فهرستطرح يا برنامه بازاريابي چیست ؟ خلاصه:طرح يا برنامه بازاريابي يكي از بخش‌هاي مهم طرح كسب و كار"Business Plan" به شمار مي‌آيد.از اين رو فرآيندهاي برنامه‌ريزي بازاريابي بخش مهمي‌از فرآيند برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي سازمان‌ها تلقي مي‌شود.طرح بازاريابي اهداف بازاريابي را تعيين مي‌كند و راهبردهاي دستيابي به آن‌ها را پيشنهاد مي‌دهد کلمات کلیدی: مارکتینگ پلن طرح بازار یابی پلن بازاریابی برای در اختیار داشتن یک برنامه بازاریابی عملیات زیر اجرایی می گردد. روند برنامه بازاریابی تحقیقات بازاریابی تحقیقات بازار می تواند بر روی موارد زیر متمرکز شود. . * تحقیقات سازمانی(بررسی توانمندی های مجموعه) . * تحقیقات مخاطبان . * تحقیقات رقبا. تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها. يكي از ابزارهاي مورد استفاده جهت مديريت استراتژيك آناليز SWOT مي‌باشد. . * Strength: نقاط قوت . * Weaknes: نقاط ضعف . * Opportunity: فرصت‌ها . * Threats: تهديدها . تحلیل بازار. در این بخش با جمع بندی حاصل از نگاه به توانمندی های مجموعه، رفتار مخاطبان و بررسی رقبا به تحلیلی جامع از بازار دستیابی حاصل می شود. . این تحلیل جامع دستمایه برنامه ریزی بازاریابی خواهد بود. . بخش بندی بازار. موارد زیر در بخش بندی بازار باید مورد توجه قرار گیرد. * همگون بودن ویژگی های رفتاری هر بخش . * تفاوت ویژگی های رفتاری در بخش های مختلف. * دقیق و مشخص بودن معیارهای بخش بندی . * دوام و ماندگاری هر بخش . * بزرگی هر بخش به اندازه سودآور بودن. انتخاب بازار هدف. تصميماتي كه در استراتژي هدف‌گزاري بايد گرفته شوند و مد نظر قرار گيرند عبارت اند از: . * چند بخش از بازار بايد مورد هدف شما باشد. . * كدام بخش از بازار بايد مورد هدف شما باشد. . * چند محصول براي عرضه در اختيار داريد. . * چه محصول يا محصولاتي در كدام بخش‌ها بايد عرضه شوند. . تدوین استراتژی های بازاریابی. * * استراتژی محصول(محصولات) . * استراتژی قیمت گذاری . * استراتژی ترویج و ترفیع سازمان و محصولات . * استراتژی توزیع. تدوین تاکتیک های بازاریابی. * تدوین تاکتیک های محصول(محصولات) . * تدوین تاکتیک های قیمت گذاری . * تدوین تاکتیک های ترویج و ترفیع سازمان و محصولات . * تدوین تاکتیک های توزیع .

بیشتر بخوانید:

فرهنگ بازاريابيERP (برنامه ریزی منابع سازمانی) چیست ؟هدف از پیاده سازی CRM چیست؟ مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) چیست؟سیستم توسعه یافته برنامه ریزی بنگاه های اقتصادی ERPII
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو