فهرستتعلیم به نادان همان قدر بی ثمر است که بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم. کیتز آزمودگی و تجربه آدمها ، از زر هم با ارزشتر است . حکیم ارد بزرگ مسأله اصلی در دعا این نیست که برای خواسته‌هایمان از خدا جواب بگیریم بلکه هدف دعا این است که به‌شکل کامل با خدا یکی شویم‌. اسوالد چمبرز چه شکاف عظیمی بین شناختن خدا و محبت نسبت به او وجود دارد. پاسکال‌ برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ، راه نقد و ارزیابی را باز بگذاریم . حکیم ارد بزرگ مردبزرگ دیر وعده می دهدو زود انجام می دهد. کنفوسیوس هر که خدا را، آنگونه که سزاوار اوست، بندگى کند، خداوند بیش ازآرزوها و کفایتش به او عطا مى کند. پیامبر اکرم(ص) از گناه نفرت داشته باش نه از گناهکار . گاندی سرفرازی کشور بزرگترین خواست همگانی ست . حکیم ارد بزرگ هیچ گلی عطر ،رنگ وزیبایی مادر را ندارد. همینگوی بر بالای در علم نوشته شده است که باید ایمان داشته باشی. ماکس پلانک چه نشانی از بد اندیش بجاست ؟ هیچ . حکیم ارد بزرگ انسان برای بر خورداری از شادی باید خودش را باور کند. توماس پاین همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. شکسپیر ره آورد گفتگو با نادان دو چیز است : نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بی ارزش . حکیم ارد بزرگ چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن. کانت برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. لردآدیبوری اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . حکیم ارد بزرگ برگ در هنگام زوال می افتدمیوه در هنگام کمال می افتدبنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ . کنفوسیوس" آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد،آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند . رابیندرانات تاگور کار ما برآیند خواست و برنامه ماست آنکه خواست و برنامه ایی ندارد کاری انجام نمی دهد . حکیم ارد بزرگ تجربه نامی است که تمام افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند. اسکاروایلد اگر هدف روح ما یک پارچه شدن باشد ، پیوسته شرایطی را فرا می خوانیم که برای دستیابی به این ویژگی بدان نیاز داریم. هرچه بخشهای بیشتری از وجود خود را پذیرا و مالک شویم ، افراد سالمتر و مناسب تری در زندگی ما پدیدار می گردند. دبی فورد هیچ گاه از راستی و درستی خویش آزرده مباش چون همیشه در انتهای هر داستان تو برنده ایی ! . حکیم ارد بزرگ کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. ناپلئون انسان عاقل همیشه از بدگویی هایی که از او میشود استفاده میکند. ژرژبانه آنکه ناراستی پیشه نموده ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است . حکیم ارد بزرگ تمامی گناهان ، نهانی صورت می گیرد. آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است ، شاید رها و آزاد شویم. مهاتما گاندی خداوند،روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد. برزیلی خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند . حکیم ارد بزرگ تو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ای،ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند. ضرب‌المثل تازی دعا اتحاد آگاهانه با شعور کیهانی است. دعا التماس، زاری نیست، بلکه همدلی و یگانگی با خداست. جولیا ستن سیرز سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی . حکیم ارد بزرگ در این جهان عمل کنید و فقط شنونده باقی بمانید رساله یعقوب هر که خدا را، آنگونه که سزاوار اوست، بندگى کند، خداوند بیش ازآرزوها و کفایتش به او عطا مى کند. امام باقر(ع) هرچه فکر شما بزرگ باشد به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام می گذارید. پاسکال پایداری و تلاش کلید هر در بسته ای است . حکیم ارد بزرگ انسان هوشمندی که به هوشمندی اش می نازد، به زندانی می ماند که به بزرگی زندانش می بالد. سیمون دیل ذهن شما که آزاد باشد، همیشه برای هر چیزی آماده است و همه چیز را به گشادگی می پذیرد. در ذهن یک تازه کار امکانات بسیاری هست، اما در ذهن استاد کار، شدنی ها اندک اند. شونریو سوزوکی شالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ است . حکیم ارد بزرگ این نظر شخصی من است : شاد بودن مهمترین کاری ست که یک انسان می تواند انجام دهد!!! . تیرین لیسه اینکه کسی تبهکار اجتماعی باشد مانند این است که هفت سال با کوشش و سختی در دانشگاه تحصیل کرده باشد اما هیچ چیز نیآموخته باشد!!!. أوله جیمز اوناستاد آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد . حکیم ارد بزرگ شخص فقط می تواند آن جنبه هایی را در دیگران بپذیرند که در خود می پذیرد» برای پذیرش آن حالت از خودتان که قبلا آن را طرد کردید ، باید رحم و عطوفت و درک داشته باشید. باید دارای حس همدردی و همدلی باشید تا بتوانید بپذیرید که انسان هستید و تمامی جنبه های بشر را چه خوب و چه بد در خود دارید. هنگامی که دلتان را به روی خودتان بگشایید متوجه خواهید شد که باهمه چیز و همه کس همدرد و همدل هستید. جیمز بالدرین اگر فقط طلب عشق کنی آنوقت نابالغ باقی خواهی ماند ، بچه باقی خواهی ماند . تا موقعی که بالغ نشوی و نتوانی عشق را نثار کنی ، هنوز از بچه گی در نیامده ای ... آچاریا فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند . حکیم ارد بزرگ لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم ، تمام هستی کامل و منور شد . بودا انسان عاقل همیشه از بدگوییهایی که از او می‌شود استفاده می‌کند . ژرژ بانه آب و هوا ، بر جهان بینی و پبوندهای مردمی اثرگذار است . حکیم ارد بزرگ اگر برای انجام کاری بزرگ ، زمان نداری .بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری . حکیم فردوسی خردمند همنشین خوب بهتر از تنهایى است و تنهایى بهتر از همنشین بد . پیامبر اکرم(ص) اگر به موفقیت خود واقعا ایمان داشته باشید حتما پیروز خواهید شد. داوید شوارتز آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند . حکیم ارد بزرگ تاریخ حقیقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاریخ مى پیوندد.جین کاکتیو انسان تنها یکبار زندکی میکند درنتیجه , امکان آن بسیار کم خواهد بود که چیزی را دوبار تجربه کند که بیشترین شوق و هیجان را باو میداد!!! . لانگه لونینگ سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا . حکیم ارد بزرگ از آنجایی که می توانیم آینده را کنترل کنیم نباید آن را پیش بینی نماییم ( درست همانطوری که هوای درون خانه را پیش بینی نمی کنیم زیرا آن را کنترل می کنیم).تا آنجایی که می توانیم به تغییراتی که نه برآنها کنترل داریم نه انتظارشان را داریم (مثل راندن اتومبیل) واکنش فوری و موثر نشان دهیم ، به پیش بینی آن نیازمند نیستیم.هرچه بیشتر بتوانیم خود را با چیزی که کنترلی بر آن نداریم سازگار کنیم ، نیازمان به کنترل آن کمتر می شود. راسل ایکاف برای شاد کردن دیگران ،آرزوهایشان را بفهم . اپیکور بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم . حکیم ارد بزرگ اگر قرار است قانونی برای شاد بودن داشته باشید، بگذارید این باشد: برای شاد بودن من لازم نیست حتما چیزی در زندگی ام رخ دهد. من شادم برای این که زنده ام! زندگی موهبتی است که به من داده شده و من از آن لذت می برم. مجله سبز آرامترین کلماتند که طوفانی را با خود به همراه می آورند . افکاری که با پای کبوتران پیش می آیند جهان را مسخر می سازند . نیچه ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است . حکیم ارد بزرگ داشتن پشتکار ، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است. سارنف تاریخ ، آئینه تمام نمای زندگی بشر است. کانت در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند . حکیم ارد بزرگ اگر ما به معایب کوچک خود اعتراف می کنیم برای آن است که به طرف خود بفهمانیم که از معایب بزرگتری بری هستیم . فنلون دشوارترین کار آنست که وقتی روی زمین یخزده زمین خوردی ، برخیزی و خدا رو شکر کنی. لرد باکلی خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد . امام محمدباقر(ع) دوری ما از آرمان های نخستین مان می تواند آشفتگی و پریشانی روان مان را به همراه داشته باشد . حکیم ارد بزرگ آنچه ناگزیر و حتمی الوقوع است مرا خشمناک نمی کند. عشق به سرنوشت در اعماق دل من نهفته است . فردریش نیچه پرسش های ما افکار ما را می سازند. رابینز آنهایی که آمادگی برای پاسخگویی به تجاوز دشمن را با گفتن این سخن که : ” جنگ بد است و باید مهربان بود ، درگیری کار بدیست” را رد می کنند ، ساده لوحانی هستند که خیلی زود در تنور دشمن خواهند سوخت . حکیم ارد بزرگ تمدن زندگی نیست ، زندگی ساز است. ویلیامز اگر یک بار دیگر به دنیا می آمدم بسیار سبک تر گردش می کردم. در بهار با پای برهنه زودتر به راه می افتادم و در خزان با همان پاها، دیرتر برمی گشتم، بیشتر می رقصیدم شنگول تر اسب سواری می کردم و داوودی های بیشتری می چیدم. نادین استیر کسی که آزادی می جوید زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد . حکیم ارد بزرگ کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند . گوته فکر خوب معمار و آفریننده است . دیل کارنگی جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن . حکیم ارد بزرگ فکر نو بسیار ظریف و حساس است ،با یک ریشخند کوچک می میرد و کنایه ای کوچک آن را بسختی مجروح می کند . هربرت اسپنسر هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه استفاده کنیم که از نیروی بصری استفاده می کنیم هر کاری انجام پذیر است . کارلایل

بیشتر بخوانید:

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 20سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 19سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 18سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 17سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 16
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو