Array ( ) ایده پرداز طلوع-مقالات - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM طلوع
فهرست

ابعادمهندسی مجدددرسازمان

چکیده: سازمان یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستم های فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد. در گذشته، هنگامی که محیط نسبتاً باثبات بود، بیشتر…...

مدیریت بحران چیست؟

مديريت چيست ؟ صاحب نظري ، مديريت را هنر انجام امور به وسيله ديگران توصيف كرده و بر نقش ديگران و قبول هدف از سوي آنان تأكيد ورزيده است. گروهي ديگر مديريت را در قالب انجام…...

نظريه تعادل در مديريت بحران

مقدمه نظريه تعادل در مديريت بحران هرگاه تعادل مابين نيازمنديها و توانمنديهاي موجود در يک سيستم زنده و پويا که تابع قوانين و اصول تعيين شده مي باشد ، بنا بر هر دليلي برهم…...

برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران

مقدمه: ‌پیچیدگی‌ فزاینده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگی‌ چند جانبه‌ صنایع، زمینه‌ مساعدی‌ برای‌ رشد کمی‌ و کیفی‌ فرصتها و تهدیدات‌ محیط، فراهم‌…...

بحران ومدیریت بحران-بررسی آثار مثبت و منفی بحران در سازمانها

مقدمه: رویدادهای مهم دهه های اخیر جهان ازنظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان می دهد که جوامع بشری پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب انسانها…...

مدیریت بحران سازمانی

مقدمه نگرش سنتی به مدیریت بحران، براین باور بود که مدیریت بحران یعنی فرو نشاندن آتش؛ به این معنی که مدیران بحران در انتظار خراب شدن امور می‌نشینند و پس از بروز ویرانی،…...

شش گام موثر در مدیریت بحران

مقدمه تنها چیزی که امروزه در دنیای کسب وکار روشن و مشخص است این است که مدیران باید برای عدم اطمینان آماده باشند. بحرانها رویدادهای ناگواری هستند که می توانند باعث افول…...

تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان

مقدمه مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک در دهه‌های گذشته به صورت موازی و جدا از هم گسترش یافتند. اخیراً چندین محقق تلاش کردند تا جنبه‌های مشترک این دو رشته را بررسی و بین…...

نقش فناوری اطلاعات در مدیریت بحران

مقدمه: رشد روز افزون رایانه و فناوری های ارتباطی بطور قابل توجی پتانسیل خروجی های پژوهشی را افزایش داده است. اکنون افق جدید در درک این پتانسیل بهره گیری از مشارکت و گردهمایی…...

بررسی مبانی تئوریک مدیریت بحران

مقدمه:  تعریف اضطرار Crisis عبارتست از اتفاقی که بطور معمولی روی می دهد و در محدوده کوچکی برای عده خاصی روی میدهد و باز گرداندن این شرایط به شرایط عادی کار دشواری نیست…...

هنر زندگی انفرادی یک نجات گر در منطقه حادثه دیده

هر نجات گر میبایست بتواند در زمان حضور در منطقه حادثه دیده بتواند تا چند روز بدون نیاز به امکانات موجود در منطقه ؛ با لوازم و تجهییزات همراه خود زنده مانده و با حداکثر…...

هنر زندگی گروهی یک نجات گر در منطقه حادثه دیده

ما در موج پیشرو سعی میکنیم تا این اموزشها را بصورت عملی در طی سفرهای گروهیمان به فراگیران منتقل نماییم و به همین جهت سفرهای ما تماما سفرهایی با مسئولیتهای سنگین و گاه…...

مديريت بحران سازماني

چكيده: موضوع مديريت بحران در حوزه هاي مختلف مطرح است. سازمان ها به عنوان يکي از اجزاي اصلي جامعه امروزي نيز از اين امر مستثني نيستند. مقاله حاضر به بررسي انواع بحران در…...

مدیریت بحران - خودرو ارتباطات

مدیریت بحران کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خاص تکتونیکی کره زمین ،همواره شاهد وقوع زمین لرزه های مخرب و شدید بوده است.از سوی دیگر ،به دلیل ساختار اقتصادی ،اجتماعی…...

مقدمه: پيچيدگي‌ فزاينده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگي‌ چند جانبه‌ صنايع، زمينه‌ مساعدي‌ براي‌ رشد کمي‌ و کيفي‌ فرصتها و تهديدات‌ محيط، فراهم‌ ساخته‌…...

روابط عمومی و مدیریت بحران

بحران یعنی عدم انطباق بین نیازها و منابع؛ تغییر ناگهانی ، بروز حوادث غیرمنتظره و خطرناك و نداشتن اطمینان از اوضاع و بر هم خوردن تعادل. به عبارت دیگر تغییر ناگهانی، شدیدتر…...

تأملى مفهوم‏شناسانه در بحران ... crisis

تأملى مفهوم‏شناسانه در بحران ... crisis درك نظرى مفهوم مديريت‏بحران، گام نخست در حل عملى بحران‏هاى اجتماعى و سياسى است درك نظرى مفهوم مديريت‏بحران، گام نخست در حل عملى…...

مدیریت بحران ضرورتی بی مانند...Crisis

مدیریت بحران ضرورتی بی مانند...Crisis مديريت بحران شامل كاهش تقاضا، افزايش عرضه و برنامه ريزى و نظارت بر بحران است مژگان جندقي پروسه مديريت بحران شامل كاهش تقاضا، افزايش…...

نظريه تعادل در مديريت بحران...crisis management

نظريه تعادل در مديريت بحران...crisis management مهندس عليرضا سعيدي - دبير جمعيت کاهش خطرات زلزله این نظريه در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی…...

تعريف مفاهيم بحران ... definition of crisis

تعريف مفاهيم بحران ... definition of crisis بحران حادثه اي ناگهاني است كه نياز به تصميم فوري دارد تعريف بحران: حادثه اي كه بطور طبيعي يا توسط بشربصورت ناگهاني ويا فراينده بوجود…...

بحران چيست؟...what is crisis؟

در دل هرمشكلی فرصت های بزرگتر و عالی تر نهفته است كه انسانهای بزرگ قادرند مشكلات را به فرصت های بزرگ تبدیل نمایند . هلن كلر, عشق به خداوند, ترجمه خرمشاهی , نشر ققنوس , ص 112.…...

مدیریت بحران برای کارآفرینان روانشناسي برخورد با بحران تصميم گيران crisis management for Entrepren

مدیریت بحران برای کارآفرینان روانشناسي برخورد با بحران تصميم گيران crisis management for Entrepreneurship اين نيز فرصتي مناسب براي راه انداختن کسب و کار است. در حقيقت اقتصاد رو به رکود…...

مقاله ي تخصصی؛ نقش مديريت كيفيت فراگير در مديريت بحرانهاي سازماني

مقاله ي تخصصی؛ نقش مديريت كيفيت فراگير در مديريت بحرانهاي سازماني بروز بحران در سازمانهاي مختلف با بينش مثبت بايستي به عنوان يك سرمايه تلقي شود TQM and crisis management مسعود نیری…...

بحران مالی از منظر مدیریت ریسک ... Risk Management

بحران مالی از منظر مدیریت ریسک ... Risk Management بحران اخیر می‌تواند درس‌های زیادی برای مدیریت ریسک داشته باشد محمد آزاد یک ارزیابی ساده از موشکافی پوسته‌های این بحران می‌تواند…...

مدیریت ریسک يا مديريت بحران؟ ... Risk Management

مدیریت ریسک يا مديريت بحران؟ ... Risk Management بررسي سياست هاي مديريت ريسک در بخش کشاورزي ايران بررسي سياستهاي مديريت ريسک دربخش کشاورزي آنچه در پي مي آيد دومين بخش از کارگاه…...

اصول سازماندهي مديريت بحران با رويکرد خطرپذيري سيلابدشت در مديريت سيلاب

اصول سازماندهي مديريت بحران با رويکرد خطرپذيري سيلابدشت در مديريت سيلاب نعمت‌الله حسنی1، پيمان کلبعليان2، صادق پرتانی3، عليرضا احمدی4 1- رئيس مرکز مطالعات بحران‌های…...

اجلاس استفاده از ICT براي مديريت بحران در منطقه كاراييب

اجلاس استفاده از ICT براي مديريت بحران در منطقه كاراييب منبع:نویسنده : فناوران اطلاعات خلاصه:توفان‌هاي فصلي شديد سال 2005 در منطقه كاراييب خرابي‌هاي بسيار به بار آورد.…...

مديريت‌ تحول‌

مديريت‌ تحول‌ منبع:عباس‌ طالب‌ بيدختي‌ و عليرضا انوري‌ خلاصه:‌در عصر اطلاعات‌ بايد از فكر بشر به‌عنوان‌ ثروت‌ ملي‌ ياد كرد. بنابراين، مي‌توان‌ فكر را منشاء ثروت‌…...

مدیریت کوکائینی

مدیریت کوکائینی منبع:وبلاگ خانه مدیران خلاصه:در بحث مدیریت نقش مدیران به عنوان رهبر و کنترل کننده از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. جهت دست یابی به سازمانی موفق و…...

دلایل و پیامدهای افزایش قیمت نفت

دلایل و پیامدهای افزایش قیمت نفت خلاصه:یمت نفت از ۳۶ دلار در سال ۲۰۰۴ به ۶۱ دلار در سال ۲۰۰۶ رسید و در پایان ماه ژوئن ۲۰۰۸ قیمت هر بشكه به ۱۴۳ دلار رسید. درخصوص افزایش قیمت…...

بحران ومديريت بحران-بررسي آثار مثبت و منفي بحران در سازمانها

بحران ومديريت بحران-بررسي آثار مثبت و منفي بحران در سازمانها مولف/مترجم: مهرانگيز يقين لو، مريم خليلي عراقي موضوع:مديريت بحران سال انتشار(ميلادي): 2007 وضعيت: تمام متن/…...

برنامه ريزي و تصميم گيري در مديريت بحران

برنامه ريزي و تصميم گيري در مديريت بحران مولف/مترجم: مهشيد يزدان‌پناه سال انتشار(ميلادي): 2005 وضعيت: تمام متن تنظيم: پايگاه مقالات مديريت مقدمه: ‌پيچيدگي‌ فزاينده‌ جوامع‌…...

نقش فناوري اطلاعات در مديريت بحران

نقش فناوري اطلاعات در مديريت بحران مولف/مترجم: موضوع: مديريت بحران سال انتشار(ميلادي): 2005 وضعيت: تمام متن تنظيم: پايگاه مقالات مديريت چکيده: بحران ها، حوادثي هستند که خرابي…...

مديريت بحران سازماني

مديريت بحران سازماني مولف/مترجم: حميدرضا رضواني موضوع: مديريت بحران سال انتشار(ميلادي): 2005 وضعيت: تمام متن تنظيم: پايگاه مقالات مديريت چکيده: موضوع مديريت بحران در حوزه…...

تلفيق مديريت بحران در راهبردهاي سازمان

تلفيق مديريت بحران در راهبردهاي سازمان مولف/مترجم: حميدرضا رضواني موضوع: مديريت بحران/ مديريت راهبردي سال انتشار(ميلادي): 2007 وضعيت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره…...

شش گام موثر در مديريت بحران

شش گام موثر در مديريت بحران مولف/مترجم: مترجم: مسلم متولي حبيبي موضوع: مديريت بحران سال انتشار(ميلادي): 2006 وضعيت: تمام متن منبع: JOURNAL OF BUSINESS STRATEGY, 2004 تهيه و تنظيم: پايگاه…...

مديريت بحران سازماني

مديريت بحران سازماني مولف/مترجم: حميدرضا رضواني موضوع: مديريت بحران سال انتشار(ميلادي): 2006 وضعيت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره 170 تهيه و تنظيم: پايگاه علمي…...

درخواست دمو

درخواست دمو