فهرستآدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند . حکیم ارد بزرگ آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتس مبادا اعمال نیک را به اتکاى دوستى آل محمد(ص) رها کنید، مبادا دوستى آل محمد(ص) را به اتکاى اعمال صالح از دست بدهید، زیرا هیچ کدام از ایـن دو ، به تنهایى پذیرفته نمى شود . امام رضا علیه السلام افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می‌دهند. افراد غیر منطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد. جرج برنارد شاو راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان رسم می گردد سپس مردم با کوششی بسیار آن راه ها را خواهند ساخت. حکیم ارد بزرگ تعجب میکنم از کسانیکه در غذای جسم خود فکر میکنند ولی در امور معنوی و غذای جان خویش تفکر نمیکنند . امام حسن علیه السلام آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم. کنفوسیوس «موانع»، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف بر می‌دارید، به نظرتان می‌رسند. هنری فورد گوهر مرد و بزرگی او اعمال اوست و شرافت و ارجمندی او دارایی او و کرامت و بزرگواری او تقوای اوست . امام صادق علیه السلام یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد . حکیم ارد بزرگ تمام حقایق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان یک چیز بدیهی پذیرفته شده‌اند. آرتور شوینهاور مدام برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود وقت ایجاد کنید . هر روز برای انجام کارهای فردا برنامه ریزی کنید . چند کار کوچک را که باید حتما انجام شوند همان اول صبح انجام دهید . سپس بلافاصله به سراغ وظایف اصلی و مهم بروید و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهید. بردروم ریپورتس خرد و دانش ابزار پیراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دون پایگان نمی شوند . حکیم ارد بزرگ شخص صبور پیروزی را از دست نمی دهد و عاقبت به پیروزی می رسد اگر چه زمانی طولانی بر او بگذرد . امام علی علیه السلام دیو کین و دیو سخن چینی گزنده است . سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید . گفتارش همیشه بی فروغ است .دو روی و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند و از او در هراسند . حکیم بزرگمهر تو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟ من خواب چیزهائی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟ جرج برنارد شاو ارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست . حکیم ارد بزرگ هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان مدارا کردن و نرمی است . امام محمد باقر علیه السلام آن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد . حکیم بزرگمهر سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید . امام محمد باقر علیه السلام تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ، فاصله این دو را زندگی کنیم . سانتا بان برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم . حکیم ارد بزرگ از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند . فردریش نیچه دورترین مردم از خداوند عزو جل در روز قیامت سرکشان متکبر هستند . امام صادق علیه السلام تغییر آن چیزی نیست که می آموزیم آن چیزهائی ست که از دست می دهیم . جوستین گاردر اگر همدمت آدمی بدگو باشد ، خیلی زود اسیر وهم و سیاهی دل می شوی . حکیم ارد بزرگ دنیا پر از مشکل گشاهائی ست که بدنبال مشکل ها می گردند!!! . پئر اسلاکرتس وُوگ خداوند امتى را عذاب نخواهد کرد، مگر در وقتى که نسبت به حقوق برادران نیازمند خود سستى نمایند . امام صادق علیه السلام انسان نمیتواند کیف پول خود را در قلب خود داشته باشد!!! . تئو کوریت زینسکی آنانکه هنجار وجودیشان در نابودی داشته های دیگران است و خود بی میوه اند ، را باید به کارهای بدنی واداشت تا بدین گونه خیری برای همگان و خویش داشته باشند . حکیم ارد بزرگ چیزی نیست که چشمانت آن را بنگرد ، مگر آن که در آن پند و اندرزی است . امام موسی کاظم علیه السلام یک ریاضی دان کسی است که به تنهائی می نشیند وسعی می کند مشکلی را حل کند که حتی خودش هم نمی دانست چنین مشکلی وجود دارد!! . آتله سربرگ با احمق مشورت نکن و از دروغگو یارى مجو و به دوستى زمامداران اعتماد مکن . امام صادق علیه السلام اول اندیشه، وانگهی گفتار . لائوسته خنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست . حکیم ارد بزرگ برای مومن چقدر زشت است که میل و رغبتی داشته باشد که او را به ذلت و خواری بکشاند . امام صادق علیه السلام اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاور اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد. گارسیا مارکز شایستگان بالندگی و رشد خود را در نابودی چهره دیگران نمی بینند. حکیم ارد بزرگ آنان که از خود عشق ساطع می کنند با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند ، دیگران را به سمت خود می کشانند . باربارا دی آنجلیس عالم باشى یا جاهل ، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى . زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است . امام صادق علیه السلام هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند. کنفوسیوس دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند . حکیم ارد بزرگ عاشق بودن به همان اندازه طبیعی است که نفس کشیدن و زنده بودن . باربارا دی آنجلیس پشیمان ترین شخص در روز قیامت، کسى است که براى مردم از عدالت سخن بگوید، اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد . امام صادق علیه السلام آنکه پریدن نمیداند نباید بر پرتگاه آشیانه بسازد. فریدریش نیچه از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است . امام حسین علیه السلام همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی . حکیم ارد بزرگ غرور خود را نگهدار ولی برای او زیست نکن. کارن استیونس اندیشه دریایی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است . یحیی برمکی میوه کشتن ، کشته شدن است . حکیم ارد بزرگ مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است . ونیسنت لمباردی سه چیز است که در هـر که بـاشـد آقـا و سـرور است: خشـم فـرو خـوردن ،گذشت از بدکـردار، کمک و صله رحـم بـا جـان و مـال . امام صادق علیه السلام عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. شکسپیر چه بیچاره اند مردمی که ، قهرمانشان بزدل است . حکیم ارد بزرگ اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم . شوپنهاور خیری که هیچ شری در آن نیست ، شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت ناگوار است . امام حسن علیه السلام زندگی از سه جزء تشکیل شده است:آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد بود.بیائید تا از گذشته برای حال استفاده کنیم و در حال چنان زندگی کنیم که زندگی آینده بهتر باشد. شکل دادن به زندگی وظیفه خودمان است . به صورتی که آنرا بسازیم ، این بازسازی مایه زیبایی و یا مایه شرمساری ما می شود. ویر خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید . حکیم ارد بزرگ از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است . امام حسین علیه السلام اگر کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست . حکیم بزرگمهر بختگان اندیشه های ما ، آری و نه گفتن های ما ، و اگر و اما گفتن های ما ، همه با همان ضرورتی از درون ما رشد می کنند که میوه از دل درخت ، به هم مر بوط و با هم خویشاوندند ، و همه از یک اراده، یک وضع جسمانی، یک خاک ، و یک خورشید نشان دارند . فریدریش نیچه رسواترین آدمها ، فریبکارانند . حکیم ارد بزرگ غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت دیسنی نزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب ، پیوند با خویشان است . امام محمدباقر علیه السلام هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند. شوپنهاور آگاهی تنها راه رسیدن به آزادی است . حکیم ارد بزرگ انسان برتر از ابرانسان بسیار دور است . فریدریش نیچه به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید . امام رضا علیه السلام آیا زندگی آنقدر عزیز ، و صلح آنقدر شیرین است که به بهای زنجیر و اسارت خریداری شود ؟ . پاتریک هانری آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود . حکیم ارد بزرگ نخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید . ویلیام ماتیوس کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد . حضرت زهرا سلام الله علیها برترین دانش ها یزدان پرستی است . حکیم بزرگمهر دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در درون سرای او جست و جو می کند . حکیم ارد بزرگ برگهای کتاب به منزله ی بالهایی هستند که روح ما را به عالم روشنایی پرواز می دهند . ولتر همانا سعادتمند(به معنای) کامل و حقیقی کسی است که امام علی(ع) را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد . حضرت زهرا سلام الله علیها دوست بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد . پل نرولا پیشرفت تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید . حکیم ارد بزرگ

بیشتر بخوانید:

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 20سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 19سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 18سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 17سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 16
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو