فهرستکداميک براى شما مهم تر است؟ بازديدکننده يا موتور جستجو؟ نویسنده : مهندس عباذتي -- تماس با نویسنده مقاله مترجم: webrah خلاصه : به عنوان يک پشتيبان وب (webmaster) کداميک براى شما مهم تر است؟ بازديدکننده يا موتور جستجو؟ بازديدهاى غير ضرورى ممکن است براى وب سايت هايى که درآمد تبليغاتى را دنبال ميکنند داراى اهميت باشد.ولى شما به بازديدهايى نياز داريد که هدف شما را برآورده سازند.در عين حال وب سايتى موفق خواهد بود که به هر دو مورد توجه کند. موتورهاى جستجو بازديدکنندگان مناسب و درخور نياز را به وب سايت شما ميفرستند و آنها با شما وارد دادوستد ميشوند.هنگامى که در حال طراحى وب سايت هستيد اين عامل از اهميت زيادى برخوردار است. اين تصور غلط شکست خورده است که حجم زياد بازديد بى هدف براى تجارت عامل مناسبى است. وب سايت شما بايد هم براى بازديدکنندگان مورد انتظار و هم براى موتورهاى جستجو قانع کننده ظاهر شود. در واقع بايد خيلى بيشتر از بازديدکنندگان به موتورهاى جستجو پرداخت شود. زيرا اگر براى بازديدکنندگان خود بهينه سازى انجام دهيد اين بهينه سازى بصورت خودکار براى موتورهاى جستجو نيز صورت خواهد گرفت. با عمل کردن به مراحلى که در زير ذکر شده است شانس خوبى بدست خواهيد آورد تا وب سايتى که ايجاد ميکنيد هم مورد توجه موتورهاى جستج متن کامل : به عنوان يک پشتيبان وب (webmaster) کداميک براى شما مهم تر است؟ بازديدکننده يا موتور جستجو؟ بازديدهاى غير ضرورى ممکن است براى وب سايت هايى که درآمد تبليغاتى را دنبال ميکنند داراى اهميت باشد.ولى شما به بازديدهايى نياز داريد که هدف شما را برآورده سازند.در عين حال وب سايتى موفق خواهد بود که به هر دو مورد توجه کند. موتورهاى جستجو بازديدکنندگان مناسب و درخور نياز را به وب سايت شما ميفرستند و آنها با شما وارد دادوستد ميشوند.هنگامى که در حال طراحى وب سايت هستيد اين عامل از اهميت زيادى برخوردار است. اين تصور غلط شکست خورده است که حجم زياد بازديد بى هدف براى تجارت عامل مناسبى است. وب سايت شما بايد هم براى بازديدکنندگان مورد انتظار و هم براى موتورهاى جستجو قانع کننده ظاهر شود. در واقع بايد خيلى بيشتر از بازديدکنندگان به موتورهاى جستجو پرداخت شود. زيرا اگر براى بازديدکنندگان خود بهينه سازى انجام دهيد اين بهينه سازى بصورت خودکار براى موتورهاى جستجو نيز صورت خواهد گرفت. با عمل کردن به مراحلى که در زير ذکر شده است شانس خوبى بدست خواهيد آورد تا وب سايتى که ايجاد ميکنيد هم مورد توجه موتورهاى جستجو قرار بگيرد هم بازديدکنندگان آن. _ محتواى مناسب و صحيح _ هر دو گروه بازديدکنندگان و موتورهاى جستجو از متن و محتواى مناسب استقبال مى کنند. در واقع هر کدام از ما براى يک متن جالب ارزش قائل مى شويم. زمانى براى پاسخ دادن به نياز موتورهاى جستجو نياز بود تا Crap هاى زيادى بکار برده شود. تعدا زيادى کلمات کليدى و عناوين غير ضرورى در صفحات وب استفاده مى شد تا باعث بالا رفتن رتبه و رده آن وب سايت شود. امتيازهاى Doorway براى هدايت کردن بازديدکنندگان به وب سايتها ايجاد شده بود. آنها باعث راضى شدن موتورهاى جستجو و آشفتگى بازديدکنندگان مى شدند و سبب از بين رفتن و بى اعتبار شدن امتيازها و برترى ها مى شدند و در نهايت کمپانيهاى سازنده موتور جستجو را مجبور کردن تا ساختار و الگوريتم جستجوى خود را اصلاح کنند. ولى آن چيزى که واقعا داراى اهميت است کيفيت و ماهيت محتواى سايت است. اگر شما محتواى خاصى نداشته باشيد يا محتواى نامربوطى داشته باشيد از چه چيزى استفاده ميکنيد تا روزانه صدها بازديدکننده را جذب کنيد؟ شما به محتوايى براى وب سايت خود نياز داريد که متمرکز بر کاربر باشد. شما به رونوشتى احتياج داريد که با بازديدکننده صحبت کند و ارتباط برقرار کند. رونوشتى که در وب سايت خود قرار ميدهيد بايد توانايى تامين اطلاعاتى را داشته باشد که بازديدکنندگان براى تصميم گيرى با آن نياز دارند. اين محتوا بهتر است که در يک قالب جذاب و جالب ارائه شود. تمام اطلاعاتى که بازديدکنندگان نياز دارند بايد بصورت واضح و بدون ابهام در وب سايت شما موجود باشد. اين قضيه تصديق ميکند که اهميت توسعه دهندگان حرفه اى متن اگر بيشتر نباشد به همان اندازه توسعه دهندگان حرفه اى وب خواهد بود. محتوايى که داراى ويرايش نادرست باشد خيلى بيشتر از تصور شما باعث ضرر خواهد بود. _ صفحه هاى با اتصال صحيح _ تمام صفحه هاى شما بايد هم براى افراد و هم براى موتورهاى جستجو قابل دسترسى باشد. هنگامى که موتورهاى جستجو از وب سايت شما بازديد مى کنند بايد به راحتى توانايى جابجاى از يک لينک به ديگرى را داشته باشند. مانند يک شبکه داخلى(inter connected) که در آن براحتى ميتوان از جاى به جاى ديگر حرکت کرد. بسيارى از توسعه گران نقشه اى براى سايت ايجاد مى کنند که شامل لينک هاى به تمام صفحات موجود در وب سايت است. بنابراين در صورتيکه موتور جستجو اين صفحه را پيدا کند مى تواند به تمام لينک هاى موجود در آن صفحه نيز برود. به هر صورت صفحات نامربوط هيچ سودى براى وب سايت شما ندارند. و از بين بازديدکنندگان شما تنها يک يا دوبار ممکن است مورد بازديد قرار بگيرند. _ کاربرد اندک تزئينات _ تزييناتى مانند Flash يا DHTML جالب به نظر ميرسند ولى هنگامى که به جز ايجاد حرکات نمايشى براى شما فايده ديگرى در جهت هدفتان ندارند بهتر است از آنها اجتناب کنيد. چرخهُ موتورهاى جستجو علاقه اى بيشترى به متنهاى ساده نشان ميدهند و از متون بصورت txt استقبال ميکنند. قسمتهاى نمايشى تنها هنگامى مفيد هستند که شما اين گونه خدمات را ارائه مى دهيد (مانند يک طراح فلاش يا يک گرافيست). براى يک شرکت فروشنده کود حيوانى بى فايده است اگر يک سايت فلاش داشته باشد که در آن کيسه هاى کود مانند اشباح در تصوير از جايى به جاى ديگر حرکت کنند! _ استفاده به اندازه نياز از کلمات کليدى _ شرکتهاى سازنده موتور جستجو نهايتا دريافتند که محتواى حقيقى نسبت به تکرار بيهوده کلمات کليدى خيلى مفيدتراست . بطور حتم کلمات کليدى داراى اهميت زيادى هستند ولى نه بخاطر اينکه اسم آنها "Keyword" است . بدليل اين است که در جايى مورد نياز هستند. بعنوان نمونه اگر شما کود حيوانى مى فروشيد اين عبارت را در وب سايت بکار خواهيد برد زيرا بايد مشخص شود که چه چيزى مى فروشيد. احتياج نيست که يک کلمه کليدى يا يک عبارت در صفحه شما بيش از سه يا چهار بار تکرار شود. به واقع با زياده روى در بکار بردن کلمات کليدى باعث نزول کردن رتبه بندى خود در Google خواهيد شد. اجازه دهيد اين کلمات گاهى در ابتداى متن در جايى در وسط متن و نهايتا در انتها بکار برده شوند. اين يک فن و حيله کاربردى است. سپس اطراف آنها را بوسيله يک متن مناسب پر کنيد و به هم پيوند بدهيد. افرادى هستند که اين کار را بعنوان يک حرفه انجام مى دهند. بطور قطع بکار گرفتن يک نويسنده متن که توانايى نوشتن متون منسجم داشته باشد در دراز مدت بصرفه هواهد بود. _ به روز رسانى متوالى و مداوم _ هم افراد و هم موتورهاى جستجو به محتواى به روز رسانى شده و جديد علاقه نشان مى دهند. اگر بازديدکننده هاى شما هر وقت که به سايت سر مى زنند انتظار ديدن يک متن و محتواى جديد را داشته باشند دوباره و دوباره خواهند آمد و اين تناوب مداوم وسيعتر خواهد شد. موتورهاى جستجو نيز علاقه زيادى به معرفى محتوايى دارند که به سرعت به روزرسانى مى شوند تا بتوانند آخرين اطلاعات را نشان دهند. سعى کنيد اين را بصورت يک عادت روز مره حفظ کنيد که هر دو يا سه روز يکبار چيز جديدى به سايت خود بيافزاييد حتى اگر يک پاراگراف باشد. _ کاربرد HTML بدون نقص _ کد بدون عيب و نقص خيلى سريعتر بارگذارى شده و با سرعت بيشترى بوسيله موتورهاى جستجو نشان داده مى شود. چنانچه موفقيت وب سايت براى شما اهميت دارد و قصد داريد صفحات وب را خودتان ايجاد کنيد بجاى بکار گرفتن يک توسعه گر حرفه اى وب بهتر است که چند روزى را صرف آموختن HTML کنيد. يک وب سايت کوچک که داراى موتور جستجو باشد احتياج زيادى به HTML ندارد و محتواى سالم شما را بدون اينکه زمان بارگذارى را بى جهت افزايش دهد به بازديدکنندگان نشان مى دهد. از بکار برد ابزارهاى گرافيکى اجتناب کنيد و بجاى آن سعى کنيد که از يک ويرايشگر متن استفاده شود. شايد در ابتدا غير عادى و دلهره آور بنظر برسد ولى به محض اينکه به فايده آن پى برديد آنگاه براى نوشتن HTML اشتياق بيشترى خواهيد داشت نسبت به استفاده از ابزارى که مقدار زيادى کد غير ضرورى و بى ارزش توليد مى کند. نکاتى که در بالا ذکر شد براى نشان دادن نتيجه و اثر خود احتياج به زمان دارد ولى ماندگار خواهند بود و نتايج مطلوبى را براى شما به دنبال خواهند داشت.
کلمات کلیدی

درخواست دمو

درخواست دمو CRM