فهرست

مدیریت امتیاز و اعتبار در crm

 

 تخصیص امتیاز به هر مشتری در نرم افزار crm
 روش محاسبه امتیاز با توجه به حجم خرید
 تخفیف در زمان خرید بعدی
 تبدیل امتیاز به ستاره و یا شارژ کارت عضویت
 تعریف امتیازات متفاوت با توجه به نوع کالا

قابلیت ارتباط با باشگاه مشتریان و مدیریت سیستم های امتیاز دهی

 

کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو