فهرستمرد پر جربزه و قابل وقتی با بحران روبه‌رو می‌شود، به تکیه‌گاه فکر نمی‌کند؛ روش خود را تحمیل می‌کند، مسؤولیتش را می‌پذیرد و نتیجه کار را [پیروزی یا شکست] از آن خود می‌داند . چارلز دوگل مردم با فداکاری ، خوشبختی را به هم هدیه می دهند . حکیم ارد بزرگ به ما انسان‌ها حق انتخاب داد‌ه‌اند پس نمی‌توانیم مسؤولیت‌ها را به گردن خدا یا طبیعت بیندازیم. مسؤولیت خود ماست و باید خودمان به دوش بکشیم. آرنولد توین‌بی کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند. گوته بهترین شیوه آموزش به کودک ، همراه شدن با او در درون داستانهای پند آموز است . حکیم ارد بزرگ اگر می خواهی بنده کسی نشوی ، بنده هیچ چیز مشو . ژاک دوال هنگام نیکبختی است که باید بیمناک بود.هیچ چیز تهدید آمیز تر از سعادت نیست. موریس مترلینگ اهل سیاست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند . حکیم ارد بزرگ سعادت مانند توپ فوتبال است وقتی از ما دور می شود دنبال آن می دویم و وقتی می ایستد با یک ضربه آنرا از خود دور می سازیم. شاتو بریان آنچه مردم را دانشمند می کند ،مطالبی نیست که می خوانند بلکه چیزهایی است که یاد می گیرند. فرانسیس بیکن هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد . حکیم ارد بزرگ آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند. .جرج برنارد شاو فکر نو بسیار ظریف و حساس است ،با یک ریشخند کوچک می میرد و کنایه ای کوچک آن را بسختی مجروح می کند. هربرت اسپنسر کاویدن در غم ها ما را به خوشبختی نمی رساند . حکیم ارد بزرگ هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه استفاده کنیم که از نیروی بصری استفاده می کنیم هر کاری انجام پذیر است .کارلایل بهترین شما کسانى اند که با مردم نرم ترند و زنان خویش را بیشتر گرامى مى دارند. حضرت فاطمه (س) آدم بی مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بی سرمایه است .پاسکال آنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد . حکیم ارد بزرگ بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند. امرسون شادی زمان و مکان نمی خواهد کافی است دل بخواهد. مارسل پروست آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است . حکیم ارد بزرگ تجربه بهترین درس است هر چند حق التدریس آن گران باشد. کارلایل نشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند. پور سینا خوشبخت کسی است که در برابر وجدان خویش ، شرمنده نباشد . حکیم ارد بزرگ جوانی ستاره ای است که فقط یکبار در آسمان عمر طلوع می کند . ژوبرت یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن . ژرژ هربرت کودکان برای شاد بودن ، بیش از هر چیزی به گفتگو با ما نیاز دارند . حکیم ارد بزرگ برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای . دالای لاما همة چیزی که در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است . مارک تواین دودمان بی نیا و مردان و زنان کهن ، به هزار آیین اهریمنی گردانده می شود . حکیم ارد بزرگ تاریخ تکرار بى پایان خطاهاى زندگى است. لورنس دورل سربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپیر پرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است. حکیم ارد بزرگ بادها و امواج همیشه موافق ناخدای توانا جریان می یابند. ای - گیبون تجربه بالاتر از علم است . ابوعلی سینا سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند . حکیم ارد بزرگ در درون هر یک از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نهاده شده است که می تواند ما رابه کلیه آرزوهای خود و حتی به چیزی بیش از آن برساند. آنتونی رابینز این همان عشق است که شما را در طی طریق به سوی خودکاوی و خود شناسی یک دم تنها نمی گذارد ، آن هم هنگامی که نمی دانید به کدامین سو روانید و در پی کدامین گم گشته اید . باربارا دی آنجلیس از گردش زمانه آموختم که نباید نام مردگان خویش را بر زندگان بگذاریم . حکیم ارد بزرگ محترم بودن ، نتیجه یک عمر لیاقت اندوختن است . مادام دامیر کوشش اولین وظیفه انسان است . گوته میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود . حکیم ارد بزرگ اگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد ولی من اگر مردم را نشناسم افسرده خواهم شد. کنفوسیوس رضایت وجدان بالاترین مرتبه است . ژول سیمون بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید . حکیم ارد بزرگ رمز آزاد کردن نیروهای واقعی آن است که هدفهای هیجان آوری برای خود قرار دهید که حقیقتاٌ نیروی خلاقه را در شما زنده کند و محرک شور و شوق باشد. آنتونی رابینز عاشق هر که هستید ، با وفاداری به او عشق بورزید . باربارا دی آنجلیس خموشی ریش سفیدان هم پندآموز است . حکیم ارد بزرگ پس از بررسی همه واقعیت ها تصمیم بگیرید . هاوکز هیچ چیز مثل احسان ، انسان را سیر نمی کند . ارسطو فداکاری در راه میهن ، خوی بزرگان و جاودانه هاست . حکیم ارد بزرگ جسجو کنید و همیشه در حستجو باشید . تولستوی مهربانی مانند بذر گندم کاشتن است که بعد افزایش می یابد. مثل افریقائی بدخواهان را با فراموشی و دوری نابود کن . حکیم ارد بزرگ هرچه بیشتر فکر می کنیم ، بهتر می فهمیم که هیچ نمی دانیم. ماری ولتر تنها راه به وجود آوردن تغییرات مستمر در زندگی داشتن یک هدف دراز مدت است آنتونی رابینز مردمان توانمند در میان جشن و بزم نیستند . آنها هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن در حال پیکارند . حکیم ارد بزرگ خود را به هوس نزریک مکن که خرد را از تو روی بر می تابد. حکیم بزرگمهر زاهد ترین مردم کسی است که حرام را وانهد ، کوشاترین مردم تارک گناهان است . حضرت فاطمه (س) بسیاری از ما (بد حال) بودن را طبیعی می دانیم ، اما برای خوشحال بودن باید دلیلی داشته باشیم. اما شما برای احساس خوشحالی به هیچ بهانه ای نیاز ندارید.می توانید هم اکنون تصمیم بگیرید که خوشحال باشید ، به این دلیل ساده که زنده اید ، به این دلیل که چنین می خواهید . لزومی ندارد که منتظر چیزی یا کسی باشید! . آنتونی رابینز آرمان ما نباید موجب نابودی دیگران گردد آرمانی ارزشمند است که بهروزی ما و دیگران را در پی داشته باشد . حکیم ارد بزرگ هرگز اجازه ندهید ترس شما را به " بی تفاوتی " سوق دهد . باربارا دی آنجلیس فقط مرد عاقل ، ثروتمند واقعی است. مثل اسپانیائی هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو چرا که آرام جان دیگری در راه است . حکیم ارد بزرگ از پشت عینک طلا دیدگان درخشش ندارند. آناتول فرانس برخی کتب را باید چشید، بعضی را باید بلعید و قلیلی را باید جوید و هضم کرد. فرانسیس بیکن زندگی رنج و درد نیست هدیه ایی است برای شاد بودن . مادر گیتی جام زهر بر دهان کودک خویش نمی گذارد ، او می پروراند برای بهروزی و خوشبختی . حکیم ارد بزرگ کارنه فقط هزینه زندگی را تأمین می کند، بلکه زندگی کردن را هم به انسان می آموزد. هنری فورد مهربانی حکمت است و هیچکس نیست که در زندگانی بدان نیاز نداشته باشدو باید آنرا بیاموزد. بایلی کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های قهرمانی است . حکیم ارد بزرگ طوری زندگی کنید که دائماٌ احساس لذت فراوان کنید و کمتر دچار رنج شوید . آنتونی رابینز عشق واقعی از روح شما نشات می گیرد این نوع از عشق ناب هنگامی که خود را در دل و جان دیگری می یابید شکل می گیرد و پیوند اعجاز گونه این دو را به جشن و سرور می نشیند . باربارا دی آنجلیس اسطوره های کهن پایه ها و ستونهای فر و رشد کشورند . حکیم ارد بزرگ عیب جامعه این است که همه دلشان می خواهد آدم مهمی باشندوهیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد. چرچیل اشخاصی که نمی توانند دیگران را ببخشند، پلهائی را که باید از آن عبور کنند، خراب می نمایند . هربرت اسپنسر نکات سخت هم اساسی ساده دارند . حکیم ارد بزرگ زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. دوما توانگرى مومن در بى نیازى از مردم است. امام جواد(ع) دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. اسکات پک کوهستانها و دره های بی انتها در درون آدمها می بینم . حکیم ارد بزرگ در دنیاکسانی موفق می شوند که به انتظار دیگران ننشینند و همه چیز را از حود بخواهند . شیلر فضیلت انسان در نگهداشتن حدوسط میان افراط و تفریط است . ارسطو آنکه پوزش نمی داند چیست! مناسب دوستی نیست . حکیم ارد بزرگ اولین مرحله انجام کار خیرتمایل به آن است . رولند هیل عفو کردن خطا، انتقام ملایمی است. دیل کارنگی بزرگداشت آدمیان ، رشد فرهنگ را در پی دارد . حکیم ارد بزرگ رمز موفقیت این است که یاد بگیریم تا از نیروهای رنج و لذت به نفع خود استفاده کنیم. آنتونی رابینز «عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند که «یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی». ادگارمون نامدار کهن اسطوره و راهبر دوران هاست ، سرشت او با خوی مردم سرزمین خویش همگون است نه با سرشت فرمانروایان . حکیم ارد بزرگ آرامش،زن دل‌انگیزی است که در نزدیکی دانایی منزل دارد. اپیکارموس درست در همان لحظه که عشق شما خود را به نوعی ابراز می کند حال چه از طریق آغوشی گرم ، نگاهی محبت آمیز یا رفتاری مهربانه ، به قلمرو بی زمان قلب گام نهاده اید مهم نیست پیش از آن چه اتفاقی افتاده است . تنها این مهم است که چه اتفاقی خواهد افتاد . تمامی آن چه براستی اهمیت دارد همین لحظه است . تنها این عشق است که مهم است . باربارا دی آنجلیس

بیشتر بخوانید:

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 20سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 19سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 18سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 17سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 16
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو