(10خط) 02177613815

فرم درخواست CRM

*نام شرکت:
زمینه فعالیت شرکت / سازمان:
نام و نام خانوادگی در خواست کننده:
سمت سازمانی:
نام مدیر عامل شرکت / سازمان:
آدرس:
*تلفن:
فکس:
تلفن همراه:
آدرس وب سایت:
*آدرس پست الکترونیکی:
چگونه با CRM طلوع آشنا شده اید؟
نرم افزار CRM را با چند کاربر استفاده خواهید کرد؟
در چه مدت زمانی می خواهید نرم افزار پیاده سازی شود؟
*متن داخل تصویر را وارد نمایید : CAPTCHA Image

درخواست دمو

درخواست دمو CRM