فهرستطراحی ERP (Enterprise resource planning) در دهه 80 متولد شد. رشد روزافزون و بی حد تکنولوژی اطلاعات برپایه سخت افزارها و نرم افزارها و همچنین نقش هرچه پررنگتر اطلاعات در زندگی امروزه، نیاز به نوآوری و تغییرات در طراحی و تفکر سیستمی ابزارهای نرم افزاری داشت تا بتواند پاسخگوی این رشد باشد. به همین منظور ERP پا به عرصه وجود گذاشت. هدف های اصلی ERP خلاصه می شد به: - ایجاد جریان اطلاعات به هدف تصمیم گیری مدیران در سطوح مختلف - استفاده کارآمد از قسمت های نرم افزار - کنترل اطلاعاتی+ انبارداری + حسابداری + نیروی انسانی + توزیع + ... - کمک به تحقق برنامه ها در زمانبندی پیش بینی شده - قابلیت شکل پذیری (customization) به حد اعلاء - متشکل بودن از بخش های یکپارچه (modules) یک سیستم کامل ERP شامل بخش های زیر است: - مدیریت بازرگانی - تولید - فروش - بازاریابی - توزیع - حسابداری - مالی - مدیریت منابع انسانی - مدیریت پروژه - مدیریت انبار - تعمیر و نگهداری - حمل و نقل - تجارت الکترونیک همانگونه که مطرح گشت ایجاد جریان اطلاعات یکی از اهداف اصلی ERP است. لذا کلیه بخش های یک طراحی ERP با یکدیگر مرتبط بوده و جریان اطلاعات بین آنها وجود دارد. این جریان اطلاعات مابین بخش ها و سیستم های مختلف باعث نوعی یکپارچگی در کل سیستم می گردد. همچنین امکان جایگزینی بخش یا کلیه سیستم های سابق سازمان، سیستم را به یکپارچه شدن تا یکپارچگی کامل هدایت می کند. بدین ترتیب این مسیر منتهی می شود به یک برنامه با یکInterface مشترک برای تمامی یک سازمان. به مسیر تاریخی ERP توجه فرمائید: مسیر تاریخی ERP

بیشتر بخوانید:

ERP (برنامه ریزی منابع سازمانی) چیست ؟هدف از پیاده سازی CRM چیست؟ مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) چیست؟VoIP چیست؟VOIP چیست؟
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو