فهرستوضعيت خدمات ميزبانى وب در ايران نویسنده : محمود بشاش -- تماس با نویسنده مقاله درباره نویسنده: وب سايت مهندس بشاش www.mahmoodb.com است. ايشان کارشناس و متخصص وب و تجارت الکترونيک هستند. مترجم: کلمات کلیدی: خلاصه : طبق گزارشات سايت معتبر WebHosting.info وابسته به شرکت Directi، مى توان ديدگاه مناسبى نسبت به وضعيت خدمات ميزبانى وب در ايران بدست آورد. اين شرکت اطلاعات وسيعى از شرکتهاى ارائه کننده خدمات ميزبانى وب در جهان دارد و به تفکيک کشورهاى مختلف، گزارشات متنوعى را ارائه مى کند. در گزارش مربوط به ايران، وضعيت بزرگ ترين شرکت هاى ارائه کننده خدمات ميزبانى وب در ايران بررسى و اطلاعات مقايسه اى براى ايران و همچنين با ساير کشورهاى جهان ارائه شده است. در زير چند نمونه از اين گزارشات ارائه شده است: متن کامل : طبق گزارشات سايت معتبر WebHosting.info وابسته به شرکت Directi، مى توان ديدگاه مناسبى نسبت به وضعيت خدمات ميزبانى وب در ايران بدست آورد. اين شرکت اطلاعات وسيعى از شرکتهاى ارائه کننده خدمات ميزبانى وب در جهان دارد و به تفکيک کشورهاى مختلف، گزارشات متنوعى را ارائه مى کند. در گزارش مربوط به ايران، وضعيت بزرگ ترين شرکت هاى ارائه کننده خدمات ميزبانى وب در ايران بررسى و اطلاعات مقايسه اى براى ايران و همچنين با ساير کشورهاى جهان ارائه شده است. در زير چند نمونه از اين گزارشات ارائه شده است: همچنان که ملاحظه مى شود، طبق اين آمار که البته از جمله آمارهاى قابل اعتماد مى باشد، در حال حاضر حدود 25.764 وب سايت در جهان متعلق به شرکتهائى است که توسط شرکتهاى ايرانى از خدمات ميزبانى وب استفاده مى کنند. البته يقينا بسيارى از شرکتها در حال استفاده از خدمات شرکتهاى خارجى و يا شرکت هاى ايرانى که دفتر آنها در ساير کشور ها مثل کانادا و آمريکا است استفاده مى کنند که در اين گزارش به آنها پرداخته نشده است. البته اين موضوع را بايد مورد توجه قرار داد که هدف اين گزارش، ارائه تعداد شرکتهاى ايرانى که در اينترنت داراى سايت هستند نيست بلکه ارائه اطلاعات در مورد وضعيت شرکت هاى ايرانى ارائه کننده خدمات ميزبانى وب مى باشد. اين گزارش مى تواند شروعى باشد براى کسانى که در حال تصميم گيرى براى انتخاب شرکت جهت دريافت خدمات ثبت دامنه و ميزبانى وب مى باشند. همچنين جاى خالى يک گزارش کامل تر در اين زمينه را نشان مى دهد که دست اندکاران اين صنعت مى بايست به آن توجه بيشترى نشان دهند. جهت بررسى دقيق تر شرکتها و همچنين آمار دقيق تر و کامل تر، آدرس هاى وب سايت شرکتها در زير ارائه شده است : آدرس سايت توليد کننده گزارشات فوق : www.webhosting.info با مراجعه به سايت فوق، در صفحه اول سايت سمت راست، ليست شرکتهاى برتر خدمات ميزبانى وب در ايران به شما نمايش داده مى شود که اين ليست به روز است و به ترتيب اعتبار و اهميت شرکت ها ليست شده است.
کلمات کلیدی

درخواست دمو

درخواست دمو CRM