فهرست

باشگاه مشتریان به معنای گردآمدن مشتریان یک مجموعه

همانند تعریف باشگاه که در مفهوم کلی به معنای گردآمدن گروهی از افراد در یک تشکل منسجم است باشگاه مشتریان نیز به معنای گردآمدن مشتریان یک مجموعه/برند تجاری در کنارهم گفته…...

هدف باشگاه مشتریان، جذب مشتریان و حفظ آن‌ها

در سالهای اخیر رقابت بر سر جذب مشتریان و حفظ آن‌ها باعث شده است شرکت‌ها ابزارهای مختلف بازاریابی را برای جذب و در ‌‌نهایت، حفظ مشتریان به کار ‌بندند. یکی از…...

درخواست دمو

درخواست دمو