فهرست

مدیریت موجودی انبار

قابلیت مدیریت انبارهای مرکزی، فرعی و موجودی انبار و کاردکس کالاها (تحت وب)

 •  تعریف انبار در نرم افزار CRM
   تعریف فرمتهای مختلف چاپ سند انبار
   رزرو کالا در انبار از طریق پیش فاکتور
   دریافت کالا از انبار
   خروج کالا از انبار و کاهش موجودی کالا از انبار
   مرجوع نمودن کالا با باطل شدن فاکتور
   نمایش موجودی کالا در انبار هنگام ثبت سفارش
   نمایش کاردکس کالاها در انبار
  صدور پیش فاکتور و فاکتور مبتنی بر موجودی انبار

 

کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو