فهرست

چرا مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)؟

چرا مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)؟

 

امروزه CRM به عنوان یکی از جدیدترین راه كارهاي مديريت فروش شرکتهای بزرگ، درجهان مطرح شده که تمامی روشهای بازاریابی از جمله

بازاریابی انبوه(Mass Marketing) و بازاریابی هدفمند(Target Marketing) را دگر گون کرده است، اگر بخواهیم درست نگاه کنیم CRM متعلق به عصر اطلاعات می باشد.

فراگیری CRM به کمک تجارت الکترونیک روز به روز در حال گسترش است , در حالی که در کشور ما فقط به نام CRM و یا مدیریت ارتباط با مشتری بسنده شده است و اگر بی انصافی نکنیم چند نوع نرم افزار CRM هم با گرته برداری موبه مو از نمونه های خارجی تهیه شده است.

تمامی تئوری پردازان CRM ، نرم افزار را فقط یک ابزار می دانند و براین متفق اند که سهم نرم افزار در استراتژی CRM بیش از 20% نمی باشد.در اين رويكرد افراط ما در دانش و مفاهیم وارداتی به اندازه ای است که امروزه شرکتها تنها با خرید یک نرم افزار CRM (که ای کاش واقعا نرم افزارمدیریت ارتباط با مشتری باشد در صورتی که غالبا فراتر از یک Contact Manager نیست) براین باورند که راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان خود پیاده سازی کرده اند.

مزیت های راهبردی CRM در یک سازمان , امروزه صرفا مترتب بانكهاي اطلاعاتي و اطلاعات فروش الکترونیکی نيست.در واقع نتیجه پياده سازي CRM دانش زیاد در مورد مشتری،افزایش سود آوری سازمان،رضایت مشتری و ارتقای حس وفاداری مشتریان مي باشد.

درخواست دمو

درخواست دمو