فهرستبزرگترین امید آن است که امید را به قصد کشت کتک بزنیم . جان اشتنبک مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد نصفش حل شده است. چارلز کیترنیک اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد . حکیم ارد بزرگ تنها بدان خدایی ایمان دارم که رقص بداند . فردریش نیچه خود رایی و خودبینی ، همه کام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و زبون خواستن ، راه اهرمن ، و دل به بهی و نیکی سپردن راه یزدان است . حکیم بزرگمهر با بازگویی رخدادهای بد زندگی ، خویش را نیازاریم . حکیم ارد بزرگ برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم . نادر شاه افشار دنیا به امید برپاست و انسان به امید زنده. علی اکبر دهخدا سخت نمودن پیمان زناشویی به نام ارزش نهادن به سنت ها درست نیست . حکیم ارد بزرگ مرد نیک، صدای وجدان را می شنود .ضرب المثل اسپانیایی اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده است . نیچه ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست . حکیم ارد بزرگ کلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا . ضرب المثل شرقی کار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد. ضرب المثل آلمانی گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد . حکیم ارد بزرگ نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است. ضرب المثل اسپانیائی به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. شکسپیر آنکه زندگی بدون رنج و تلاش را برمی گزیند پیشاپیش مرگ خویش را نیز جشن گرفته است . حکیم ارد بزرگ قوی ترین اهرم ها، اراده است. اسمایلز کوشش اولین وظیفه انسان است. گوته زندگی مردان و زنان فرهمند ، سرشار از مهر و کمک به دیگر آدمیان است . حکیم ارد بزرگ فهمیدن بهتر از دانستن است. گوستاو لوبن آن چه هستی ، باش . نیچه شادی های ملی ، بزرگداشت ها و آرامش رسانه ایی سبب ایجاد انگیزه باروری و تولید خواهد شد . حکیم ارد بزرگ غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت دیسنی انسانیت نیازمند حقیقت است . بیکن اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند . حکیم ارد بزرگ صفات هر کس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست. کارلایل مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام میدهد . کنفوسیوس برای ماندگاری یک گروه ، باید دلداده و از خودگذشته بود . حکیم ارد بزرگ بسیاری از مردم ، گناه نارسائیهای زندگی خود را به گردن وقایع و اتفاقات می اندازند . در حالی که آنچه زندگانی ما را شکل می دهد، خود آن وقایع نیست، بلکه معنایی است که به آن رویدادها می دهیم . آنتونی رابینز پول بتی است که همه او را می پرستند ولی این بت معبد ندارد . روتشیند کارآفرینی را ، یک ارزش راستین بدانیم تا تهی دستی از میان رود . حکیم ارد بزرگ آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد . حکیم بزرگمهر آن که در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید . حکیم بزرگمهر پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است . حکیم ارد بزرگ اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند. شوپنهاور در کارهای دشوار نشاط بسیار وجود دارد . لویی پاستور برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن . حکیم ارد بزرگ دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . گابریل گارسیا مارکز خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد . حکیم فردوسی خردمند اگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد . حکیم ارد بزرگ آدم تنبل عصای شیطان است .ضرب المثل ولزی انسان ها به طور کلی، چیزی جز کودکان بزرگ نیستند .ناپلئون بناپارت پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند . حکیم ارد بزرگ آنگاه که همه نیک سخن می گویند، پلید اندیشی عین خرد است . آلفرد مارشال بشر، بر صفحه‌ی شطرنج ابدیت، چون پیاده‌ای در دست خدا و شیطان است. گوته آنانی که در کنار ما زندگی می کنند اما کنشی ندارند و وارستگی را در پشت کردن به جهان می دانند گوشه نشینی می کنند و همه چیز را گذرا می دانند تکه گوشتهای هستند که هنوز از جهان حیوانی خود به دنیای آدمیان پا نگذاشته اند . آنکه ما را به این جهان آورد فر و خرد را مایه رشد ما قرار داد ، باید به آنان گفت خرد و دانش را انکار کردن با خوابیدن و مردن تمیزی ندارد . حکیم ارد بزرگ هر چه موانع جدی تر و سخت تر باشد , لذت تلاش و پیروزی بیشتر است . اریک باتروورت روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد. اسکات پک آنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند . حکیم ارد بزرگ در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی. آرنت اگر بخواهی بر عالم فرمانروا باشی باید عقل بر تو حاکم باشد . سه نه ک برای آنکه دوستیمان پا برجا بماند بهتر است همواره میانمان فاصله ایی باشد . حکیم ارد بزرگ صدیق ترین ،بی توقع ترین،مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است. مارک تواین اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد سعی و عمل دیگر معنی نداشت . مترلینگ رشد آدمیان تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر اساس شایستگی ها باشد . حکیم ارد بزرگ موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است . ضرب المثل ایتالیایی کسی که می تواند انجام می دهد و کسی که نمی تواند به دیگران یاد می دهد . جرج برنارد شاو تنها کسانی از آرزوهای نیک جوانان واهمه دارند که بر جایگاه خویش بیمناکند . حکیم ارد بزرگ آنچه سبب امنیت روح می شود ایمان است . گارودی شما همانی هستید که فکر می کنید . کلمنت استون سرآمد و الگوی این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست . حکیم ارد بزرگ اگر باور داشته باشی که می توانی , حتما می توانی . ناپلئون هیل وقتی جوانتر بودم همه چیز را به خاطر می‌آوردم، حالا می‌خواست اتفاق افتاده باشد یا نه! . مارک تواین کسی که گذشت و بخشش در درونش نیست تنها نام آدم را بر خود دارد . حکیم ارد بزرگ یک انسان خردمند فرصتها و شانس ها را می سازد , نه اینکه در انتظار آنها بنشیند . فرانسیس بیکن تاریکی و شب، مادران تفکرند .ضرب المثل هندی اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا . حکیم ارد بزرگ کسی که از سرنوشت خود شکایت می کند ، از کوچکی و ناچیزی روح خود شکایت کرده است. مترلینگ اشتباهی در کار نیست، فقط عبرت آموزی است . آن ویلسن اسکف کسی که هنگام انتخاب همسر ، یکه تازی می کند و سخن ریش سفیدان را به هیچ می گیرد بارها و بارها با اشک ، رخش را خواهد شست . حکیم ارد بزرگ از مردم دور باش و تنها زندگی کن ، نه به کسی ظلم کن و نه بگذار کسی به تو ظلم کند . ابوالعلامعری اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم . شکسپیر جهان همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت . حکیم ارد بزرگ خیال هایت را کنار بگذار و نیتت را خالص کن آنوقت حقیقت در قلبت می تابد . ملا صدرا خود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را. گاندی دیدگاه و اندیشه تاریک ، میدان پرده پوشی (سانسور) هر روز بزرگتر می کند . حکیم ارد بزرگ برای جلب علاقه، باید اظهار علاقه مندی کرد .دیل کارنگی پرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند . امیل فاگو آنکه پیاپی سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست . حکیم ارد بزرگ از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی. دیپاک چوپرا عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست . باربارا دی آنجلیس منتقدین پر حرف بجای عملگرایان کم حرف هم سخن می گویند . حکیم ارد بزرگ خداوند ما را برای خودش آفریده است پس قلبمان آرام نمی گیرد مگر وقتی که به او رو یمی آوریم. سنت آگوستین کسی که از ابتدا نا بینا به دنیا آمده است معنی تاریکی را نمی فهمد زیرا هرگز روشنایی را تجربه نکرده است. خردمند بودایی رسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید که خوشایند ما باشد . حکیم ارد بزرگ بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی. مولانا سعادت مثل پروانه ایست که روی برگهای گل به خواب رفته باشد . به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند . آندره تواید افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان . حکیم ارد بزرگ عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست . رنه کوتی من با عشق به تو تنها به میعادگاهم می آیم ، اما این من ، در ظلمت کیست کنار می آیم تا از او دوری کنم ، اما نمی توانم از او بگریزم ، او وجود کوچک خود من است ، آقا و سرور من . حیا و شرمندگی نمی شناسد و شرمنده ام که همراه با او به درگاه تو آمده ام . رابیندرانات تاگور سکوت بهترین تحقیر است. برنارد شاو سربازان تنها نگاهبان مردم امروز کشور خویش نیستند آنها دستاوردهای پیشینیان و سرمایه آیندگان را نیز پاس می دارند . حکیم ارد بزرگ خود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم. گاندی یک خانواده خوشحال چیزی جز یک بهشت زود رس نیست. برنارد شاو با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد . حکیم ارد بزرگ فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید . حکیم فردوسی خردمند اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست. لقمان تجربه ها درسهای خویش را به هزار رنگ و گونه پدیدار ساخته و یاور ما می گردند . حکیم ارد بزرگ نگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی . اج - جی - ولز بیشتر مردم دعا نمی کنند فقط التماس می کنند. برنارد شاو مردانی که بیشتر از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند . حکیم ارد بزرگ به تجربه آموختم که انسانها هرگز از تجربه چیزی نمی آموزند. برنارد شاو بهترین سیاست صداقت است. سروانتس اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می گوییم . حکیم ارد بزرگ برکت عمر را در روشنایی چشم و فرح دل را در مشاهده نیکوان دانید . عبید زاکانی زندگی یعنی جستجوی دائم . لامارتین اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است . حکیم ارد بزرگ تنهایی در بهشت هم ارزشی ندارد . برنارد دوسن پیر

بیشتر بخوانید:

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 20سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 19سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 18سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 17سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 16
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو