فهرستبشریت آنقدر که از فکر حوادث ناراحت می شود ، از خود آن حوادث زحمت نمی بیند . مونتی چه بد است آن بنده خدا که دورو و دو زبان است. در حضور برادرش او را می ستاید و در غیاب او بدگوئیش می کند. اگر عطایی به برادرش رسد حسد برد، و اگر گرفتار گردد او را وانهد . امام حسن عسگری (ع) دشمن ! دشمن است ، فریب زبان چرب دشمن را مخور . حکیم ارد بزرگ جریان زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه وعقل نیست . مارک تواین فرمانبری بسیار کم خطرتر از فرمان راندن است . تامس ا کمپیس با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است . حکیم ارد بزرگ سیاست، هنر به دست آوردن پول از ثروتمندان و رای از فقرا به بهانه حفاظت هرکدام از این دو دسته از دیگری می باشد . اسکار آمرینگر هیچ شفاعت کننده ای پیروزمندتر از توبه نیست. امام علی (ع) انسان بر اثر نداشتن حوصله کارش به طلاق می کشد و بر اث نداشتن حافظه دوباره ازدواج می کند . مارسل گرانشو ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی . حکیم ارد بزرگ بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او. همیلتون جوانی که به بالا نمی نگرد ، نظرش به پایین می افتد و کسی که به را ه کمال نمی رود ، به پستی می گراید. دیسرائیلی بخشنده از دست نمی دهد او همواره در حال بدست آوردن است . حکیم ارد بزرگ برترین عبادت پاکدامنی است . امام صادق (ع) دل کسی که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جایگاه دیو است . حکیم بزرگمهر هنگامی که فیلسوفی معتقد است که مدام حواس انسانی او را می فریبد فیلسوف دیگری سوگند یاد می کند که هرگز حواس ما را نفریفته است . لافونتن گردن کشی آدمیان ، ریشه در ریزی و خردی میدان اندیشه آنان دارد . حکیم ارد بزرگ داوری در حق افراد مورد اطمینان با تکیه بر گمان از عدالت دور است. امام علی (ع) همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، باز هم می توانید. آنتونی رابینز کسانی که دنیا را تکان داده اند در استعدادهای طبیعی نابغه نبوده اند ، بلکه بر عکس قوای عقلی آنان از حد معمول و متوسط تجاوز نمی کرده است ولی به یک صفت ممتاز بوده اند : ثبات و استقامت . دیسرائیلی آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند . حکیم ارد بزرگ فصیح ترین زبان عمل است . شکسپیر جنگ کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی شناسند ، به نفع کسانی است که یکدیگر را می شناسند ولی همدیگر را نمی کشند . جنگ قوانین را خاموش می کند . سیسرون هیچ چیز مثل نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد و او را خوار نمی کند، پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال. . حضرت مهدی (عج) هر حرفی راز نیست ، اگر سخنی را راز می دانید آن را به کسی نگویید و اگر گفتید دیگر نگویید این را به کسی نگو ! چرا که خود شما توان نگهداری آن را نداشته اید چه برسد به شنونده سخن شما . حکیم ارد بزرگ تمام شان و عظمت انسان در فکر است. بلز پاسکال هرکس خود را نصیحت نکند ، به نصیحت دیگران محتاج است . سعدی شیرازی اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت می شوی ، و اگر طلب کنی می یابی . حضرت مهدی (عج) آنکه باژ می گیرد زندگیش بسیار کوتاه است . حکیم ارد بزرگ اکنون به شما می گویم که مرا گم کنید وخود را بیابید.وتنها آن گاه که همگان مرا انکار کردید، نزد شما باز خواهم آمد . فریدریش نیچه موفقیت نیز ناشی از آغازگری و ابتکار ، پشتکار و بیان واضح عشق و محبت عمیق قلبی است. آنتونی رابینز ساختاری که با سرشت آدمی سازگار نباشد توان پایداری ندارد . حکیم ارد بزرگ آزادی این نیست که هرکس هرچه دلش خواست بکند ، بلکه آزادی حقیقی قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظایف خود می کند . ماکدونال خدای تعالی پرهیز از افترا و دشنام را برای دور شدن از لعنت واجب فرمود و دزدی را منع کرد تا راه عفت پویند . حضرت زهرا (س) تواضع بی جا آخرین حد تکبر است . لابرویر خردمندان تاریخ همچون رشته کوههای سترگ ، دشتهای آدمیان را نگاهبانی می کنند . حکیم ارد بزرگ صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند . امرسون از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است. نادر شاه افشار پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند ، هیچ ارزشی ندارد . حکیم ارد بزرگ روزه‏ دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده، روزه ‏اش به چه کارش خواهد آمد . حضرت زهرا (س) خرد برترین هدیه آسمانی است . حکیم فردوسی خردمند بهای عشق چیست بجز عشق ؟ . ماری لولا بزرگداشت در هر کجا می تواند باشد از خانه تا مدرسه و از روستا تا شهر . حکیم ارد بزرگ دروغ آیین اربابان و بردگان و حقیقت خدای انسانهای آزاد است . ماکسیم کورگی حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد . امام حسین (ع) همه ادعای رفاقت می کنند ، اما کسی که که آن را ثابت می کند رفیق حقیقی است. ماکسیم کورگی نامداران ابتدا از نام خویش گذشته اند . حکیم ارد بزرگ مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد شنود . سقراط مرد اصیل اگر ذلیل بشود رذیل نمی شود . رومن رولان محبوبترین کارها در پیش خدا کاریست که دوام آن بیشتر است ، اگر چه اندک باشد . حضرت رسول اکرم (ص) همسران باید یکدیگر را ستایش کنند و فرزندان هم آنان را و آموزگاران ... ستایشگری برای همه هست . حکیم ارد بزرگ مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان زیست کنند نه آن که دوستان از او هراسان باشند . سقراط علم از خطا مبراست و لکن علما همواره خطا می کنند. آناتول فرانس اگر هنجار ها و کارآگان سست باشند همان بهتر که باژ را بدهی . حکیم ارد بزرگ علم بدون تکامل اخلاقی خطرناک و نابود کننده است . هالی تربون بترس [از خدا] بترس، به خدا سوگند آنقدر پرده پوشی کرده که گوئی آمرزیده است. حضرت علی (ع) داشتن پشتکار ، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است. سارنف خودت را بشناس و به آن ببال . حکیم ارد بزرگ بیش از هر چیز نخست بدان که چه میخواهی . فوخ هیچ چیزدر زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. باخ‌من دشمنان و نابودگران جنگلها را باید به سرزمینهای خشک فرستاد . حکیم ارد بزرگ خدای تعالی زکات را مایه پاکی جان و فزونی روزی ، و روزه را برای پابرجایی اخلاص قرار داد . حضرت فاطمه (س) تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. داستایوفسکی بردن ، همه چیز نیست ، اما تلاش برای بردن چرا . لومباردی نخستین دروازه بی باکی ، تهی شدن از دلبستگی هاست . حکیم ارد بزرگ عادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند . شکسپیر وقتی آنچه داریم می بخشیم ، آنچه نیازمند آنیم دریافت خواهیم کرد. لاوس خوشا به حال کسیکه بیاد معاد باشد . و برای روز حساب عمل کند و بمقدار کفایت قناعت نماید . و از خدا راضی باشد . امام علی (ع) طبیعت به ما می گوید : گهواره شادیتان خواهم بود اگر دوستم باشید . حکیم ارد بزرگ عاقل آنچه را که می داند ، نمی گوید ؛ ولی آنچه را که می گوید ، می داند. ارسطو بسیار نادر هستند کلماتی که ارزششان بیشتر از سکوت باشد. هانری دونومتر کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. حکیم ارد بزرگ بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید. در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است. سوشیرو هوندا آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانای کاهای بزرگ را ندارد. لاروشفوکو خاموشی بیشه نبرد ، فریادها در سینه دارد . حکیم ارد بزرگ اگر طالب زندگی سالم و بالندگی‌رو می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم. اسکات پک اشتباه فرصتی است که هوشمندتر باشیم. هنری فورد خداوند شخص آسانگیر نرمخو را دوست دارد . رسول اکرم (ص) هر روزه داری هنگام افطار یک دعای اجابت شده دارد . پس در اولین لقمه افطار بگو: به نام خدا ، ای خدایی که آمرزش تو فراگیر و وسیع است ، مرا ببخش . امام حسن (ع) اندیشمندانی همواره نا آشنا می مانند که راه سخن گفتن با مردم خویش را نمی دانند . حکیم ارد بزرگ هر چه شما را نمی کشد شما را قوی تر می کند. مارلون براندو همة چیزی که در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است. مارک تواین مردم به انجام روزه امر شده‏اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند . امام رضا (ع) زمانه به ما می آموزد بسیاری از باید ها و نبایدها ، خنده آور بوده اند . حکیم ارد بزرگ موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است. وینستون چرچیل خدا ازادیرا بکسانی که در جستجوی آن هستند می دهد. وبستر خرد در بستری طوفان زده رشد نمی کند . حکیم ارد بزرگ ما چقدر دیر متوجه می شویم که زندگی وحیات یعنی همان دقایقو ساعاتی که با کمال شتابزدگی و بی رحمی انتظار گذشتن آنرا داشته ایم. دیل کارنگی خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد . امام محمد باقر (ع) وقتی نانوا نان را با دقت و وسواس می پزد و به دست مشتری میدهد ، خدا با او در کنار تنور ایستاده است . کریستیان بوبن ستایش ، هنگام نو رُستن را . حکیم ارد بزرگ اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم . شکسپیر استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی . گوته کسی که بدگویی می کند خواری را به جان می خرد . حکیم ارد بزرگ نیایش ها همان گونه پاسخ می یابند که پرسیده شده اند . رام تیرت پاداش خوشرویی در برابر مؤمن بهشت است و خوشرویی با دشمن ستیزه جو، انسان را از عذاب آتش باز می دارد . حضرت زهرا (س) اگر به دنبال بهبود روابطتان هستید، باید بدانید که انتظار یاری از طرف دیگر ارتباط ، بیهوده است. بهبود باید از شما نشأت گیرد ؛ شما می توانید با برقراری ارتباط با همه ویژگی هایی که در وجودتان هست حرکت را آغاز کنید. احساس در ماندگی ناشی از آن است که بین خود و خدا فاصله حس می کنید. به یاد آوردن این نکته که ما همگی یکی هستیم، در حقیقت به منزله بیدار کردن خداوند درونمان است. دبی فورد بن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و … حکیم ارد بزرگ درختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع میگردند، اما شاخه های خشک و مردم نادان می شکنند وخم نمی شوند. ضرب المثل سانسکریت

بیشتر بخوانید:

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 20سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 19سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 18سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 17سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 16
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو