(10خط) 02177613815
  •   فوائد پاره آجر!

    روزی مردی ثروتمند در اتومبیل جدید و گران قیمت خود با سرعت فراوان از خیابان کم رفت و آمدی می‌گذشت. ناگهان از بین....

  •   آیا نقطه ضعف می تواند نقطه قوت باشد؟

    کودکی ده ساله که دست چپش در یک حادثه رانندگی از بازو قطع شده بود برای تعلیم فنون رزمی جودو به یک استاد سپرده شد.....

درخواست دمو

درخواست دمو CRM