فهرستداده کاوي آماري و مديريت بهينه وب سايت ها نویسنده : فرنود حسنی -- تماس با نویسنده مقاله درباره نویسنده: www.farnood.com خلاصه : با توسعه فناوري هاي مبتني بر وب دنياي کسب و کار به شدت دچار تغيير و تحول شده است. روش ها و الگوهاي سنتي تجارت، کسب و کار، بازاريابي و در کل اقتصاد با تکنيک ها و ابزارهاي فناورانه درآميخته شده اند و امکانات و فرصت هاي جديدي را براي توسعه فرايند هاي اقتصادي و بهينه سازي روند کارها فراهم کرده اند. دنياي وب و فناوري اينترنت حوزه فعاليت سازمان ها و شرکت هاي کوچک و متوسط را گسترده کرده است و بازارهاي جديدي را به روي آنها گشوده است و از اين طريق فضاي رقابتي عادلانه تري را براي آنها فراهم کرده است تا همه شرکت هاي علاقه مند په پيشرفت بتوانند از اين سکوي پرش به بازارهاي جهاني وارد شوند. وب سايت ها به عنوان گلوگاه ارتباطي مابين صاحبان کسب و کار و مردم نقش بسيار زيادي در ايجاد و تقويت اين ارتباط دارند و لازم است که برنامه هاي مفيدي از طريق مديران سايت هاي براي اين امر در مظر گرفته شود. کشور ما نيز در چند سال اخير از رشد چشمگير کمي و بعضاً کيفي سايت هاي اينترنتي بي نصيب نبوده است و تلاش هاي صورت گرفته از سوي سازمان ها و شرکت هاي دولتي و خصوصي منجر به ظهور سايت هاي بسياري شده است. با توجه به اي متن کامل : داده کاوي آماري و مديريت بهينه وب سايت ها بهره گيري از گزارش ها و تحليل هاي آماري در مديريت وب سايت ها با رويکرد بازاريابي الکترونيکي فرنود حسني کلمات کليدي: مديريت وب سايت- آمار- ابزارهاي آمارگيري- گزارش هاي آماري- داده کاوي اشاره: با توسعه فناوري هاي مبتني بر وب دنياي کسب و کار به شدت دچار تغيير و تحول شده است. روش ها و الگوهاي سنتي تجارت، کسب و کار، بازاريابي و در کل اقتصاد با تکنيک ها و ابزارهاي فناورانه درآميخته شده اند و امکانات و فرصت هاي جديدي را براي توسعه فرايند هاي اقتصادي و بهينه سازي روند کارها فراهم کرده اند. دنياي وب و فناوري اينترنت حوزه فعاليت سازمان ها و شرکت هاي کوچک و متوسط را گسترده کرده است و بازارهاي جديدي را به روي آنها گشوده است و از اين طريق فضاي رقابتي عادلانه تري را براي آنها فراهم کرده است تا همه شرکت هاي علاقه مند په پيشرفت بتوانند از اين سکوي پرش به بازارهاي جهاني وارد شوند. وب سايت ها به عنوان گلوگاه ارتباطي مابين صاحبان کسب و کار و مردم نقش بسيار زيادي در ايجاد و تقويت اين ارتباط دارند و لازم است که برنامه هاي مفيدي از طريق مديران سايت هاي براي اين امر در مظر گرفته شود. کشور ما نيز در چند سال اخير از رشد چشمگير کمي و بعضاً کيفي سايت هاي اينترنتي بي نصيب نبوده است و تلاش هاي صورت گرفته از سوي سازمان ها و شرکت هاي دولتي و خصوصي منجر به ظهور سايت هاي بسياري شده است. با توجه به اين که مديريت وب سايت، موضوعي است که چالش اساسي در راه اندازي، نگهداري و توسعه هر سايتي که باهدف کسب و کار در اينترنت راه اندازي مي شود، بنابراين لازم است تا مديران سايت ها به تکنيک ها و ابزار مختلفي که در فرآيند جذب، حفظ و افزايش کاربران سايت نياز است کاملاً آشنا باشند و در برنامه ريزي هاي خود از آن بهره ببرند، تا از اين طريق زمينه ايجاد و افزايش درآمدهاي اقتصادي را براي سايت و سازمان فراهم نمايند. مقدمه: هر سايت اينترنتي بر اساس حجم فعاليت خود براي نگهداري به افراد مختلفي که آشنا به امور فني و اجرايي باشند نياز دارد. مدير سايت به عنوان شخصي که تنظيم کننده و هماهنگ کننده تمام اين افراد است بايد براي هر کدام از بخش هاي سايت از قبيل گرافيک، محتوا، امور فني، بازاريابي و... برنامه هاي مختلفي را تهيه و براي اجرا در اختيار همکاران خود قرار دهد. اين برنامه ها مي توانند شامل برنامه هاي روزانه، هفتگي و ماهانه باشند. تمامي اين برنامه ها در راستاي يک هدف کلي و نهايي به انجام مي رسند و آن هم بالا رفتن کارايي اقتصادي سايت است. سايت ها زماني مي توانند خود را در سطح اقتصادي اطمينان بخشي قرار دهند که از بازديدکنندگان و کاربران و قابل توجهي برخوردار باشند. براي اين کار مدير سايت سعي مي کند مطالعه و تحقيق گسترده اي بر روي عوامل و ابزارهاي افزايش دهنده تعداد کاربران سايت انجام دهد و از اين طريق در واقع به مطالعه شرايط و موقعيت خود در بازار مجازي اينترنت مي پردازد. به عنوان مثال وي در مورد رنگ هاي به کار رفته در سايت، لوگو و ساير قطعات گرافيکي سايت، متن هاي به کار رفته و بسياري ديگر از مسائل مرتبط با سايت به بررسي و مطالعه مي پردازد. يکي از روش ها و راهکارهايي که کمک بسيار زيادي براي بهتر شدن فرآيند مديريت وب سايت ها مي کند استفاده از گزارش ها و تحليل هاي آماري است. مديران سايت ها و مديران بازايابي شرکت ها با استفاده از گزارش هاي به دست آمده از فعاليت سايت اينترنتي مي توانند شناخت خوبي از موقعيت و تاثير فعاليت هاي خود پيدا کنند و از اين طريق نقاط ضعف و قوت سايت را به راحتي شناسايي و براي حل و تقويت آنها تغييرات لازم را در سايت اعمال نمايند و به برنامه هاي آينده و حتي استراتژي هاي سايت جهت ببخشند. آمار چيست؟ آمار علم روز ، نیاز عصر اطلاعات و ابزار لازم برای برنامه ریزی صحیح است. واژه آمار از كلمه لاتين Status سرچشمه گرفته است كه به معناي حالت, وضع يا موقعيت مي باشد.از اين واژه به عنوان ريشه واژه هاي Stato (دولت)، Statista (دولت شناسي يا كسي كه اطلاعات راجع به دولت دارد)، Statistica (آمار)، كه مجموعه معين راجع به دولت مي باشد، به وجود آماده است. علم آمار همانند هر علم ديگر، در نتيجه نيازهاي بشر بوجود آمده است و تاريخي غني دارد بطوريكه از دورانهاي گذشته تا كنون رشد و تكامل آن ادامه يافته آست. با ظهور سرمايه داري و گسترش تجارت، آمار در مقابل مسائل مركب تر و پيچيده تري قرار مي گيرد و حجم اطلاعات جمع آوري شده افزايش مي يابد و در نتيجه كارهاي آماري نيز توسعه مي يابد. بطوريكه از نظر ماهيت عميق تر، از نظر موضوع مورد مطالعه وسيع تر و از نظر وسائلي كه به كار گرفته مي شود كامل تر مي گردد. از واژه آمار 3 معني مي توان برداشت کرد : الف- اطلاعات عددي :مجموعه اعدادي که به روش خاصي از جامعه تحت مطالعه، جمع آوري وبه صورت جدول ونمودار باشاخه هاي عددي ارائه مي شود . ب – تئوري اعداد : منظور اصول وقواعدرياضي و احتمالي براي ساختن فرمولها ومحاسبه پارامترهاست . ج – روشهاي آماري : روشهايي که در جمع آوري،تنظيم وتجزيه وتحليل وتفسير اطلاعات عددي مورد استفاده قرار مي گيرد . آمار تعريف واحدو روشني ندارد زيراهر شاخه اي از علوم، آنرا وابسته به خودمي داند . اما اکثر آمار شناسان عبارت زير را در تعريف آمار باز گو مي کنند : آمار علمي است که پيرامون جمع آوري وتنظيم وتحليل وتفسير اطلاعات عددي سخن مي گوید. در هر صورت امروزه علم آمار و تکنيک هاي آن در کسب و کار بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد و رويکردهاي اقتصادي فراواني پيدا کرده اند. آمار و تحقيقات در بازاريابي الکترونيکي تحقيقات بازاريابي روشي سيستماتيک به منظور توسعه و ايجاد اطلاعات که شامل جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و تهيه گزارش هاي کاربردي جهت کمک به فرآيندهاي تصميم گيري مديران بازاريابي است. علم آمار بر اساس امکانات مختلفي که براي تحليل داده ها و اطلاعات خام در اختيار دارد مي تواند دانش کاربردي لازم براي تحليل شرايط بازار را راهم کند و نيازهاي اطلاعاتي مديران را تامين کند. مديران بازاريابي يا مديران سايت ها بايد پرسش هاي زير را براي طراحي برنامه هاي کلان و اجرايي خود با استفاده از آمار و تحقيقات مختلف تهيه کنند. 1- بازديدکنندگان سايت و فروشگاه الکترونيکي چه کساني هستند؟ 