فهرستما در موج پیشرو سعی میکنیم تا این اموزشها را بصورت عملی در طی سفرهای گروهیمان به فراگیران منتقل نماییم و به همین جهت سفرهای ما تماما سفرهایی با مسئولیتهای سنگین و گاه بسیار سخت می شود . ما از فراگیران خود میخواهیم تا به طور مستقیم کودکان آسیب دیده را در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست تجربه کنند و بیاموزند که چگونه برای تمامی آسیب دیدگان از روحی و جسمی ملجا و پناه بوده و خود تحملی فرای یک فرد معمولی را داشته باشند . عزیزان همسفر ما در هر سفر مسئولیتهایی را بر عهده میگیرند که در انضباط شخصی و مهارتهای اجتماعی انان موثر بوده و بتواند انان را برای قبول مسئولیتهای واقعی یه نجات گر یاری دهد . ما امیدورایم بتوانیم این مهارتها را که جز کوچکی از مهارتهای زندگی میباشد را به نحو احسنت بطور عملی و حضوری به فراگیران خود آموزش دهیم . از جمله مهارتهای آموزشی مورد توجه ما در گروه موج پیشرو 1- خدمات فردی در کارهای گروهی (آشپزی / نظافت / شستشو / پرستاری / .../ ) 2- همراهی در کارهای گروهی و آشنایی با آفات کار گروهی 3- آشنایی با روانشناسی کار گروهی دوره هاي مرتبط كه براي گروه نجاتگران موج پيشرو برگزار شده است . 1- عبور از كوير بزرگ ايران - هنر زنده ماندن در شرايط سخت - كوير 2- اردوي سد كرج - تله گذاري و شكار 3-اردوي كوير لوت - هنر زنده ماندن در شرايط سخت - كوير - امنیت و ایمنی برای کار گروهی ۴- اردوی کوهستان چالوس - هنر زنده ماندن در سرما ۵- اردوی برف البرز - هنر زنده ماندن در برف - منفی ده درجه زیر صفر منبع :http://mojepishro.net/content-58.html
کلمات کلیدی

درخواست دمو

درخواست دمو CRM