فهرستهمانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هلاکت رساند و همین دو نیز هلاک کننده شماست . رسول خدا صلی الله علیه و آله تو، جدا از دیگران نیستی ، قضاوت در مورد کارهای خوب دیگران هم دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد. وین دایر تندرستی پاداش نیک زیستی ست . حکیم ارد بزرگ جمال اگرچه مایه شرافت است ولی مقرون به هزاران شر و آفت است . شوپنهاور کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود . امام حسین علیه السلام ارزش مرد به ارزشی است که برای وقت خود قائل می شود . آلبرت هوبارد ادب نمایه آغازین خرد است . حکیم ارد بزرگ تنها ابزار موفقیت که قطعا به آن نیاز دارید ، صرف نظر از اینکه کارتان چیست ، این است که بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و خدمات عرضه کنید. آگ ماندینو کسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم ، موجب خشم و غضب خداوند شود، خداوند او را به مردم وا می گذارد . امام حسین علیه السلام دوستان عبارت از خانواده ای هستند که انسان اعضای آن را به اختیار خود انتخاب کرده است . آلفونس کار خردمندان همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را موجب می گردند . حکیم ارد بزرگ انسان عاقل همیشه از بدگویی هایی که از او میشود استفاده میکند. ژرژبانه هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست . رسول خدا صلی الله علیه و آله استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود . فردریش نیچه با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید . حکیم ارد بزرگ انسان جائزالخطاست بخشاینده خداست. الکساندر پوپ هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز است . امام علی علیه السلام کلمه "نه" در زبان یک زن به معنی جواب منفی نیست. سر فیلیپ سیدنی اگر پی به شکوه و گستره خرد خویش ببریم هیچ گاه به گردن کشی روی نمی آوریم . حکیم ارد بزرگ بیش از حد عاقل بودن کار عاقلانه ای نیست . مارون محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من، کسـى است که عیبهایـم را به من اهدا کنـد . امام صادق علیه السلام موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است . وینستون چرچیل برای رسیدن به جایگاهی بالاتر ، گذشت را نیز بیاموزیم . حکیم ارد بزرگ کار خودتان را انجام دهید ، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت . همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد. دین بریگز کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهدرسید . رسول خدا صلی الله علیه و آله نیاسائید ، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید . گوته کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست . حکیم ارد بزرگ کسیکه پشت الاغ باد به غبغب بیندازد ، چون اسب سوار شود پاک دیوانه خواهد شد . ارسطاطالیس هیچ چیز در زندگی شیرین تر از این نیست که کسی انسان را دوست بدارد. من در زندگانی خود هر وقت فهمیده ام که مورد محبت کسی هستم, مثل این بوده است که دست خداوند را بر شانه خویش احساس کرده ام . چارلز مورگان با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند . امام علی علیه السلام هیچ هنجاری نمی تواند فراتر از جان بی گناهی باشد چه باژ باشد و چه غیر آن . حکیم ارد بزرگ محبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد زیرا که هیچ چیز دقیق تر و لطیف تر از محبت نیست. سمنون محب اگر شخصی باعث رنجش شما می شود، به این دلیل است که خود در اعماق وجود خود رنج می کشد و رنج او لبریز می شود. بنابراین او مستحق مجازات نیست بلکه نیازمند کمک است. این همان پیام او برای شما است. تیک نات هان گام نهادن بر نوک کوه وجود ، بسیار سخت تر از هر کار دیگریست . حکیم ارد بزرگ خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود . حکیم بزرگمهر باید بر فریب حواس خود پیروز شویم . فریدریش نیچه پشیمانی، اولین گام برای پوزش است . حکیم ارد بزرگ لبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند ، بازهم زیباست . کریستیان بوبن علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف . امام علی علیه السلام من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم . کترینگ استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت . حکیم ارد بزرگ برای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم . سیسرون کسی که از روی بی میلی ،بدون عذر و علت نمازجماعت را که اجتماع مسلمانان است ترک کند، نمازی برای او نیست . امام محمدباقر علیه السلام حکیمان مال را از برای آن دارند که محتاج لئیمان نگردند . ارسطا طالیس نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد . حکیم ارد بزرگ تنها علاج عشق ، ازدواج است . آرت بوخونواله به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عدالت ، صداقت و مهربانی می افتند ، شما در نظرشان تداعی شوید . جکسون براون خود را ، تا هنگاهی همراه داری که دلداده نشده ایی ، دلبسته با خویشتن خویش بیگانه است. حکیم ارد بزرگ هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند . گوته هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه می گوید، از نماز فارغ می شود، درحالی که میان او و میان خدای عز و جل گناهی نیست . امام علی علیه السلام مومن همانند دو کفه ترازوست. هرگاه به ایمانش افزوده گردد، به بلایش نیز افزوده می گردد . امام موسی کاظم علیه السلام تواضع بیجا آخرین حد تکبر است . لابرویر طبیعت زنده و پویا ، باردار مردان و زنان شادی است که آینده ای روشن را نوید می دهند . حکیم ارد بزرگ آنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند . گوته فقط به ندای کودک درون خویش گوش بسپار نه هیچ ...... کریستیان بوبن طبیعت خود زایشگر است . زایشگر آنچه نیازمند آن است . حکیم ارد بزرگ سعادت دیگران بخش مهمی از خوشیختی ماست . رنان رمضان ماهى است که ابتدایش رحمت است و میانه‏اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم . پیامبر اکرم (ص) با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی . ژرژهربرت بی باکی گله ، ناشی از چوپان بیدار است . حکیم ارد بزرگ کسی که برای خود احترام قائل است، از گزند دیگران در امان است. او کتی را بر بدن دارد که کسی را یارای پاره کردن آن نیست. هنری لانگ فلو هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود . امام علی علیه السلام برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش. ضرب‌المثل هندی پیوندمان را با یاد آوری سرشت نیکمان نیرومندتر سازیم . حکیم ارد بزرگ برای اینکه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو. ضرب‌المثل انگلیسی جدال مکن که ارزشت می رود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند . امام حسن عسکری علیه السلام تقریبا هر چیزی که وجود دارد در معرض تاویل است؛ زندگی خود چیزی نیست جز ستیزه و جدال ارزش ها و مبارزه برای تاویل اندیشه ها و آرمان ها . فریدریش نیچه استخوان بندی فریاد ، پاسخی ست به هزاران ستم بی صدا . حکیم ارد بزرگ اگر قدرت ندارید که با نیروی خود مشکل ها را در هم بشکنید لااقل مرد باشید که در برابر حوادث بایستید . حسن صباح غذا را سبک کن تا ازمرض ایمن شوی . جالینوس چه بسیارند دانشمندانی که جهلشان آنها را کشته در حالی که علمشان با آنهاست، اما به حالشان سودی نمی دهد . امام علی علیه السلام اندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا بزور خفه شان نمود ! اما تاریخ ، گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست . حکیم ارد بزرگ در سرزمین هرز سرشاخه های سبز نمی روید . حمید مصدق باید دنبال شادی ها گشت ولی غمها خودشان ما را پیدا می کنند . فردریش نیچه آموزگاری ، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد . حکیم ارد بزرگ زمین نیز مانند ما در جستجوی خوراک است و از این مردم می‌خورد و می‌آشامد . ابوالعلاء معری با تقوی و خوبی میتوان سعادت آفرید . زنون خرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد . حکیم ارد بزرگ هیچ بنده ای عالم نباشد تا اینکه به بالا دست خود حسد نبرد و زیر دست خود را خوار نشمارد . امام محمد باقر علیه السلام دو چیز را خداوند در دنیا کیفر میدهد : تعدی و ناسپاسی پدر و مادر . رسول خدا صلی الله علیه و آله زندگان، مردگانی هستند که در تعطیلات به سر می برند. موریس مترلینگ تا چهل سالگی که مغزم خوب کار می‌کرد به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی که ذهنم ضعیف شده‌بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر که به‌کلی کله‌ام کار نمی‌کرد به سیاست! . برتراند راسل تنها آغاز ها را باید جشن گرفت چرا که شیره جهان در رشد و زایندگیست . حکیم ارد بزرگ خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بیخبر نمی پذیرد . رسول خدا صلی الله علیه و آله برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد . پلوتارک هرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده . براون مردی که نفس و مهر یک زن همراهی اش نمی کند ، همواره خویشتن را می خراشد . حکیم ارد بزرگ خردورزان همیشه به راه آزادگان و راستان می روند . حکیم بزرگمهر بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند، انتظار فرج و گشایش است . امام موسی کاظم علیه السلام هدف از زندگی این است که از یک حرمت نفس والا برخوردار باشیم و بتوانیم جدا از مهارت یا عدم مهارت در یک تخصص یا زمینه خاص و تأیید یا عدم تأیید دیگران حرمت نفس خود را حفظ کنیم . ناتانیل براندن به پسری بی باک و دلیر گفته می شود که توانایی خواستگاری نیز داشته باشد . حکیم ارد بزرگ اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند. گوته انسان تا وعده نداده ، آزاد است . اما وقتی وعده میدهد زیر بار مسؤولیت میرود ،و تا به وعدهاش عمل نکند رها نخواهد شد . امام حسن علیه السلام برای‌ ازدواج‌ کردن‌، بیش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌ است‌. کریستین‌ دخترانی که پسران را بر می انگیزند و سپس آنها را خوار می کنند تیره بختی را به جان می خرند . حکیم ارد بزرگ مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد . دیل کارنگی کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد . امام حسین علیه السلام هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است . گوته حکمت بیش از هر چیز ، به خرد تکیه دارد . حکیم ارد بزرگ اگر از خطاهای خود درس نگیریم ، ممکن است در آینده نیز آنهارا تکرار کنیم . آنتونی رابینز بزرکترین عیب آن است که آنچه را که مانند آن در خود توست عیب بشماری . امام علی علیه السلام عشق یگانه منبع نیرو و قدرت واقعی شماست . باربارا دی آنجلیس در وفاداری مردی که پیش از خواستگاری ، به دنبال درنوردیدن توست شک کن . حکیم ارد بزرگ فرق انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوسهاست . سقراط از همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهیز ،زیرا که او مانند شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است . امام جواد علیه السلام هر چه کمتر به زندگی وابسته شویم زنده تر خواهیم بود . ریمان مادران باید دختران نوجوان خویش را با داستان های کوتاه عبرت آموز آگاه نمایند ، پیش از آنکه دوستانشان با داستانهای شیرین دلبرانه آنها را به ناکجا آباد بکشانند . ارد بزرگ اگر ایلخانان به تاریخ بها می دادند و از آن عبرت می گرفتند هیچگاه به ایران نمی آمدند و به این سرنوشت شوم گرفتار نمی شدند . خواجه نصرالدین توسی چون به کسی اجازه دادی که در حضورتو سخن بگوید بر او درشتی و تندی مکن و بمان تا سخنش را به پایان برد . حکیم بزرگمهر فداکاری زنان بسیار با ارزشتر از شجاعت در مردان است . حکیم ارد بزرگ جهان هیولای انرژیست که آغاز و پایان ندارد وتنها خود را دگرگون می سازد . فردریش نیچه تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگراهمیتی ندارد. گوته کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند . امام حسین علیه السلام آدمهای فرهمند به نیرو و توان خویش باور دارند. حکیم ارد بزرگ مشغول نبودن با زنده نبودن یکی است. ولتر کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شکسپیر غمگین نباشید چرا که خوشبختی شما می تواند از درون تلخ ترین روزهای زندگی شما زاده شود . حکیم ارد بزرگ هرکس نماز را سبک بشمارد ، بشفاعت ما دست نخواهد یافت . امام صادق علیه السلام در طول زندگیم هیچگاه از کسانی که با نظر من موافق بودند چیزی نیاموختم. مالرو عمل اندک و بادوام که بر پایه یقین باشد و در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است . امام صادق علیه السلام از این نکته مشوق تر نمی توان که بشر دارای دارای قدرت انکار ناپذیری است که می تواند با یک مجاهدت آزادی زندگی خود را اعتلا دهد اگر کسی در جهت رویا و تخیل های خویش راه برود و کوشش کند و آن زندگانی ای را که در عالم خیال برای خود مجسم کرده است فراهم سازد با موفقیتی که در لحظه های عادی غیر منتظره است مواجه خواهد شد. هنری ترو نشان منافق سه چیز است : 1 - سخن به دروغ بگوید . 2 - از وعده تخلف کند .3 - در امانت خیانت نماید . رسول خدا صلی الله علیه و آله درون ما میدان جنگ و ستیز نیست بجای آنکه خود را سرزنش کنیم خویشتن خویش را بستاییم . حکیم ارد بزرگ شکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می‌‌شود. ویلیام شکسپیر آنان که گذشته را به خاطر نمی آورند مجبور به تکرار آن هستند. جرج سانتایانا اندوه گذشته را نباید خورد ، که بیماری ساده را کشنده می کند . حکیم ارد بزرگ روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است . امام رضا علیه السلام تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید. کارت بروکس هر که بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد، مصائب دنیا بر وی سبک آید، گر چه تکه تکه شود . امام هادی علیه السلام همه می‌خواهند بشریت را عوض کنند، دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند. لئو تولستوی از خودت خواسته زیادی نداشته باش که گام از گام نمی توانی برداری . حکیم ارد بزرگ ما از جنس رویاهایمان هستیم. ویلیام شکسپیر در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند. رنه دکارت خداوند امتى را عذاب نخواهد کرد، مگر در وقتى که نسبت به حقوق برادران نیازمند خود سستى نمایند . امام صادق علیه السلام کسی که خود را بزهکار می شمارد ، به مرور زندانبان وجود خویش خواهد شد و در نهایت خود را نابود می کند . حکیم ارد بزرگ از حسـد ورزى به یکـدیگـر بپـرهیزیـد، زیـرا ریشه کفـر، حسـد است . امام صادق علیه السلام مانند آسمان بخشنده ومانند زمین افتاده باش ، رمز زندگی همین است. مولیر هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار! . ژول ورن هنگامی که شما بدانید چه توانایی هایی دارید ، برای معرفی و عمق بخشی به آنها تلاش می کنید . و از آن پس خود به خود ناامیدی ها کنار می رود و نور امید بار دیگر جلوه گر می شود . حکیم ارد بزرگ اولین چیزی که از انسانها سؤال می شود، نمازهای پنج گانه است . رسول خدا صلی الله علیه و آله پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی نماز قلعه و دژ محکمی است که نمازگزار را از حملات شیطان نگاه می دارد . امام علی علیه السلام اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی. لارنس استرن آینده از همین امروز می گذرد پس امروز را باید به درستی پیمود . حکیم ارد بزرگ نقیض یک قضیه صادق یک قضیه کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است. نیلس بور اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن. اسپارت همیشه در درون رویدادهای تلخ زندگی ، بدنبال بدترین نتیجه نباشید گذشت زمان نشان خواهد داد که آن رویداد (به جز پرواز ابدی نزدیکان) بهترین روزها را برایتان به ارمغان می آورد . حکیم ارد بزرگ دانای روشندل کسی است که به فرمان دیو از راه یزدان پاک جهان آفرین برنگردد. حکیم بزرگمهر تمامیِ خیر و خوبی در بریدن طمع و چشم نداشتن به آنچه که در دستان مردم جمع شده، است . امام سجاد علیه السلام در زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد : 1- رسیدن به آنچه که می خواهی 2- لذت بردن از آن لوگان پیرسال اسمیت دیگران آن زمان به ما نیشتر می زنند که ما را ناتوان می بینند . حکیم ارد بزرگ صرفه جویی بخودی خود هنر و منبع درآمد است. سه نه ک در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد . رسول خدا صلی الله علیه و آله دورترین مردم ار خداوند عزّو جل در روز قیامت سرکشانِ متکبّر هستند . امام محمد باقر علیه السلام درباره آدمها از سوالاتی که می‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهایی که می‌دهند. ولتر به جز پدر ، مادر و استاد که فریادشان نیز از سر دلسوزی و مهر است هیچ کسی حق ندارد شما را ناراحت کند . حکیم ارد بزرگ برای یک زندگی خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازی کن. جرج آلن کسی به ولایت ما نمی رسد مگر با عمل شایسته و خودداری از گناه . امام محمد باقر علیه السلام قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید. هلن کلر آدم افسرده و ناامید کسی است که ارزش های وجودی خویش را گم کرده است باید به او کمک کرد تا غرور و نیروی درونی اش را باز یابد .باید او را تشویق کرد و از توانایی های او سخن گفت ، پس باید از او نظر خواست و به او میدان داد . حکیم ارد بزرگ بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای. بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن. مارک تواین دوست هرکسی عقل اوست و دشمن هر کس نادانی اوست . امام رضا علیه السلام از دواج قرارداد دونفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد. مارک تواین نبوغ ، جوهر تفکر است . ژان پل ساتر

بیشتر بخوانید:

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 20سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 19سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 18سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 17سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 16
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو