فهرستخداوند برای ما نیکی و شادی را پسندیده است این ماییک که از میان هزاران شادی به دنبال حاشیه غمگین شادی ها می رویم . فرانک برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش . حکیم ارد بزرگ عشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه ی فیزیکی و جسمانی ای است که نسبت به شخص دیگری در خود احساس می کنیم . عشق حتی به مراتب فراتر از ایمان به آرمان و غایتی برتر یا علاقه شور و اشتیاق نسبت به روابط ، کار یا حتی خانواده است . باربارا دی آنجلیس اگر از شما بپرسند که در این جهان در انتظار چه هستید چه پاسخ خواهید داد؟ اگر از اشخاص عادی باشید "که نود و نه درصد مردم از اشخاص عادی هستند" خواهید گفت که من دراین دنیا انتظار دارم که پس از مرگ مستقیما وارد بهشت شده ودر حالی که عمر جاویدان خواهم داشت تا پایان عالم اغذیه لذیذ بخورم و از لذت عشق و شهوت برخوردار شوم و آهنگ های طرب انگیز بشنوم و ... ولی غافل از این هستید که پس از رفتن در بهشت و داشتن عمر و جوانی همیشگی که هرگز دچار خزان پیری و بیماری نخواهید گردید دیگر از خوردن و نوشیدن و خوابیدن و شهوترانی لذت نخواهید برد و بزودی زندگی یک نواخت بهشت شما را خسته و کسل خواهد کرد زیرا چیزی که در این دنیا خوردن و خوابیدن و غیره را برای شما لذت بخش کرده ترس از مرگ و از دست دادن این لذات است و روزی که این لذات جاوید شد یعنی مرگ برای شما وجود نداشت همه چیز عادی خواهد گردید! در جای دیگر گفته ام که اگر شما را به بهشت ببرند پس از یکسال اقامت کسل شده و از در بهشت خارج گردیده و در جستجوی نقطه دیگری هستید که تغییری در زندگی شما بدهد!!! . موریس مترلینگ شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او میدان بروز و رشد هنر را داده است . حکیم ارد بزرگ شکست نتیجه خودداری از انجام عملی ( مثلاٌ زدن یک تلفن ، رفتن یک کیلومتر راه یا اظهار عشق و محبت) است. آنتونی رابینز هر کس به جز حق جویای عزت شود به ذلت در افتد و هر کس با حق عناد ورزد خوار گردد . امام علی(ع) هر چه بیشتر عشق و شور زندگی را از خود ابراز کنید ، برای دیگران مقاومت ناپذیر تر خواهید شد و آن ها کمتر می توانند شما را نادیده بگیرند . باربارا دی آنجلیس همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی . حکیم ارد بزرگ از تصاویر و اشکال مختلف خداوند یگانه شکلی که تا اندازه ای به فهم ما نزدیک می باشد بی پایان بودن اوست و ما از صفات خداوند فقط همین یکی را تا اندازه ای می فهمیم و باقی صفات و اشکال او برای ما مجهول می باشد !!! . موریس مترلینگ اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. موریس مترلینگ همسر خویش را به دیدار دوستان مجرد خویش نبریم . حکیم ارد بزرگ هر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید. آنتونی رابینز به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی . امام علی(ع) هر کاری انجام می دهید آن را با تعهد انجام دهید . باربارا دی آنجلیس وقتی دیوانسالاران از نزدیکان فرمانروایان شدند دیگر امیدی به رشد کشور نیست . حکیم ارد بزرگ آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است . موریس مترلینگ روح کندوست که به زنبور عسل وحی می کند . موریس مترلینگ در چشم باد ، نغمه های دلاویز مادر در گوش کودک بازیگوش شناور است . حکیم ارد بزرگ شناختن وظیفه کار مشکلی نیست ولی انجام وظیفه مشکل است. لرد آیبوری ترقیات بشر ، زاده عمل و کار انسان است. بناپارت برآزندگان سپاه یاران خویش را تنها در آمدگان و زندگان نمی بینند . حکیم ارد بزرگ معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش. پور سینا دانای بی وجدان هیچ گاه صاحب روحی پاک نخواهد بود . رابله مردان و زنان کهن برآیند خوی و منش مردمان سرزمین خویش اند . حکیم ارد بزرگ هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست. وین دایر دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه او چیزی را اراده کند،ما نیز همان چیز را اراده می کنیم . امام زمان(ع) اغلب آنهائی پیروز و موفق می شوند که کمتر تعریف و تمجید شنیده باشند. زولا مهم ترین رازهای نهان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار نیست . حکیم ارد بزرگ تا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی ، قضاوت نکن . پوشکین حقیقت را همانطور که هست باید پذیرفت. روستان بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند ، خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد . حکیم ارد بزرگ اگر نتوانیم همیشه اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد کنترل کنیم ، دست کم می توانیم بر واکنشهای خود نسبت به آن وقایع ، و بر اعمالی که در مقابل آنها انجام می دهیم مسلط باشیم. آنتونی رابینز حق آنکه بزرگتر است این است که او را به خاطر سنش احترام کنی و او را به خاطر اینکه برتو در مسلمانی پیشی داشته است،بزرگ شماری . امام سجاد(ع) در سرتاسر طول زندگی باز همان عشق است که یگانه حامی و ناجی شماست . باربارا دی آنجلیس رویا پردازی که عملگرا هم باشد می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد . حکیم ارد بزرگ بزرگترین داروی خشم ، صبر و درنگ است. سنکا از اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید. پاندر شاگردانی که بدون نوآوری ! همواره سخن استاد خویش را تکرار می کنند هیچگاه برای خود و استادشان فر و شکوهی به ارمغان نمی آورند . حکیم ارد بزرگ رمز کلیه پیروزی ها ، اراده است. روبرتسون هر چه بیشتر تصمیم بگیرید ،قدرت تصمیم گیری شما بیشتر می شود . آنتونی رابینز آزادی ، عنوانی برای زینت کاخ دیوان سالاران نیست ، آزادی کوچکترین حق مردم است که اگر نباشد هیچ دودمانی برجای نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ عشق و شور زندگانی را از درون خودتان جست و جو کنید . سرزندگی و زنده بودن را تنها از درون خودتان جویا شوید . باربارا دی آنجلیس کسانی که با افکار عالی و خوب دمسازند ، هرگز تنها نیستند. سیدنی سنگینی یادهای سیاه را با تنهایی دو چندان می کنی ، به میان آدمیان رو و در شادمانی آنها سهیم شو ، لبخند آدمیان اندیشه های سیاه را کمرنگ و دلت را گرم خواهد نمود . حکیم ارد بزرگ اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی. هرمان هسه بـدان بـه درستى که عمل دایمى اندک،که همراه با یقین باشد،نزد خداوند متعال،افضل از عمل بسیارى است که با یقین همراه نباشد . امام صادق(ع) همچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند ، قدرت تصمیم نیز با تمرین افزایش می یابد . آنتونی رابینز آنکه شادی را پاک می کند ، روان آدمیان را به بند کشیده است . حکیم ارد بزرگ عشق همانند مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند . باربارا دی آنجلیس اگر همه آرزوها برآورده می شد ، هیچ آرزوئی برآورده نمی شد. یونسکو از دیگران نخواهیم رخدادهای اندوهناک گذشته خویش را برایمان بازگویند . حکیم ارد بزرگ مقام عالی انسانی در برابر شماست. آن را بدست آورید. شیللر به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد. شیلون کسی ، رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر بارها و بارها با تصمیم گیری های بسیار ، خود ساخته شده باشد . حکیم ارد بزرگ اگرآنچه انجام می دهید،ناحق باشد،موفقیتی کسب نخواهید کرد. توماس کارلایل. فیلسوف اسکاتلندی وقتی که رویا می بینم ، احساس جوانی می کنم. الیزابت کوتورث اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد . حکیم ارد بزرگ لازمه موفقیت ،در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی وبدون وقفه بروی یک مسئله است بی آنکه احساس خستگی کنید. توماس ادیسون آموزش توانسته است جمعیت فراوانی را باسواد کند، امانتوانسته است، به آنها بگوید چه بخوانند. جی.تراولیان برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست . امام صادق(ع) آنکه نمی تواند از خواب خویش برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند ارزش برتری و بزرگی ندارد . حکیم ارد بزرگ لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید. آستین فلپز هرگز هیچ هدفی را رها مکنید، مگر اینکه ابتدا قدم مثبتی درجهت تحقق آن برداشته باشید . آنتونی رابینز آنان که مدام دل نگران ناتوانان هستند هیچ گاه نمی توانند ناتوانی را نجات بخشند ! با اشک ریختن ما ، آنها توانا نمی شوند باید توانا شد و آنگاه آستین همت بالا زد . حکیم ارد بزرگ مهم نیست چه کسی هستید ، چه شغلی دارید یا چگونه وقت خود را می گذرانید . هر روزه فرصت های بی شماری در اختیار دارید تا زندگی اطرافیان خود را از خود متاثر سازید . چه آنانی که می شناسید شان و چه آنان که برایتان بیگانه اند چگونه؟ به عشق و شور زندگی خویش اجازه دهید خودش را ظاهر کند. از طریق کلمات ، چشمان ، اعمال ، و حتی با زبان بی زبانی قلبتان. نمود و ظهور عشق و شور زندگی در شما دعوتی است از دیگران تا عشق و شور زندگی آنان نیز خود را نشان دهد . باربارا دی آنجلیس کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی. کریستوفرمورلی اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو . حکیم ارد بزرگ سعادت عادت است آنرا پرورش دهید. آلبرت هوبار بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد آنگاه دانش خود را بپراکند . پیامبر اکرم(ص) دانشگاه تمام استعدادهای افراد،ازجمله بی استعدادی آنهاراآشکارمیکند. چخوف دوستی با کسی که باورهایت را نمی پذیرد به جایی نخواهد رسید . حکیم ارد بزرگ معاشرت بر دانائی می افزاید ولی تنهائی مکتب نبوغ است. گیبون صرفه جوئی خود یکی از منابع مهم درآمد است. الکساندردوما گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است . حکیم ارد بزرگ همه ما نیاز داریم که دائماٌ احساس رشد عاطفی و معنوی کنیم . این غذایی است که روح ما به آن محتاج است . آنتونی رابینز شما قدرت و توان آن را دارید که زندگی ای رضایت بخش و سرشار از غنای روحی بیافرینید شما توان آن را دارید که به زندگی خود معنا و هدفی برتر ببخشید این توان تنها در عشق و شور زندگی شما نهفته است . جرات و شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور زندگی را با خود به هر کجا که می روید ببرید.جرات و شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور و زندگی تان را به هر کس که خواستید و دوست داشتید نشان دهید . باربارا دی آنجلیس اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند . حکیم ارد بزرگ حوادث چون روزها سپری می شوند. مثل افریقائی بهترین چاره غضب ، به تاخیر انداختن آن است. سلیکا بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند ! . حکیم ارد بزرگ دانه خدمت نیکو بیفشان.یادگارهای شیرین از آن بیرون خواهد آمد . مادام دوستاهل بهترین زمان برای رفع عواطف منفی هنگام بروز و احساس آنهاست. هنگامی که این عواطف قدرت گرفتند، رفع آنها بسیار مشکلتر است. آنتونی رابینز تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی . حکیم ارد بزرگ آن گاه هر کاری که از شما سر بزند سرشار از عشق و شور زندگی خواهد بود . باربارا دی آنجلیس گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند. ضرب المثل روسی سه چیز است که محبت آورد: قـرض دادن وفـروتنـى و بخشـش . امام صادق(ع) این سخن پذیرفته نیست که : “پیکر بزرگترین زندان روان آدمی است” باید گفت پیکر بهترین دوست و همدم زندگی این جهانی روان است چرا که همیشه بدون کوچکترین بهانه ای بدنبال خواسته های او می دود . این که گفته شود روان در بند بدن است و باید زودتر آزاد شود تا به دیدار دلدار بشتابد ، اشتباه است چون هم او بدن را به روان هدیه نموده است کسی که دلدار می خواهد باید به خواست او تن دهد . حکیم ارد بزرگ هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد. توماس کارلایل غذا را سبک کن تا ازمرض ایمن شوی . جالینوس ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است . حکیم ارد بزرگ اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن. اسپارت کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند. کن بلانچارد آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند . حکیم ارد بزرگ از زندگی خود لذت ببرید، بدون آنکه آنرا با زندگی دیگران مقایسه کنید. کندورسه چه بسیار خواهش های نفسانی لحظه ای ، که اندوه طولانی و درازی را در پی دارد . امام علی(ع) تصمیم بگیرید که چه می خواهید و مشخص کنید که چه عاملی مانع رسیدن به آن خواسته است. آنتونی رابینز سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد . حکیم ارد بزرگ هر چه بیشتر عشق بورزید ، عشق و شور زندگی بیشتری به شما روی خواهد آورد . باربارا دی آنجلیس اگر همسر شما در اثر فشار کار ، سخنان دلسرد کننده ای می گوید معنی اش آن نیست که به آخر خط رسیده اید . معنی اش آن است که همسر مورد علاقه شما به محبت و حمایت بیشتری نیاز دارد. آنتونی رابینز آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند . حکیم ارد بزرگ یکی از ناشناخته ترین لذتها در زندگی حرف زدن با خویشتن است. فرانسیس رواتر منشاء غم های گران را بیشتر در وجود خود جستجو کنید تا در وجود دیگران . پل پوژه صدا زنده است یا مرده؟ رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چطور؟ !!! اگر به این پرسش ها خوب بنگریم خواهیم دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای زیبا می تواند ما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند ما را آرامش دهد و یا به خشم در آورد و یا پدیده های بی جانی همچون نامه و جامه و … به صد زبان با ما گفتگو می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی اند … حکیم ارد بزرگ بهترین خوبی ها رفق است(مهربانی و لطف با مردم) . امام علی(ع) اگر بدنبال فرصت ها بگردیم چند برابر می شوندو اگر آنها را نادیده بگیریم ، از میان می روند. جان ویکر هرگاه کسی که نیکی می کند ، با نتیجه آن خود را مشغول نسازد، آنوقت حس غضب و خود خواهی در قلب او خاموش می شود. بودا رود مهر در این سرزمین جاریست ... آزادی و آزادگی خواست همیشگی ایرانیان بوده است . حکیم ارد بزرگ اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم ناراحت نشه و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی نا امید نشه . چارلی چاپلین قابلیت انعطاف ، باعث می شود که نظرات تازه ای پیدا کنید و به نتایج تازه تری برسید. آنتونی رابینز همانا سخت ترین عبادت باز ایستادن از گناه است . امام محمد باقر(ع) دوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است. حکیم ارد بزرگ کارتان را با عشق انجام دهید با شکر و قدردانی تمام به سر کار بروید و با عشق و شور تمام به آن دل بدهید . این یگانه شغل و تنها وظیفه اصلی شما بر روی زمین است . اینکه عشق بورزید . می توانید آن را هر زمان یا در هر کجا نیز انجام دهید. هرگاه خود را با تمامی وجود وقف لحظه لحظه ی شغل ، کار و نیز زندگی تان کنید . آن گاه موفقیت و دستیابی واقعی را تجربه خواهید کرد و رضایت و اقناع حقیقی را احساس خواهید نمود . باربارا دی آنجلیس عبادت پر روزه گرفتن و پر نماز خواندن نیست ، عبادت پر اندیشه کردن در امر خداست . امام حسن عسکری(ع) کسی که می خواهد درو کند ، باید بکارد. مثل آلمانی نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است . حکیم ارد بزرگ

بیشتر بخوانید:

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 20سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 19سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 18سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 17سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 16
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو