خلاصه هايي از اقلام خريداري شده يا خدمات انجام شده  شرايط پرداخت ( كه ممكن است نقدي يا اقساطي و ...) باشد.  GST/HST  جمع مبلغ پرداخت شده يا قابل پرداخت. در اين قسمت يك نمونه ساده فاكتوررا مشاهده مي كنيد، كه مسائل ذكر شده فوق كه به عنوان موارد ضروري در فاكتور مي باشند ؛ رادر آن يك به يك مرور كنيد . ضمنا": براي استفاده كردن از اين فرمول مي توانيد آن را در واژه پرداز" " OFFICE WORDيا هر واژه پرداز ديگري كپي كرده، و در صورت نياز تغييرات لازم را دارد و مطابق خواسته ها ي تجارت يا شركتتان نموده واز آن استفاده كنيد . البته مسلما" يك فاكتور نمي تواند همواره جامع باشد بلكه بايد آن را با خواسته هاي منطقه اي و شركت خود مطابقت داده كه بستگي به سرپرستان شركت و امور مالي آن دارد . Sample Invoice Cypress Technologies Suite 7 , 77 Marwood Place Crestwood, B.C., V6T 7Q7 1-888-888-888 Sarah's Computer Bin 8424 Business Plaza Vancouver, B.C., V9W 2T2 Att'n: Sarah Norgaard INVOICE FOR: 1 HP OfficeJet Inkjet Color Printer $583.97 GST $35.03 PST$ 43.80 TOTAL PAYABLE: $662.80 GST Registration No. 888888888 Invoice No. 754 Date of Invoice: Month Day, 2006 To be paid within 30 days of invoice date. نمونه فاكتور ذكر شده مربوط به محصول است ولي ،ممكن است شما بخواهيد كه براي فعاليتي كه انجام داده ايد مثلا" تعمير يك دستگاه فاكتور نويسي كنيد كه در اين صورت بايد خلاصه اي از فعاليت و خدمت انجام شده را حتما" ذكر كنيد . به جاي عبارت: To be paid within 30 days of in voice dote بعضي از شركتها از عبارت Pay able upon Receipt استفاده مي كنند. ولي عبارت دوم مشكلاتي را براي هر دو طرف ايجاد مي كند چون شما دقيقا" نمي دانيد كه مشتري شما كي فاكتور را مي بيند، تا نسبت به پرداخت آن اقدم نمايد ولي در عبارت اول، شما يك زمان معيني را براي پرداخت مشخص مي كنيد؛ مثلا" بايد تا 30 روزپرداخت گردد . خلاصه و نتيجه گيري: البته درصورت استفاده از سيستم هاي حسابداري ، فاكتور نويسي ؛ تهيه فاكتور خيلي راحتتر مي شود و شما خيلي راحت مي توانيد نسبت به تهيه فاكتور براي مشتري خود اقدام كنيد اما سيستم هاي حسابداري براي شركتهاي تجاري كوچك توانايي بيشتري دارند؛ و براي شركتهاي تجاري خيلي بزرگ و عظيم ،از چنان توانايي رضايت بخشي، برخوردار نيستند؛ كه هر زمان كه بخواهيم براي ما فاكتور تهيه كند. اما باز هم اين سيستمها كار تهيه ماليات را براي شركت راحتترمي كند . وضمنا" همواره بايد در نوشتن فاكتور دقت كافي داشت زيرا هميشه قابل دعوي و ادعا است و سهل انگاري در اين قسمت باعث بروز سوء تفاهم در بين هردو طرف گردد. منابع و ماخذ: 1. How to invoice by S.Ward.2007 2. GST and HST 3. PST and RST 4. Business Management. Related Articles: 5. Invoices - Use Invoices That Encourage Action 6. Business Scams - Phony Invoice Business Scam 7. Business Forms Tutorials and Templates 8. How to design sample invoice? 9. Invoices - Using Promos with Invoices *.محمد رضا نوروزي-مديريت دولتي mr.noruzi@yahoo.com © کپی رایت توسط ::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت و گردآورندگان و نويسندگان مقالات است.) برداشت مقالات فقط با ذکر منبع امکان پذیر است.
کلمات کلیدی

درخواست دمو

درخواست دمو CRM