2- علت خريد محصولات سايت چيست؟ 3- هر کاربر چه محصولاتي و چه مقدار خريد انجام مي دهد؟ 4- رقباي شرکت چه موسسه ها و بنگاهها و سايت هايي هستند؟ 5- برنامه هاي تبليغاتي، بازاريابي و فروش آنها چگونه است؟(مدل کسب و کار آنها چيست؟) 6- نقاط ضعف و قوت رقبا در شرايط بازار چگونه است؟ 7- کالا ها يا خدمات ارائه شده از طريق سايت چه مزيت ها و ويژگي هايي دارند؟ 8- ... اين سوال ها و سوالهاي بسياري که در اين حوزه مي تواند مطرح کرد کمک زيادي به شناسايي جايگاه و موقعيت سايت ها در بازار هاي الکترونيکي خواهند کرد. فناوري اطلاعات و علم آمار پيش از توسعه فناوري اطلاعات، همچون بسياري از شاخه هاي علمي و عملي، در علم آمار نيز از روش ها و ابزارهاي سنتي براي تجزيه و تحليل و تسهيل کار استفاده مي شد. اما با توسعه ابزارهاي سخت افزاري و نرم افزاري به ويژه در چند سال اخير با توسعه فناوري هاي مبتني بر وب، امکانات و ابزارهاي خوبي براي توسعه و تسهيل کارهاي آماري صورت گرفته است. از جمله مشهورترين نرم افزارهاي آماريSPSS است که از قدرت خوبي نسبت به ساير نرم افزارهاي هم نوع خود برخوردار است. نرم افزارهاي آمارگيري مبتني بر وب ابزارهاي نسبتاً جديدي براي تهيه گزارش هاي آماري در قالب هاي مختلف عددي، متني، گرافيکي هستند. ويژگي اين نرم افزارهاي اين است که بهره گيري از آنها نياز به تخصص زيادي ندارد و با اطلاعات مختصري مي توان آمار ارائه شده را دريافت و نسبت به شرايط مختلف تحليل کرد. شايد مهمترين شاخصه اين نرم افزارها را بتوان در حرکت رو به توسعه آنها در بهره مندي از هوش مصنوعي عنوان کرد. داده کاوي و سيستم هاي اطلاعات بازاريابي الکترونيکي سيستم هاي اطلاعات بازاريابي الکترونيکي مجموعه اي از عوامل نرم افزاري مبتني بر وب هستند که با استفاده از اطلاعات اعضا سايت و کاربران اينترنت و منابع داخل و خارج سازمان، روش هاي جمع آوري و طبقه بندي اطلاعات، روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات، تکنيک هاي بازاريابي، برنامه ريزي، روش هاي کنترل صحت و ثمربخشي فعاليت ها و بالاخره ارزيابي و تغييرات و اصلاحات تصميم گيري هاي و راهبردهاي بازاريابي سايت ها و فروشگاه هاي الکترونيکي را به اجرا در مي آورند. در اين روش سيستم با استفاده از بانک اطلاعات دقيق، قوي و تخصصي خود ارتباط معنا داري بين فعاليت هاي تک تک کاربران و سايت برقرار مي کند. فرآيند داده کاوي با هدف توسعه و کاربري آمار در تکنيک ها و تاکتيک هاي بازاريابي هم مبتني بر سيستم و هم به صورت دستي قابل اجرا هستند. موفق ترين نمونه سيستم هاي بازاريابي الکترونيکي مبتني بر داده کاوي در سايت www.amazon.com به عنوان بزرگترين فروشگاه الکترونيکي کتاب قابل بررسي است. در اين سايت شما براي خريد بايد فرم هاي اطلاعاتي خاصي را پر کنيد و از آن پس به هنگام ورود به سايت با شناسه خاصي براي سيستم قابل تشخيص خواهيد بود. سيستم از طريق بررسي ها و تحليل هاي خود اطلاعات کاربر را طبقه بندي مي کند و بين اطلاعات کاربر جديد و اطلاعات مربوط به کالا و خدمات سايت ارتباط بر قرار مي کند. آمار و اهميت داده هاي آماري در مديريت وب سايت ها صنعت فناوري اطلاعات از جمله صنايع بسيار پر هزينه و در مقابل بسيار درآمد زاست. از آنجا که تداوم هر حرکت و تلاشي در اين عرصه بدون توجه به شرايط و اصول اقتصادي غير ممکن است بنابراين در مديريت وب سايت ها که به عنوان قلب تپنده اقتصاد هر سازماني در محيط مجازي محسوب مي شوند بايد توجه زيادي به چرخه مالي و اقتصادي سايت و درآمدزايي آن داشت. همانطور که در مقدمه اشاره کرديم حضور و فعاليت کاربران و بازديدکنندگان در سايت بزرگترين و مهمترين عامل در رسيدن به هدف درآمدزا شدن سايت ها است. از آنجا که انجام هر کار اقتصادي بدون توجه و مطالعه رويکردهاي علمي و آماري بسيار پرخطر و هزينه زا است بنابراين لازم است تا مديران سايت ها با نگاهي ويژه موضوع رويکردهاي آماري را در هدايت سايت ها مورد توجه قرار دهند. مهمترين نکته قابل بررسي، استفاده از آمار براي شناخت و پيش بيني امکانات و نيازهاي فعلي و آينده کاربران سايت است. مطالعات آماري در مورد کارکرد بخش هاي مختلف يک سايت در دو فاز مختلف صورت مي گيرد: 1- پيش از آغاز به کار سايت 2- در جريان راه اندازي، هدايت و نگهداري سايت فاز پيش توليد سايت اختصاص به بررسي و بهره برداري از آمار و اطلاعات و تجربه هايي دارد که سايت هاي مختلف ديگر به دست آورده اند. در اين شيوه مدير سايت بايد با انتخاب حداقل 10 سايت موفق و 10 سايت ناموفق بر اساس روش ها و استراتژي هاي به کار برده شده از سوي مديران آنها، چک ليستي از علل موفقيت و ناکامي آنها تهيه کند. اين چک ليست مي تواند شامل اطلاعات مربوط به ساختار گرافيکي، حجم کمي و ساختار کيفي مطالب محتوايي، به روز رساني، زبان و.... سايت ها باشد. مديران با مطالعه اين اطلاعات و بررسي راهکارهاي موفقيت آميز و روش هايي که منجر به شکست مي شوند مي توانند راهکارهاي مناسبي براي تعيين ساختار سايت و فرايند هاي کاري آن پيش بيني و به اجرا بگذارند. در فاز هدايت و نگهداري مسئله توجه به آمار و بهره برداري از آن بسيار پر اهميت تر و حياتي تر خواهد بود. چرا که تنها را برگشت قبول شکست اقتصادي و هزينه هايي است که در اين راه صرف شده است. بنا براين لازم است که مديران سايت ها از ابزارها و روش هايي که در مورد آنها توضيح داده خواهد شد استفاده کنند و به راهبردهاي خود پويايي ببخشند. آمار به مديران سايت ها کمک مي کند در زمان کوتاهي بتوانند شرايط و تغييرات خواسته هاي بازار و مشتريان(کاربران) را شناسايي کنند و خيلي سريع فعاليت هاي سايت را با آن هماهنگ سازند. سيستم گزارش گيري و کاربردهاي آن در مديريت سايت سيستم هاي آمارگيري و گزارش دهي توسعه داده شده بر مبناي وب طي چند سال اخير از رشد فني و کمي خوبي برخوردار بوده اند اين سيستم ها از کم هزينه ترين و آسان ترين شيوه ها در تحقيقات بازايابي الکترونيکي هستند امکانات گزارش گيري آماري به 3 روش قابل استفاده هستند: الف- از طريق سرويس هايي که شرکت ارائه دهنده خدمات هاستينگ به سايت ها ارائه مي دهد و معمولاً جزو امکانات رايگان سايت محسوب مي شود. ب- سيستم هاي رايگان سايت هاي ارائه دهنده سرويس هاي آماري: اين سرويس ها که از انواع ساده اين سيستم ها هستند معمولاً به صورت رايگان ارائه مي شوند و همه مديران سايت ها و گردانندگان وبلاگ ها مي توانند از آن براي هدايت کارهاي خود استفاده کنند ج- سيستم هاي حرفه اي سايت هاي سرويس دهنده که مديران علاقه مند به کسب گزارش هاي آماري و تحليلي اختصاصي در سطح حرفه اي با امکان عضويت و پرداخت هزينه هاي ماهانه مي توانند از اطلاعات ارائه شده بهره گيرند. با گسترش فارسي سازي سيستم هاي رايانه اي، نمونه هاي فارسي شده اين گونه سيستم ها نيز در برخي از سايتهاي ايراني ارائه شده اند. سيستم هاي گزارش گيري با اطلاعات متنوعي که در اختيار شما قرار مي دهند؛ مي توانند در دوران آزمايشي توسعه وب سايت اطلاعات خوبي را براي تعيين تاکتيک ها و برنامه هاي سايت به شما بدهند. برخي از سايتهايي که اينگونه سيستم ها و سرويس ها را ارائه مي دهند عبارتند از: 1-سايت فارسي زبان www.bravetools.com 2-سايت فارسي زبان www.webgozar.com 3- سايت انگليسي زبان www.barvenet.com 4- سايت چند زبانه: www. webstats4u.com 5- سايت انگليسي زبان www.marketleap.com 6- سايت انگليسي زبان: www.alexa.com 7- سايت فارسي زبان:www. netsups.com 8- سايت انگليسي زبان www.pagerank.net براي استفاده از اطلاعات و آماري که اين سايت ها از طريق سيستم هاي خود در اختيار شما مي گذارند مي توانيد به عضويت آنها درآييد و با استفاده از شناسه و گذر واژه خود وارد قسمت ثبت نام براي سيستم گزارش گيري وب سايت شويد. روند ثبت نام در همه اين سايت ها با پر کردن فرم هايي طي خواهد شد و اطلاعاتي همچون نام وب سايت، آدرس آن، نام شما، پست الکترونيک، تصوير(آيکن) دلخواه شما براي نمايش نمادي از سيستم در گوشه اي از صفحات سايت خودتان و... از شما خواسته خواهد شد. پس از ثبت نام و ارائه اطلاعات لازم، سيستم چند خط کد از طريق سايت يا ايميل در اختيار شما خواهد گذاشت که شما مي توانيد اين کد را در تمام صفحات سايت خود ما بين تگ های و قرار دهيد. در هنگام بارگذاري صفحه سايت شما در مرورگر رايانه بازديدکننده، اطلاعات مختلفي از او به وسيله اين سيستم تهيه و ثبت مي شود. اين سيستم ها همچنين به شما اين امکان را مي دهند تا با استفاده از گذرواژه مانع مطالعه اطلاعات توسط ديگران شويد. براي بررسي و آشنايي بهتر ما يک سايت را به عنوان نمونه انتخاب کرديم و گزارش هاي آماري مختلفي که سايت ها ي آماري در اختيار مدير سايت قرار مي دهند را بررسي کرديم. سايت مورد بررسي www.itmportal.com است و سيستم آماري مورد بررسي در آن از سايت پيشرفته www.webstats4u.com انتخاب شده است. امکانات و اطلاعاتي که اينگونه سيستم ها در اختيار شما مي گذارند شامل موارد زير خواهد بود. 1- خلاصه آماري اولين بخشي که معمولاً در اين سيستم ها يافت مي شود خلاصه اي کلي از آمارهاي سايت است که شامل اطلاعاتي همچون تاريخ شروع به کار محاسبه آماري سايت توسط سيستم، تعداد کل بازديدکننده هاي سايت تا تاريخ بررسي گزارش، شلوغ ترين روز سايت از نظر تعداد بازديدکننده، حداکثر تعداد بازديد از صفحات سايت در گذشته، امروز و روز گذشته، تمام اين اطلاعات مي تواند در يک نگاه کلي موقعيت و جايگاه سايت شما را براي کسي که علاقه مند به همکاري و سرمايه گذاري با شما باشد نمايش دهد. تعداد بازديد از صفحات سايت که با عنوان Page Views شناخته مي شود يک عدد منحصر به فرد است و با عدد نمايش داده شده در شمارشگر سيستم تفاوت دارد. Page Views در واقع تعداد دفعاتي است که همه کاربران در صفحات مختلف سايت به گشت و گذار پرداخته اند. و با لا بودن اين عدد براي يک سايت نشانگر جالب بودن و کاربردي بودن صفحات مختلف سايت براي بازديدکنندگان است. شکل 1-اطلاعات مربوط به خلاصه آماري سايت 2- پيش بيني روز يکي از امکانات جالبي که برخي از سيستم ها در اختيار مدير سايت قرار مي دهند و به او امکان برنامه ريزي بهتر روزانه را مي دهند ارائه پيش بيني آماري روزانه است. از اين طريق سيستم بر اساس اطلاعات گذشته مي تواند حدود تعداد بازديدکننده هاي آن روز خاص را براي کاربر پيش بيني کند. شکل2- اطلاعات مربوط به پيش بيني آماري سايت 3- اطلاعات آخرين بازديدکنندگان سايت در اين قسمت شما مي توانيد اطلاعاتي راجع به آخرين بازديدکنندگان سايت به دست آوريد تاريخ، ساعت، IP ، نام شرکت خدمات دهنده اينترنت از جمله اين اطلاعات هستند. بسته به نياز شما تعداد قابل نمايش در سيستم هاي مختلف متفاوت خواهد بود. شکل3 – اطلاعات آماري آخرين بازديدکنندگان 4- شمارشگر شايد اولين کاري که از سيستم هاي آمارگيري انتظار داريم دست يافتن به اطلاعاتي از تعداد بازديدکنندگان ورودي به سايت است. شمارشگر ها ارائه کننده رقمي هستند که نشان دهنده رقم واقعي تعداد بازديدکنندگان از سايت است يعني بازديدکنندگان را بر اساس IP هاي منحصر به فرد جدا کرده و به صورت پويا اعداد مربوط به هر لحظه خاص را نمايش مي دهد. اين رقم در برخي سيستم ها تعداد دقيق افرادي که در يک شبانه روز و فقط از يک رايانه خاص به سايت وارد شده اند، نشان مي دهد ولي در برخي ديگر همه دفعاتي که يک نفر در طول روز حتي با IP تکراري، وارد سايت شده را نمايش مي دهند. در هر صورت هر چه اين عدد بزرگتر باشد نشان دهنده تعداد بازديدکننده بيشتر سايت است و بنابراين مي توان با قدرت و دقت بيشتري براي بازاريابي اينترنتي برنامه ريزي کرد. هر چه تفاوت بين عدد نمايش داده شده در شمارشگر با عدد نمايش داده شده در قسمتPage views بيشتر باشد نشان دهنده بالا بودن کيفيت سايت است. چرا که بيان مي کند يک تعداد بازديدکننده مشخص به طور متوسط از چند صفحه سايت بازديدکرده اند. شکل4- تعداد بازديدها در هر روز 5- مليت بازديدکنندگان يکي از مهمترين موضوعاتي که در بازاريابي اينترنتي مورد توجه قرار مي گيرد خروج سازمان ها از بن بست هاي جغرافيايي و امکان توسعه تجارت در ابعاد جهاني است. سايت ها به عنوان فروشگاه جهاني هر سازمان 24 ساعته مشغول جذب و خدمات دهي به مشتريان از هر کشوري خواهند بود. اما نکته اينجاست که چگونه بايد توجه افراد مختلف را از سراسر دنيا و از ميان هزاران سايت به سوي سايت خود جلب کنيم. مديران سايت ها بايد با بررسي هاي مختلف علل جلب توجه يا عدم توجه کاربران کشورهاي مختلف به سايت را بيابند و به رفع نقص و تقويت نقاط مثبت بپردازند. سيستم هاي آمارگيري مي توانند اطلاعاتي مربوط به کشور هاي بازديدکنندگان را در اختيار شما بگذارند و شما بتوانيد از طرق IP آنها صفحات جالب توجه آنها را شناسايي کنيد. شکل 5 و 6- تعداد بازديدهاي مردم کشورها و شهرهاي مختلف در برخي سيستم هاي امکان شناسايي شهر محل سکونت بازديدکنندگان نيز وجود دارد از اين طريق شما مي توانيد تحقيقات دقيق تري براي بازاريابي اينترنتي و فروش خود داشته باشيد. 6- تعداد بازديد هاي هفتگي سيستم بر اساس انتخاب شما مي تواند تعداد بازديدهاي هر هفته را نمايش دهد و از اين طريق امکان برنامه ريزي بهتري را نسبت به فعاليت ها و اقدام هاي انجام شده در گذشته به شما مي دهد. شکل7- اطلاعات مربوط به بازديدهاي هفتگي 7- تعداد بازديد ها در روزهاي هفته اين اطلاعات به شما کمک مي کند تا بر اساس موقعيت سايت خود بتوانيد روزهايي از هفته را که بازديدهاي بيشتري داريد شناسايي کنيد و علت آن را بررسي کنيد و براي ايجاد تعادل در روزهاي مختلف و استفاده مناسب از روزهاي شلوغ برنامه ريزي هاي خوبي انجام دهيد. به عنوان مثال شايد روز شلوغ در هفته نشان دهنده تاريخ هاي به روز رساني شما باشد. شکل8 و 9 – درصد و تعداد بازديد ها در روزهاي هفته 8- تعداد بازديدها در ساعت هاي روز تعداد بازديدهاي هر ساعت از روز مي تواند ساعت هاي مورد توجه بازديدکنندگان را به شما نمايش دهد. همانطور که در شکل مي بينيد بيشترين تعداد بازديدها در اين سايت در ساعت يازده اتفاق افتاده است. با ترکيب روز ها و ساعت هاي پر بازديد مي توان به ارتباط معني داري بين کارهاي انجام شده در سايت و عملکرد بازديدکنندگان پي برد. شما مي توانيد از اين اطلاعات براي تبليغات بيشتر با تغييرات فني سايت خود استفاده کنيد به عنوان مثال براي تغييرات فني در اين سايت بين ساعت هاي 4 و 5 بامداد بهترين زمان ممکن مي باشد. شکل10 و 11- تعداد بازديدهاي سايت در هر ساعت از روز 9- اطلاعات مربوط به سرويس دهندگان اينترنت با استفاده از اين اطلاعات شما مي توانيد با سرويس دهندگان اينترنت که کاربران شما از آنها استفاده مي کنند آشنا شويد و مختصات فني و سرعت و امکاناتي که آنها در اختيار مردم قرار مي دهند بررسي کنيد و در برنامه ريزي هاي خود اين موضوع را مورد توجه قرار دهيد. شکل 12- اطلاعات سرويس دهندگان اينترنت 10- موتورهاي جستجو اهميت موتورهاي جستجو و کارکردهاي آنها در افزايش و بهينه شدن فعاليت سايت ها غيرقابل انکار است. انجام فعاليت هاي موازي از نظر فني و محتوايي بر روي سايت ها و موتورهاي جستجو زمينه ساز افزايش تعداد بازديدکننده ها و مشتريان بالقوه سايت خواهد شد. بنابراين لازم است به صورت جدي از ميزان اقبال موتورهاي جستجوي مختلف به سايت و تعداد بازديدکننده هايي که هر بک به سايت هدايت مي کنند آگاه شويم تا از اين طريق برنامه هاي کاري خود را براي توليد محتوا و يا همانگ کردن سايت با روبوت هاي موتور جستجو هماهنگ نماييم. شکل13- اطلاعات مربوط به موتورهاي جستجو 11- کليد واژه ها کليد واژه هاي جستجو شده از سوي کاربران مختلف در تحليل هاي آماري و همچنين بهينه سازي محتوايي سايت بسيار اهميت دارند. برخي از سيستم هاي آماري به شما امکان مي دهند تا شما اين کليد واژه ها را ببينيد و از اين طريق چند سوال اساسي را براي خود طرح کند. الف- ذائقه مخاطب سايت شما چگونه است و او با چه سوالاتي در ذهنش به سايت شما رسيده است؟ ب- آيا سايت شما توانسته است سوال هاي ذهني يک کاربر را با توجه به کلمات کليدي استفاده شده تامين کند؟ ج- آيا تعداد و تنوع کلمات کليدي به کار رفته براي جذب بيشتر بازديدکننده هاي احتمالي و پيش بيني شده کافي و مناسب است؟ د- چرا برخي از کلمات کليدي زياد و برخي ديگر کمتر جستجو مي شوند؟به عبارت بهتر آيا کلمات کليدي اصلي سايت شما از درصد مناسبي در جستجو هاي کاربران برخوردارند يا خير؟ از جمله محاسن اين قسمت مي توان به شناسايي کليد واژه هايي اشاره کرد که مردم براي وارد شدن به سايت از آنها استفاده مي کنند. از اين طريق مي توان پي به روحيات و تمايلات و به طور کلی آنچه مردم برای وارد شدن به سايت شما در موتورهای جستجو وارد کرده اند برد، ضمن اينکه جايگاه سايت شما را در موتورهاي جستجو با کليد واژه هاي مختلف تعيين و بدون صرف وقت و هزينه به شما اعلام مي کند. شکل14- اطلاعات مربوط به کليدواژه ها 12- سايت هاي لينک دهنده و مسير لينک هاي ورودي برخي سيستم هاي آماري مي توانند سايت هاي مختلفي را که از طريق لينک دادن زمينه ساز ورود کاربر به سايت شما بوده اند و تعداد دفعات اين اتفاق را اعلام کنند. اين کار مي تواند شما را در شناسايي مبادي ورودي و هدايت کننده بازديدکنندگان به سايت تان ياري کند و از اين طريق به انجام بهتر برنامه ريزي هاي تبليغاتي و همکاري هاي اينترنتي کمک کند. همچنين برخي سيستم هاي براي راحتي کار بررسي و تحليل مسير دقيق لينک هاي ورودي را نيز ارائه مي کنند. شکل15 و 16- اطلاعات مربوط به سايت ها و لينک هاي ارجاع دهنده 13- مرورگر اينترنت انوع مختلف مرورگر هاي اينترنت داراي ويژگي ها و امکانات مختلفي هستند که به طور حتم در تنظيمات و امکانات جانبي سايت شما به هنگام طراحي موثر هستند. با دانستن اين موضوع مي توانيد تغييرات لازم را به صفحات سايت خود بدهيد و سايت خود را هماهنگ با خصوصيات عمومی مرورگرهای موجود طراحی کنيد. شکل17- اطلاعات و نمودار مرورگر اينترنتي کاربران سايت 14- سيستم عامل اين سيستم ها مي توانند سيستم عامل بازديدکننده سايت را تشخيص دهند و به شما کمک کنند تا طراحي سايت خود را براساس ويژگي ها و امکانات اين سيستم عمل ها و يا سيستم عامل قالب انجام دهيد. معمولا ارائه برخي امکانات امنيتي و گرافيکي و... در سيستم عامل هاي مختلف غير ممکن است. آگاهي از سيستم عامل مطلوب کاربران مي تواند در هماهنگ شدن با امکانات کاربران کمک زيادي بکند. شکل18- اطلاعات و نمودار سيستم عامل کاربران سايت 15- برنامه هاي نصب شده روي رايانه کاربران برخي از سيستم هاي گزارش گيري امکانات جالبي ارائه مي کنند. اين سيستم ها به هنگام بارگذاري صفحه سايت مي توانند کليه برنامه هاي کاربردي که برايشان تعريف شده و در رايانه بازديدکننده وجود دارد را شناسايي و معرفي کنند. برنامه هايي از قبيل Acrobat reader ،media player ،java و.... از اين طريق مديران سايت ها مي توانند در طراحي سايت از امکانات در اختيار کاربران استفاده کنند. به عنوان مثال اگر قصد فروش موسيقي داريد با بررسي اين بخش مي توانيد براي شنيدن نمونه کارها از نرم افزارهاي پخش موسيقي که توسط اکثر کاربران استفاده مي شود بهره گرفت. يا اگر کتاب الکترونيکي مي فروشيد از اين طريق مي توانيد بفهميد که آيا مثلاً چند درصد از کاربران شما از Adobe Reader استفاده مي کنند. شکل19- اطلاعات مربوط به برنامه هاي جانبي نصب شده بر روي سيستم کاربران 16- وضوح صفحه نمايش و دقت رنگ آن با دست يافتن به اين اطلاعات دقت شما به هنگام طراحي گرافيکي سايت بالا خواهد رفت و شما مي توانيد اندازه صفحه سايت خود و همچنين رنگ بندي هاي موجود در سايت را بر اساس رايانه هاي بازديدکنندگان تنظيم کنيد. شکل20- اطلاعات مربوط به صفحه نمايش کاربران 17- محل ورود، مسير حرکت و عنوان صفحه يکي از مهمترين بخش هاي يک سيستم گزارش گيري ارائه اطلاعاتي است که از محل ورود بازديدکننده به هريک از صفحات سايت مي دهد با استفاده از اطلاعات اين بخش مي توانيد نقاط تراکم ورودي به وب سايت خود را شناسايي کنيد و بر روي آنها سرمايه گذاري بيشتري بکنيد. همچنين با اين ابزار مي توانيد جريان حرکت يک بازديدکننده را در صفحات مختلف سايت خود رد گيري کنيد و صفحات جذاب و غير جذاب براي بازديدکنندگان را تشخيص دهيد. اين شناسايي بر اساس عنوان صفحه صورت مي گيرد. 18- آمارهاي مقايسه اي چند سايت يکي از امکانات بسيار مهم و قابل توجه در مديريت اطلاعات آماري، گزارشهاي مقايسه اي است که سايت هاي مختلف به شما ارائه مي دهند. به اين صورت که شما با شناسايي سايت هاي رقيب براي درک موقعيت و جايگاه خود در برابر آنها با استفاده از نشاني اينترنتي سايت به سيستم امکان مي دهيد تا سايت شما و رقبايتان را بر اساس اطلاعات و شاخص هاي مختلف مقايسه و تحليل کند و به شما گزارش دهد. براي بهره گيري از اين سيستم ها مي توانيد به سايت معروفwww.alexa.com و www.marketleap.com مراجعه کنيد. همانطور که در تصوير مي بينيد در مقايسه انجام شده بين www.itmportal.com و سه سايت با سابقه مرتبط با فناوري اطلاعات آمار زير با توجه ميزان محبوبيت لينک آنها در موتورهاي جستجو ارائه شده است. شکل 21- جدول مقايسه اي سايت مختلف علاوه بر اين سيستم به شما امکان مي دهد تا اطلاعات مربوط به محبويت لينک هر يک از سايت ها را شناسايي و گزارش هاي آماري را بر روي نمودار در اختيار داشته باشيد. برخي از سيستم ها نمودار ها را براي مقايسه بهتر بر روي يک محور مختصات ارائه مي کنند. شکل 22- نمودار پيشرفت محبوبيت سايت در زمان نتيجه در بررسي هاي ارائه شده شاهد بوديم که حتي ساده ترين آمار مربوط به سايت تا چه حد مي تواند در مديريت آن نقش داشته باشد. بنابراين لازم است براي موارد ذکر شده توجه زيادي قائل شويم و در برنامه هاي کلان بازاريابي اينترنتي خود آنها را مورد استفاده قرار دهيم. استفاده از اطلاعات آماري از دوجنبه براي سازمان اهميت دارد : 1- مشتري 2- سايت هاي رقيب با استفاده از اين اطلاعات مي توانيد برنامه هاي خود را هماهنگ با روحيه، خواست ها و ديدگاه هاي مشتري طراحي و به اجرا درآورديد و همچنين با بررسي موقعيت سايت هاي رقيب از طريق اطلاعات آماري، روش ها و راهکارهاي مناسبي که آنها پيش گرفته اند را شناسايي و تاکتيک هاي مشابه يا ضد تاکتيک براي آن ها به اجرا درآوريد.

بیشتر بخوانید:

داده کاوی در بحث خدمات پس از فروش مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانشترفند:چه كسانى به شما لينك داده اند داده کاوي آماري و مديريت بهينه وب سايت هادانش داده كاوي
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو