فهرستکسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد . حضرت زهرا سلام الله علیها هر چه بزرگتر باشی تنهاتر هستی . حکیم ارد بزرگ یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم . پول شرر برای اینکه بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد. شامفور درون ما میدان جنگ و ستیز نیست بجای آنکه خود را سرزنش کنیم خویشتن خویش را بستاییم . حکیم ارد بزرگ خالی بودن دل از کینه و حسادت، از خوشبختی بنده است . حضرت امام علی (علیه السلام) خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم . آنتوان چخوف تمام چیزى که خدا از بشر مى خواهد یک قلب آرام است . میستر اکهارت ادب و کردار نیک از جهان بزمگاهی خواهد ساخت . حکیم ارد بزرگ بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند .حضرت زهرا سلام الله علیها دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . حکیم فردوسی خردمند انسان ها به نسبت هر ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند . برنارد شاو هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شـود و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود . امام حسین علیه السلام شراره های آتش دل تا به آسمانها کشیده می شود هر چند در پرگار نگاه چشم نگنجد . حکیم ارد بزرگ انسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند ادیسون جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد . امام حسین علیه السلام مردآن است که هر بار او را بیازمایند زودجوش بی غش تر از پیش ار بوته ی آزمون بیرون آید . رومن رولان با سفر ، یاد رخدادهای هولناک را کمرنگ کنیم . حکیم ارد بزرگ صدقه، خشم پروردگار را فرو می‌نشاند . رسول خدا صلی الله علیه و آله مردان بزرگ همچون کوه اند که هر چه از آن ها دورتر می شویم عظمت آن ها بیشتر آشکار می گردد . لرد جوی نمی گویم دستخوش هیجان نشو، اما خودت را به آتش هیجان ها نسوزان . مثل انگلیسی واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است . حکیم ارد بزرگ مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمی میرند زیرا که گوهرشان قلوب نسل های آینده است . توسیدید براستی که خداوند عزوجل رحم می نماید مرد را، به سبب شدت محبت او به فرزندش . امام صادق علیه السلام مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند . گوته دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . حکیم ارد بزرگ زبان، حیوان درنده است، اگر رها شود می گزد . امام علی علیه السلام مرد خشمگین پر از زهر است و زندگی را زهرآگین می کند . کنفوسیوس خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم . شاتو بریان کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد . امام موسی کاظم علیه السلام هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . حکیم ارد بزرگ گاه لازم است که انسان دیدگان خود را ببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است . نیوتون خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار . فلوبر اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند . حکیم ارد بزرگ دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،‌ دعا برای برادر دینی است در پشت سر او . امام موسی کاظم علیه السلام انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ یکی از مهمترین راههای خوشبختی، حقیر شمردن مرگ است. لوبون عالم باشى یا جاهل ، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى ; زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است . امام صادق(ع) روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند . حکیم ارد بزرگ خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز . فردریش نیچه بشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می کند خیلی زود هم فراموش می کند که خوشبخت است . آندره مصورا احسان و نیکى کامل نباشد،مگر با سه خصلت:شتاب در آن،کم شمردن بسیار آن و منت ننهادن بر آن . امام صادق(ع) ستیزه جویان ، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد . حکیم ارد بزرگ سعادت دیگران بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنان آنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام دارد بازیچه تقدیر بیش نیست. لاوات آنکه همسایه مرگ است از چیزی نمی هراسد . حکیم ارد بزرگ دو چیز را خداوند در این جهان کیفر میدهد : تعدی ، و ناسپاسی از پدر و مادر . پیامبر اکرم (ص) اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بودا انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد . دوسن پیر آزادی را پاس بداریم حتی اگر به محدودیت ما بیانجامد . حکیم ارد بزرگ خوشبختی شکل ظاهری ایمان است ،تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد ،هیچ کاری را نمی توان انجام داد . هلن کلر خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم. آنتوان چخوف کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت . امام حسین علیه السلام باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است . حکیم ارد بزرگ خوشبختی تنها در علم نیست ، بلکه در طریقه استفاده از آن است. اوگاریو سعادت دیگران ، بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنان عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند . امام حسین علیه السلام بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند . حکیم ارد بزرگ کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپیکور انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ زندگی ، پیشکشی است برای شاد زیستن . حکیم ارد بزرگ گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است . امام حسین علیه السلام اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید بزرگترین خوشبختی جهان را دارا هستید. ژول کاراوتی همه خوشبختیها و موفقیت که به من روی آورده از درهایی وارد شده است که آنها را به دقت بسته بودم . بایرون از مردم غمگین نمی توان امید بهروزی و پیشرفت کشور را داشت . حکیم ارد بزرگ خوشبختی میان پرده بدبختی است . دن مارکی خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند . امام محمد باقر علیه السلام صدقه، خشم پروردگار را فرو می‌نشاند . رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ها و یا خوشبختی های ما نیست . بودا توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید . حکیم ارد بزرگ وقتی در زندگی به داشتنی های خود فکر می کنیم خود را خوشبخت و زمانی که به نداشته می اندیشیم خود را بدبخت حس می کنیم . پس خوشبختی ما در تصور خود ماست . تناجیو نزدیکترین حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است . امام صادق علیه السلام خوشبختی میان خانه ی شماست، بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید. مارک اورل آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است . حکیم ارد بزرگ راز خوشبختى در این است که بدانید دیگران دلیل خوشبختى شما هستند. لرد تنیسون بهترین خوشبختی ها ، یاری به دیگران است. آلبرت هوبار سرزمینی که جوانانش دارای افکاری صوفیانه هستند ، بزودی بردگی را نیز تجربه می کنند . حکیم ارد بزرگ براستی که خداوند عزوجل رحم می نماید مرد را، به سبب شدت محبت او به فرزندش . امام صادق علیه السلام وظیفه اصلی و اساسی کلمه قدرت این است که در خوشبختی بشر بکوشد. هانری دورلئان اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است. ناپلئون دوستی بیش از اندازه همانند دشمنی ترسناک است . حکیم ارد بزرگ بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد . امام حسین علیه السلام تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است. آنتونی رابینز هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود. این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان. ویکتورهوگو آواز مهربانی از هر سنگ نگاره ی ماندگار تر است . حکیم ارد بزرگ هر چه تعهد خود را نسبت به چیزی بیشتر کنید ، عشق و شور و حال بیشتری نسبت به آن چیز در خود احساس خواهید کرد . باربارا دی آنجلیس عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است . رسول خدا صلی الله علیه و آله از آنچه باعظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش وآلایش . فریدریش نیچه اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد . حکیم ارد بزرگ به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی . شوپنهاور کسی که با خدا مانوس باشد، از مردم گریزان گردد .امام حسن عسکری علیه السلام باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید منتسکیو سخن مهر آمیز و دلگرم کننده می تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد . حکیم ارد بزرگ انسان هر قدر بیشتر بداند به همان اندازه نقطه های استتار بدست می آورد . ل – فوئر باخ تواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند . امام حسن عسکری علیه السلام خردمند آن نیست که چون در کاری می‌افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید، خردمند آنست که بکوشد در کاری نیفتد . نصیحه الملوک عشق به شادی ، آزادی و میهن تا ابد در چشمه نوشته هایم جاری خواهد بود . حکیم ارد بزرگ هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید . امام موسی کاظم علیه السلام خویشتن داری، زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری . امام علی علیه السلام به کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. ضرب‌المثل فارسی قلب خود را از کینه دیگران پاک کن،‌ تا قلب آنها از کینه تو پاک شود . امام علی علیه السلام مانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن. ضرب‌المثل هندی شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است . حکیم ارد بزرگ اینکه بعضی ها می ترسند یا افسرده می شوند به این علت است که آنان سر رشته امور را از دست داده اند مسئولیت احساس شان بابت احساس بدی که دارند مسئولیت را از سر خود باز می کنند چون برای شان راحت تر است که دیگران را مسئول زندگی خود بدانند تا بگویند:باعث بروز چنین احساساتی خودم هستم. وین دایر دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،‌ دعا برای برادر دینی است در پشت سر او . امام موسی کاظم علیه السلام عقل بی عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نیست، آدم کامل آنست که هم عقل دارد و هم عاطفه . ویلیام تن زندگی از بودن شروع می شود و تا شدن ادامه می یابد . حکیم ارد بزرگ اگر مراقب سلامت خود نباشید، مشکل است که بتوانید از عواطف خود بهره مند شوید . آنتونی رابینز کسی که به تو گمان نیکی برد، گمانش را (عملاً) تصدیق کن . امام علی علیه السلام الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد. ویکتور هوگو جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست . حکیم ارد بزرگ شجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی . استون قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است . امام علی علیه السلام قیمت و ارزش هر کس به اندازه ی کاری است که به خوبی می تواند انجام دهد . امام علی علیه السلام برای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد . ضرب المثل آلمانی اگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد گشت همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سیاهی آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است. حکیم ارد بزرگ ثمره تفریط و کوتاهی پشیمانی است و ثمره دور اندیشی سلامت . امام علی علیه السلام فرصت از دست مده ودر کار سستی مکن که میوه آن ذلت است. فیثاغورث عاجز ترین مردم کسی است که از بدست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر کسی است که دوستان بدست آورده را از دست بدهد . امام علی علیه السلام تسلیم ورضا در برابرحوادث علاج ناپذیر، مهمترین توشه سفر زندگی است. شوپنهاور زندگی بدون آزادی ، شرم آور است . حکیم ارد بزرگ برای انسان عیب نیست که حقش تاخیر افتد، عیب آن است که چیزی را که حقش نیست بگیرد . امام علی علیه السلام شکست باید انرژی خفته را بیدار کند . رومن رولان براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است . پیامبر اکرم (ص) احساس قدرشناسی و سپاس رادر خود تقویت کنید. این عواطف از معنوی ترین احساسات ما هستید و بیش از هر چیز، زندگی ما را پر بار می سازند. با احساس شکر گزاری زندگی کنید . آنتونی رابینز ارد یک ایرانی است کسی که عاشق میهن و مردم سرزمین مادری خویش است سخنان او دلدادگی های اوست شادی بر لب بام خانه ارد ننشست اما همواره برای همگان پیک شادی و دوستی و مهر بوده است . آنچه او دوست داشت از او گرفته شد پس او ماند و مشتی سخن و دلی که دیگر در سینه او نیست . آری ارد واژگانی شد به دهان همگان . آدمیان هزاردستان سخنان او شدند او خود در قفس سرد تنهایی . تا کدام خنجر زهرآگین ، پرنیان تن و واژگان او را بشکافد و به این داستان غم انگیز پایان دهد ... حکیم ارد بزرگ روزه نفس از لذتهاى دنیوى سودمندترین روزه ‏هاست . امام علی علیه السلام عشق همان چیزی است که به شما امکان می دهد بارها و بارها متولد شوید . باربارا دی آنجلیس ای فرزند آدم! هرچه بیشتر از مقدار خوراکت به دست آوری خزانه دار دیگران خواهی بود . امام علی علیه السلام ابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان هستند . سقراط پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است . حکیم ارد بزرگ آنگاه که روزه مى ‏گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه ‏دار باشند.(یعنى از گناهان پرهیز کند.) . امام صادق علیه السلام خود را بزرگ شمردن نشانه بدبختی است. امرسون دروغ آیین اربابان و بردگان , و حقیقت خدای انسان های آزاد است . ماکسیم گورکی هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که درماههاى دیگر تمام قرآن را بخواند . امام رضا علیه السلام پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است . حکیم ارد بزرگ اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد . اولپن انسان موفق لاقید نیست وانسان لاقید موفق نیست. ضرب المثل چینی فضیلتی چون جهاد نیست ، و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست . امام محمد باقر علیه السلام میدان پیمان های گسسته ، همچون مردابی دهشتناک است که باید از آن گریخت . حکیم ارد بزرگ اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی . سندکا چون شخص پیروز در طلب مکوش، و چون انسان تسلیم شده به قَدَر اعتماد مکن [بلکه با تلاش پیگیر و اعتماد و توکّل به خداوند، کار کن]. امام حسن مجتبی علیه السلام آسوده حال کسی است که بردبار است . حکیم بزرگمهر شاید در کوتاه مدت بدگویان به هدف خود نزدیک شوند اما در بلند مدت رسوای جهانند . حکیم ارد بزرگ اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق . این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئید سنگهاى زیربناى اسلام سه چیز است: نماز، زکات و ولایت که هیچ یک از آنها بدون دیگرى درست نمى‏ شود . امام صادق علیه السلام تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند. گراهام بل از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان ، باید ترسید . حکیم ارد بزرگ تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (ص) کمال نماز است . امام صادق علیه السلام روی زمین خانه موقتی است و زیر زمین جایگاه ابدی . ساموئل آدامز یک اراده خم نشونده ، بر همه چیز، حتی بر زمان قالب می آید. شاتو بریان میهن پرستی ، همچون عشق فرزند است به مادر . حکیم ارد بزرگ نشاط و خوشدلی ، اعتماد به نفس شما را تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث می شود که اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس کنند. خوشدلی به معنی خوشخیالی و فرار از مشکلات نیست بلکه نشانه هوش و ذکاوت شماست . آنتونی رابینز کوشنده ترین مردم کسی است که گناهان را رها سازد . امام حسن عسگری علیه السلام شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه ها و صدفهای زیبا بازی می کند اما غافل ار آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بی کران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار عظیم و شگفت انگیز نهفته است . نیوتن پیران جهان دیده همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند . حکیم ارد بزرگ دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد. حکیم بزرگمهر از شوخی (بی مورد) بپرهیز، زیرا که شوخی نور ایمان تو را می برد . امام موسی کاظم علیه السلام وقتی ارتباط عاشقانه ات به انتها میرسد ، فقط به سادگی بگو همه اش تقصیر من بود . جکسون براون دشمنی دیگران ، به آدمی این زمان را می دهد که تواناییهای خویش را باز شناسد . حکیم ارد بزرگ افزونی دانش گذشته، افزونی تاریخ انسان را پژمرده خواهد ساخت و بزدل. در حالیکه انسان باید قادر باشد گذ شته را در خد مت حال دربیاورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله ای برای زندگانی قرار دهیم . فردریش نیچه

بیشتر بخوانید:

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 20سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 19سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 18سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 17سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 16
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو