فهرستآدمیزاد پیر می شود و دو چیز از او جوان می شود: حرص مال و حرص عمر . حضرت رسول اکرم (ص) اگر تا کنون به نصف آرزوهایتان رسیده اید ، بدون تردید زحمت شما دو برابر شده است . ایبسن بزرگترین کجرویها را زمانی انجام می دهیم که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم . حکیم ارد بزرگ خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور. ساموئل اسمایلز زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی. افلاطون از پدر بزرگوارش روایت فرمود که: امیرالمومنین فرموده اند : بوسیله ی استغفار خود را خوشبو کنید ، مبادا بوی بد گناهان شما را رسوا کند . امام رضا (ع) عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد . حکیم ارد بزرگ آنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد. دیمقراطیس از امیر المومنین پرسیده شد که : زهد در دنیا چیست؟ فرمود: اعراض و دوری کردن از حرام خدا . امام صادق (ع) دانشگاه تمام استعدادهای افراد ، از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند . آنتوان چخوف دشواری ، به هدف ما ارزش می بخشد . دشواری بیشتر ، ارزش افزونتر . حکیم ارد بزرگ با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است . شوپنهاور بالاترین دستاویزهای ایمان این است که کسی را برای خدا دوست داری و کسی را برای خدا دشمن داری . حضرت رسول اکرم (ص) افراطی ترین صورت هیچ انگاری می تواند این دیدگاه باشد که همه باورها ؛ همهء چیزی را حقیقی انگاشتن ها لزوما" به خطا می روند ؛ به این علت ساده که هیچ دنیای واقعی در کار نیست . چنین است یک ظاهر دورنمایی که از درون ما سرچشمه گرفته است . فردریش نیچه عشقی که آدمی را به گوشه نشینی وادار کند ارزشی ندارد عشق باید توان پرتاب انسان به سوی هدفهای راستین را داشته باشد . حکیم ارد بزرگ خوشبین اظهار میدادر که ما در بهترین دنیای ممکنه به سر می بریم و بدبین بیمناک است که نکند سخن او راست باشد .برانچ کامل کسی که سخن حقی می داند نباید از بیم مردم از گفتن آن خودداری کند . حضرت رسول اکرم (ص) هنر کلید فهم زندگی است. اسکار وایله جهان را آغاز و انجامی نیست آنچه هست دگرگونی در گیتی است . زمان و مکان صفر برای آغاز گیتی وجود ندارد همان گونه که شماره ایی برای انتهای آن نیست . ما دگرگونی در درون گیتی را زایش و مرگ می نامیم . ما بخشی از دگرگونی در گیتی هستیم دگرگونی که در نهان خود پویش و رشد را دنبال می کند بروز آینده ما بسیار فربه تر از امروز ما خواهد بود ، ما در درون گیتی در حال پرتاب شدن هستیم . پرتاب به سوی جایی و مکانی و نمایی که هیچ چیز از آن نمی دانیم همان گونه که در کودکی از این جهان هیچ نمی دانستیم . میدان دید ما با تمام فراخنایی خود می تواند همچون شبنمی کوچک باشد بر جهانی بسیار بزرگتر از آنچه ما امروز از گیتی در سر می پرورانیم پس گیتی بی آغاز و بی پایان است . حکیم ارد بزرگ گمان نیکو به خداوند داشته باش زیرا خداوند عز و جل می فرماید: من در نزد گمان بنده ام حاضرم پس بنده ام جز گمان خیر به من نداشته باش . امام رضا (ع) تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. والترنیس هرگز نمى خواهم به واسطه محدودیت هایم، محدود شوم . باربارا استراسیند در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا نیست . حکیم ارد بزرگ اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود . حکیم بزرگمهر فاطمه معصومه(س)، از دختر امام صادق (ع) روایتى نقل مى کند که سلسله سندش به حضرت فاطمه زهرا(س)مى رسد که آن حضرت مى فرماید: حضرت رسول اکرم (ص) فرمود: «آگاه باشید! هرکس با محبّت آل محمّد بمیرد شهید از دنیا رفته است.» حضرت معصومه (س) اسرار شخص ، مانند زندانیانی است که چون رها شوند تسلط بر آنها غیر ممکن است . شوپنهاور مدیران پر حرف ، وقتی برای عمل ندارند . حکیم ارد بزرگ مستمند فرستاده خدا است . کسیکه از او دریغ دارد از خدا دریغ داشته و کسیکه به او عطا و بخشش کند بخدا عطا کرده. امام علی (ع) اگر توانایی عالمان ایران را از جهان علم گرفته شود چیزی جز سیاهی باقی نمی ماند . پور سینا وجود موانع ، تنهابه این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدفهای ارزشمند، جزمتر کنید . آنتونی رابینز پاسداشت مهر پدر و مادر ، بزرگترین خوشبختی هاست . حکیم ارد بزرگ به دنبال نکات مثبت و نقاط قوت دیگران باشید تا آن ها را پیدا کنید. آن گاه دیگر بیست دقیقه با او باشید یا بیست سال تفاوتی نخواهد داشت زمانی را که در این حال سپری کنید ، با عشق سپری می شود زیرا در تمام طول این مدت شما در جست و جوی همین عشق بودید و همین عشق بود که بدان دست می یافتید . باربارا دی آنجلیس دلها مانند بدنها خسته می‌شوند پس (برای رفع خستگی آنها) حکمتهای تازه بجویید . امام علی (ع) تنها علاج‌ عشق‌، ازدواج‌ است‌. بوخوالد پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد. حکیم ارد بزرگ انسان همان چیزی است که باور دارد . آنتوان چخوف تواضع آن است که آنچه را که دوست می داری مردم به تو عطا کنند، تو به مردم عطا کنی . امام رضا (ع) نفرت همان خشم و غضب است که روی هم انباشته شده است . سیسرون سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد دمادم برای خویش دشمن تراشی می کند . حکیم ارد بزرگ زشت گفتاری ناشی از ستمکاری و ستمکاری در آتش است . امام صادق (ع) کسی که فکر نمی کند ، به ندرت دم فرو می بندد . نیوتن هرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد. سیسرون چو گرمای تن مردان و زنان کهن به آسمان پر کشید با یاد خویش اندیشه هواخواهان خود را گرما دهند . حکیم ارد بزرگ همانا در آشمان دو فرشته اند که بر بندگان گمارده شده اند پس هر که برای خدا فرتنی کند بالایش می برند و هر که تکبر ورزد فرودش آورند . امام صادق (ع) اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم . شکسپیر استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی . گوته رستاخیزهای اجتماعی بدون همراهی زنان شجاع غیر ممکن است چرا که زن پرچمدار وارستگی ، پاکی و از خودگذشتگی ست . حکیم ارد بزرگ بیش از هر چیز نخست بدان که چه میخواهی . فوخ به راستی که بد اخلاقی ایمان را تباه می کند همچنانکه سرکه عسل را فاسد می کند . امام صادق (ع) بردن ، همه چیز نیست ، اما تلاش برای بردن چرا . لومباردی برآزندگان شادی را از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید . حکیم ارد بزرگ ده چیز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهیده است : دروغ گفتن به فرمانروا ، سپهبدی که زر بر سپاه خویش نپراگند ، مرد سپاهی که از پیکار بهراسد ، دانشمندی که چون چیزی در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ، پزشکی که خود بیمار و دردمند شود . تنک مایه ای که به دروغ به سرمایه و دارایی خویش نازد ، سفله ای که بر هر کس که چیزی دارد رشک برد ، خردمندی که زود خشم بود ، و به چیز کسان طمع ورزد ، کسی که رهنمایی از نادان امید دارد ، و آنکه کارگاه و یا بنیادی عظیم را به کاهلی سپارد ، و بی خردی که خردجوی نباشد . حکیم بزرگمهر روزنامه شگفت انگیزترین عجایب جهان نوین است . خانواده ای که لااقل یک روزنامه را نخواند و در آن دقیق نشود در قرن نوزدهم زندگی نمی کند . برودوس ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بستر خویش دارد . حکیم ارد بزرگ دل اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند. حکیم بزرگمهر اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند . سقراط خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و آشنایان نیست. امام محمد باقر (ع) اسطوره ها زاینده اند ! آنان برای فرزندان سرزمین خویش همواره امید به ارمغان می آورند . حکیم ارد بزرگ عادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند . شکسپیر از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ، تفسیر و برداشت خودشان را از او ... گوته هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید . حکیم ارد بزرگ همانا، محبوبترین اعمال در نزد خداوند عزوجل، نماز، نیکی کردن و جهاد در راه خداست . . پیامبر اکرم (ص) ماهی و مهمان دو روز اول خوب هستند ، از روز سوم بو می گیرند . اسپانیولی اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند. زکریای رازی فرمانروای بزرگ مردم خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پناه آنان است . حکیم ارد بزرگ نهال دوستی واقعی ، آهسته رشد می کند. ژرژ واشنگتن هر کس از شما در خوردن قسم جدی تر است به جهنم نزدیکتر است. پیامبر اکرم (ص) یک اراده قوی بر هر سد و مانعی هر قدر هم قوی ، حتی بر زمان نیز غلبه می کند. بالزاک بیچاره مردمی که قهرمان ندارند . حکیم ارد بزرگ زناشویی عبارتست از سه هفته آشنایی ، سه ماه عاشقی ، سه سال جنگ و سی سال تحمل . ویلیام تن مدارا نمودن مایه ی برکت و درشتی کردن مایه ی شومی است . پیامبر اکرم (ص) انسان در همان لحظه که تصمیم میگیرد آزاد باشد آزاد است . والتر انتخابات آزاد ، دشمن هیچ یک از باورهای توده مردم نیست . حکیم ارد بزرگ در روز عشاق برای دوستت کارتی بفرست و روی آن بنویس : « از طرف کسیکه فکر میکند تو بینظیری » . براون پیروزی در پرتو تدبیر و احتیاط است و تدبیر و احتیاط به تفکر است و تفکر صحیح به نگهداری اسرار است. امام علی (ع) جریان زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه وعقل نیست . مارک تواین گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده می گردد . حکیم ارد بزرگ آزادی متعلق به یک نفر نیست ، مال همه است . اسپنسر هر کس مرتکب اشتباهی شده ، اکتشافی هم نکرده است . گالیله کسی که به آنچه که خداوند بر او واجب ساخته عمل کند، از عابد ترین مردمان است . امام سجّاد (ع) میهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! این خواستی است همه گیر ، که اگر جز این باشد باید در شگفت بود . حکیم ارد بزرگ دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است . امام محمد باقر (ع) پاکدامنی و استفامت از تمام پیمانها و سوگند ها محکمتر است . مادام نکر مرد بزرگ دیر وعده می دهدو زود انجام می دهد. کنفوسیوس وقتی خواستی کاری را انجام دهی، تأمل کن تا خدا راه آن را به تو نشان دهد . حضرت رسول اکرم (ص) از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس . حکیم ارد بزرگ با دیگران آنگونه رفتار کن که میخواهی با تو رفتار شود . براون لبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند ، بازهم زیباست . کریستیان بوبن ایرانیان نیک نامی و پاکی تبار گذشتگان خویش را در شاهنامه فردوسی می بینند و در هر دودمانی که باشند برآن راه خواهند بود . حکیم ارد بزرگ هر شکست لااقل این فایده را دارد که انسان یکی از راههایی را که به شکست خوردن منتهی می شود را می شناسد. لاورنس سزاوار نیست مؤمن در مجلسی بنشیند که در آن معصیت خدا می‌شود و او نمی‌تواند آن وضع را تغییر دهد . امام صادق (ع) اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جای نخواهد رسید . نادر شاه افشار پیران اندیشمند به ریشه ها می پردازند نه به شاخه ها . حکیم ارد بزرگ همیشه کسانی از زندگی شکایت می کنند که چیزهای غیر ممکن خواسته اند . رنان

بیشتر بخوانید:

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 20سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 19سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 18سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 17سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 16
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو