(10خط) 02177613815

شاخصهای ارگونومیک

شاخصهای ارگونومیک
چکیده:
شاخصهایی که در این مقاله قصد داریم آنها را بیان کنیم شاخصهایی هستند که برای مهندسی انسانی به کار می روند و قابل کاربرد و استفاده در تمام بنگاها ،کارخانجات ، ادارات و سازمانها می باشد که با استفاده صحیح و مناسب از این شاخصها بتوان به این مهم دست یافت .
شاید سوال کنید که چگونه می توان از این چک لیست ها استفاده کنید . با ید کاغذی را تهیه کنید به این سوالات که در ذیل اشاره شده پاسخ دهید اگر این سوالات برای بنگاه یا سازمان شما صدق کرد شما باید تامل کنید و فکر کنید و به آنها پاسخ دهید .

شاخصهای ارگونومیک
محمدرضا – نوروزی
mr.noruzi@yahoo.com
چکیده:
شاخصهایی که در این مقاله قصد داریم آنها را بیان کنیم شاخصهایی هستند که برای مهندسی انسانی به کار می روند و قابل کاربرد و استفاده در تمام بنگاها ،کارخانجات ، ادارات و سازمانها می باشد که با استفاده صحیح و مناسب از این شاخصها بتوان به این مهم دست یافت .
شاید سوال کنید که چگونه می توان از این چک لیست ها استفاده کنید . با ید کاغذی را تهیه کنید به این سوالات که در ذیل اشاره شده پاسخ دهید اگر این سوالات برای بنگاه یا سازمان شما صدق کرد شما باید تامل کنید و فکر کنید و به آنها پاسخ دهید .
سوالات به ترتیب زیرهستند :
1) آیا میزان غیبت درمحل کار شما بالاست ؟
2) آیا میزان جابجایی در بنگاه شما رتبه بالایی را دارد ؟
3) آیا مهارت در کار برای کارمندان برای انجام کارهایشان پایین است ؟
4) آیا کارمندان مدام از کارهایشان شکایت می کنند ؟
5) آیا کارها بر اساس جنس و تواناییهای بدنی تقسیم بندی و واگذار شده اند؟
6) آیا میزان پرورش و تربیت کارمندان برای حرفه مورد نظر، بلند مدت و بیش از حد لازم است ؟
7) آیا کیفیت خدمات انجام شده یا کالاهای تولید شده خیلی پایین است ؟
8) آیا تصادفات کاری زیادی وجود دارد؟
9) آیا مراجعات به پزشک برای کارمندان این بنگاه یا اداره بیش از حد است ؟
10) آیا کارمندان مرتبا" اشتباه می کنند ؟
11) آیا صدمات سرمایه ای زیادی برای این حرفه وجود دارد؟
12) آیا نتایج کار به هدر رفتن و اتلاف زیاد منابع منجر می شود؟
نتیجه گیری:
همان طور که در مقدمه نیز بیان شد در صورتیکه پاسخ به این سوالات در بنگاه یا اداره شما مثبت بود باید تامل کرد و اندیشید و در پی چاره بود تا با پیروی از تجربه و اندیشه بتوان برمشکلات فائق آمد.
منابع و ماخذ:
Related articles:
1. Business foundation 2007
2. Accel team 2007.
3. Workers talents.
محمدرضا – نوروزی
مدیریت دولتی
© کپی رایت توسط ::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت و گردآورندگان و نويسندگان مقالات است.)
برداشت مقالات فقط با ذکر منبع امکان پذیر است.


درخواست دمو

درخواست دمو CRM