فهرست

لینک نرم افزار crm به نرم افزار حسابداری

 

امکان لینک به نرم افزار crm

لینک سی آر ام به حسابداری

طبقه بندی حساب ها در سطوح مختلف : گروه حساب ها، حساب کل، حساب معین، حساب تفصیل

بدون محدودیت در تعریف تعداد سطوح حساب تفصیلی

تعیین حداقل موجودی و سقف موجودی برای هر کدام از حساب ها

مشخص کردن ویژگی گروه حساب ، حساب کل، حساب معین، حساب تفصیل براساس موجودی ریالی، ارزی، اعتباری

تعیین ماهیت هر حساب براساس موجودی و ارتباط آن با سایر حساب ها در سطوح مختلف

تعیین در صد پورسانت و درصد سود به ازای هر حساب تفصیلی

تعریف حساب تفصیلی شخص، شرکت و یا محصول بطور مجزا و ساده

تعریف حساب تفصیلی مربوط به گروه محصولات بصورت خودکار با مشخص شدن ویژگی موجودی کلی برای محصولات تعریف شده در گروه محصول

ثبت اطلاعات سند حسابداری بصورت پیش نویس، ثبت سند موقت، ثبت سند دائم

جستجوی اسناد براساس طبقه بندی صورت گرفته

امکان تبدیل اسناد پیش نویس به اسناد موقت و تبدیل اسناد موقت به دائم بصورت تکی و چندتایی

ثبت سند حسابداری بصورت ریالی، ارزی، اعتباری و بصورت تجمیعی

مشاهده بالانس بودن سند حین ورود اقلام سند حسابداری

امکان نگهداری اقلام سند بصورت پیش نویس در حین سند زدن اگر نرم افزار بنا به دلایلی خاموش شود

ثبت خودکار سند حسابداری برای فاکتور های فروش و فاکتورهای خرید ثبت شده در بخش مالی

طبقه بندی اسناد براساس نوع سند همچون اسناد افتتاحیه، اسناد اختتامیه، اسناد عادی، اسناد مربوط به فاکتور، اسناد مربوط به خزانه

تحلیل مانده حساب ها براساس اقلام سند

طبقه بندی اقلام سند حسابداری بطور مجزا برای هر سند حسابداری

ارتباط سیستمی بین فاکتور و سند حسابداری و اسناد خزانه در ایجاد و بروز رسانی سند

امکان کنترل در تبدیل اسناد موقت به اسناد دائم براساس شماره سند

امکان صدور سند افتتاحیه، سند اختتامیه توسط نرم افزار و امکان انتقال ماهیت حساب ها به سال بعد

تهیه صورت های مالی از گردش ریالی حساب ها و قابلیت سفارشی کردن صورت های مالی

تحلیل دفاتر در سطوح مختلف حساب ها بصورت ریالی

گزارش سود و زیان براساس درصدهای تعریف شده در حساب های تفصیلی

گزارش دفتر روزنامه، کل، معین، تفصیلی

امکان تعیین حساب های فاقد گردش مالی

گزارش گردش مالی حساب ها در سطوح مختلف بصورت ساده و گرافیکی

کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو