فهرستعوامل جذب مخاطب در اينترنت نویسنده : عسل سعيدى -- تماس با نویسنده مقاله مترجم: هايپر پرشيا خلاصه : امروزه نزديک به چنديدن ميليون وب سايت بر روى شبکه جهانى اينترنت قرار دارد که همه آن ها هم به دنبال جذب مخاطب براى وب سايت خود هستند ، برترى که دنياى مجازى اينترنت نسبت يه دنياى حقيقى دارد اين است که در آن بين ثروت و شهرت شخص هيچ ارتباطى وجود ندارد به عنوان مثال ممکن است سايت شخصى يک نوجوان از وب سايت يک شخص پولدار و مشهور بشتر بازديد کننده داشته باشد که اين مربوط به عوامل جذب مخاطب و راه هاى درست تبليغاتى ميباشد. متن کامل : امروزه نزديک به چنديدن ميليون وب سايت بر روى شبکه جهانى اينترنت قرار دارد که همه آن ها هم به دنبال جذب مخاطب براى وب سايت خود هستند ، برترى که دنياى مجازى اينترنت نسبت يه دنياى حقيقى دارد اين است که در آن بين ثروت و شهرت شخص هيچ ارتباطى وجود ندارد به عنوان مثال ممکن است سايت شخصى يک نوجوان از وب سايت يک شخص پولدار و مشهور بشتر بازديد کننده داشته باشد که اين مربوط به عوامل جذب مخاطب و راه هاى درست تبليغاتى ميباشد. با رشد روز فزون اينترنت و هر چه پيچيده تر شدن و بيشتر شدن سايت ها ما در اين دنياى شلوغ بايد چگونه براى وب سايت خود مخاطب جذب کنيم؟ چندين عامل در جذب مخاطب مهم هستند: 1. يکى از عواملى که باعث موفقيت در جذب مخاطب ميشود اين است که ما بازديد کنندگان سايت خود را بشناسيم و بدانيم که سايت را براى چه کسانى و ب چه منظورى طراحى ميکنيم يعنى در اصل براى پياده سازى وب سايت خود برنامه منظومى داشتهباشيم ، اين عامل خود نيى از راه ميباشد که اگر آن را با موفقيت به پايان برسانيم ميتوانيم به ادامه راه اميد داشته باشيم. 2. عامل ديگر موتورهاى جستجو هستند ، ما نبايد اين حقيقت را ناديده بگيرى که درصد بالاى از ترافيک وب را همين موتورهاى جستجو هدايت ميکنند و بيشتر افراد براى پيدا کردن سايت مورد نظر خود از موتورهاى جستجو استفاده ميکنند ، اما همانطور که همه ميدانيم کمتر کسى است که نگاهى به سايت هايى که در رتبه هاى زير 30 يا قرار دارد مى اندارد ، و اغلب آنها به همان چند سايت اول بسنده ميکنند ، از اين گفته ها چه نتيجه اى ميتوان گرف؟ که اگر بخواهيم خود را د يک موتور جستجو معرفى کنيم بايد کارى کنيم که در بين 10 وب سايت اول قرار داشته باشيم يا در صدر قرار بگيرين ، که البته اين کØ! §ر ساده اى نميباشد و اين روزها براى خود به يک نوع تجارت تبديل شده سات ، شرکت هاى هستند ک ه ادعا ميکنند ميتوانند اسم سايت ما را در بين 10 سايت اول قرار دهند و يا حتى در صدر ليست که اين کار به نوعى غير ممکن ميباشد و صاحب سايت بايد در اين موارد با هوشيارى هر چه تمام تر برخورد کند. 3. اما عاملى که بعضى ها فکر ميکنند بسيار موثر است اما نتيجه عکس دارد و حسن شهرت سايت ما را از بين ميبرد تبليغات مخفيانه و فرستادن ايميل تبليغاتى به پست هاى الکترونيکى مختلف ويا گرو هاى خبرى ( خبرگزارى ها) است اين کار نه تنها به خود ما ضرر ميرساند بلکه باعث آزار و اذيت افراد نيز ميشود . به شما توصيه ميکنم که از اين کار براى جذب مخاطب هيچ گاه استفاده نکنيد. 4 . مهمترين عامل در جذب مخاطب تبادل لينک و همکارى بين سايت ها است. اين راه را ميتوان حداقل موثرترين راه در جذب مخاطب در بين وبلاگ هاى ايرانى دانست ، يعنى برقرارى ارتباط با ديگر وبلاگ ها و سايت ها به صورت دو جانبه ( مثلا من لينک شما را در سايت خود قرار ميدهم و شما هم لينک سايت مرا در سايت خود قرار بده) اين کار شبکه ى پيچيده اى از پيوند هاى ختف را به وجود مى آورد. اما راه پيشرفته تر اين کار Webring نام دارد که در آن چندين وب سايت روابطى بین خود برقرار ميکنند و مخاطبان خود را به يکديگر پاس ميدهند.
کلمات کلیدی

درخواست دمو

درخواست دمو CRM