فهرست
images

صندوق فروشگاهی و CRM

آیا در فروشگاه هایی که قصد استقرار نرم افزار CRM را دارند نیاز به یکپارچه سازی صندوق فروشگاهی با CRM داریم؟ هدف از استقرار CRM در یک فروشگاه چیست؟ آیا CRM می تواند منجر به تکرار…...

images

مدیریت ارتباطات درون سازمانی با CRM

به نام خدا مدیریت ارتباطات درون سازمانی با CRM اشاره: در دنیای رقابتی امروز که وارد دوران تجارت مشتری مدار شده ایم، مقوله ارتباط با مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار شده…...

images

مدیریت ارتباطات مالی مشتریان

به نام خدا مدیریت ارتباطات مالی مشتریان اشاره: در دنیای رقابتی امروز که وارد دوران تجارت مشتری مدار شده ایم، مقوله ارتباط با مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. در…...

images

با استفاده از ابزار CRM، بهتر ارتباط برقرار کنید تا بهتر بفروشید.

به نام خدا با استفاده از ابزار CRM، بهتر ارتباط برقرار کنید تا بهتر بفروشید. اشاره: در دنیای رقابتی امروز که وارد دوران تجارت مشتری مدار شده ایم، مقوله ارتباط با مشتری از…...

images

ثبت اطلاعات و دسته بندی مشتریان را تا چه حد صحیح و سریع انجام می دهید؟

به نام خدا ثبت اطلاعات و دسته بندی مشتریان را تا چه حد صحیح و سریع انجام می دهید؟ اشاره: در دنیای رقابتی امروز که وارد دوران تجارت مشتری مدار شده ایم، مقوله ارتباط با مشتری…...

درخواست دمو

درخواست دمو