فهرستناکام ماندن در طرح محدوديت براى سايتهاى اينترنتى نویسنده : پگى راجرز -- تماس با نویسنده مقاله مترجم: herald.com خلاصه : اين مقاله مجال خوبى است که شما متوجه شويد هر چند وقت يکبار و چه مقدار اطلاعات شخصى شما جمع آورى مى شود؛ زمانى که روى خط هستيد يا حتى خارج از خط، هنگامى که ديگر قصد داريد ديدن برخى سايتها را متوقف کنيد. بسيارى از مردم احساس نادرستى نسبت به امنيت حفظ اطلاعات شخصييشان و فعاليتهاى که در اينترنت انجام مى دهند ، دارند. بر طبق يک مطالعه گسترده که بر روى سطوح مختلف اينترنتهاى خانگى شده است؛ دريافتند که چه تعدادى از سايتها اطلاعات خصوصى شما را جمع آورى کرده و در اختيار ديگران قرار داده تا از اين راه کسب درامد کنند. متن کامل : اين مقاله مجال خوبى است که شما متوجه شويد هر چند وقت يکبار و چه مقدار اطلاعات شخصى شما جمع آورى مى شود؛ زمانى که روى خط هستيد يا حتى خارج از خط، هنگامى که ديگر قصد داريد ديدن برخى سايتها را متوقف کنيد. بسيارى از مردم احساس نادرستى نسبت به امنيت حفظ اطلاعات شخصييشان و فعاليتهاى که در اينترنت انجام مى دهند ، دارند. بر طبق يک مطالعه گسترده که بر روى سطوح مختلف اينترنتهاى خانگى شده است؛ دريافتند که چه تعدادى از سايتها اطلاعات خصوصى شما را جمع آورى کرده و در اختيار ديگران قرار داده تا از اين راه کسب درامد کنند. بعضى از سايتها اطلاعات قابل شناسايى افراد را جمع آورى مى کنند و برخى ديگر هم شانه به شانه آنها اطلاعات غير قابل شناسايى را بدست مى آورند. يک محقق بر طبق مطالعاتى که بر روى کاربران انجام داده است مى گويد که اصولا چگونه اين اتفاق مى افتد – که حتى کوچکترين و ساده ترين مسايل بى ارتباط با اين اطلاعات همانند يک چهره اى از هر کاربر جمع آورى مى شود. 85 درصد از کاربران گفتند که ما ديدن سايتهايى که اين را انجام مى دهند را ترک مى کنيم ! اين که مسلم است اما وقتى که به شما بگويند از ورود به چه سايتهايى اجتناب کنيد. حال اين موضوع در مورد سايتهاى که ضمانت نامه دارند چگونه است؟ بسيارى از کاربران گمان مى کنند ، چنين سايتهايى که داراى تعهد حفظ اطلاعات خصوصى افراد هستند از آنها حفاظت مى کنند. بر طبق مطالعات يک مقام ارشد مرکز "سياست حفاظت عمومى اننبرگ " که در دانشگاه پنسيلوانياى انجام شد، کليد اين مسئله پيدا و شناخته شد. مطالعات نشان مى دهد که خيلى هم اينگونه نيست . وجود اين تعهدات فقط به معناى اين که اين چيزها وجود دارند است- اما اغلب طولانى ، قانونى و فريبکارانه نوشته مى شوند. چراکه دائما ا طالاعات شخصى افراد جمع آورى شده و مورد سوءاستفاده قرار مى گيرد. کسانى که در خانه بيش از اندازه روى خط هستند ، متوجه نمى شوند که چطور اطلاعات مخفى آنها دستکارى و مبادله مى شودو آنها همچنان روى خط هسنتد . American online privacy" "گزارش مى دهد که سيستم شکسته شده و اکثريت قابل توجهى هم راهنمايى ندارند. مطالعات مى گويند : تعهد نامه ها به درستى تنظيم نشده اند و تمام کارهايى را که انجام مى دهند و يا بهتر است بگوييم انجام نمى دهند را پى گيرى نمى کنند. بسيارى نيز اعتراف مى کنند که اين اطلاعات را فقط به آشنايان خود مى دهند ؛ بدون آنکه دقيقا مشخص کنند که کدام آشنايان؟! و برخى از متعهدين واقعيت را پنهان مى کنند که اطلاعات را در مورد کاربران بخصوصى جمع آورى کرده و اين کار را ادامه مى دهند ؛ مثلا اينکه آنها چه وقتهايى روى خط و چه زمانى يا خارج از اينترنت هستند.ما پى برديم که بسيارى از اين متعهدين وارد جزئياتى مى شوند که بدانند چگونه آگهى دهند و مى توانند اين اطلاعات بدست آمده را به راحتى تغيير هم بدهند. 85 درصد از کاربران اينترنت که بر روى آنها مطالعه شده بود اين فرضيه ها را نپذيرفتند، اما واقع گرايان معتقدند که اطلاعات شخصى انها فروخته مى شود . با وجود اين نصف بيشتر اين افراد نمى دانند که چگونه و در چه زمانهايى اين کار انجام مى شود. محققين خاطر نشان مى کنند که آنها اين دانسته ها را از سايتهاى ارزشمند بدست مى آورند. فکر کنيد که هر چند وقت يکبار بايد Sign up شويد- همه چيز از اسم شما گرفته تا اطلاعات مربوط به حرفه شما توزيع مى شود- وقتى که مى خواهيد به سايتهايى مانند اينها دسترسى پيدا کنيد : اطلاعات مربوط به مسافرت ، نرم افزارهاى رايگان يا پولى، جوايز نقاشيها، کمکهاى کامپيوترى ، ثبت نام براى کالاها و ... سايتها سپس در زمانهاى مختلف يک سرى کدهايى را در يک فايل کوچک مثلCookie" " در ديسک گردان سخت Hard drive" "شما دنبال مى کنند. همچنين بيتهاى مخفى مجازى را از کدهاى به عمل آورنده اسرار محرمانه و يا اشکال وبهابر روى صفحات سايت جاسازى مى کنند. درست پيش از آنکه اين اشکال نشان داده شوند يک ضد داروى حاکمى در اين سايتها استفاده مى شوند . اينها و ديگر روشهاى ردپا گرفتن مى تواند تمام فعاليتهاى شما را نه فقط در همان زمان بلکه در دفعات بعد هم گزارش دهد. شايد ظريفتر از آنچه که شما مى انديشيد و تصور مى کنيد ، هنگامى که هر سايتى يا تبليغى را مشاهده مى کنيد دنبال کردن و جمع آورى اطلاعات خصوصى شماآغاز شده و ادامه پيدا کند. براى فهميدن اينکه يک آگهى تعهد نامه دارد يا خير بايد بر روى ان کليک کرد ؛ کليک کردن هماناو دريافت انبوه ايميلهاى ناخواسته همان!!! همچنين کاربران بدون آگاهى يک سرى از اين برنامه هاى « ضد جاسوسى» و « ضد اطلاعات » را در کامپيوتر خود کپى مى کنند و اين کپيها معمولا يک آشى برايشان مى پزد که به راحتى اطلاعات شخصى آنها را بين چندين ميليون نفر تقسيم مى کند! اين عمل را.به وسيله دنبال کردن رد حرکتها ى شما در ديسک گردان سختتان انجام مى دهند. خود وب سايتها نيز مى توانند ايميل افراد و حتى فعاليتهاى کاربران را در روى صفحه کليد دنبال کنند و براى آنها وقتى روى خط نيستند آگهى تبليغاتى بفرستند. حالا با اين تفصيلات نبايد مردم فکر کنند که تمام وب سايتهايى که در دنيا وجود دارند مى خواهند اطلاعات آنها را بدست آورند. خيلى از اين سايتها نيز اين اطلاعات شخخصى را جمع آورى مى کنند و نمى فروشند ؛ فقط از آنها براى سنجش علايق مشتريان خود استفاده مى کنند. شما بايد ضمانت نامه هاى خصوصى را بخوانيد ، اگر چه بايد تلاش کنيد تا آنها را پيدا کنيد. اين گزارش در http://www.appcpenn.org/ قابل استفاده است. تماس بگيريد ، براى اينکه قانونا وب سايتها را مجبور کنيد که اين تعهد نامه را با روشى تهييه کنند که شما بتوانيد براحتى با کامپيوتر خود آنها را باز کنيد و بخوانيد. در ضمن براى روشهايى که شما در برابر اين مسايل محافظت مى کند، مى توانيد به اين سايتها رجوع کنيد: http://www.consumerprivacyguide.org/ www.epic.org/privacy/internet

بیشتر بخوانید:

ناکام ماندن در طرح محدوديت براى سايتهاى اينترنتى
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو