Array ( ) رقبا - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM طلوع
فهرست

رقبا

اطلاعات کلیه اشخاص و شرکتها که رقیب شرکت استفاده کننده نرم افزار می‌باشند در این قسمت ثبت می‌گردد. فیلدهای این بخش شبیه فیلدهای اشاره شده در بخش مشتریان می‌باشند. اشخاص و شرکت‌های این بخش علاوه بر نقش رقیب می‌توانند نقش‌های دیگری را نیز بپذیرند.

 1. امکان ثبت اطلاعات رقبا
  • امکان مدیریت و ثبت اطلاعات رقبا
  • شناسایی رقبا در صورت تماس مجدد با سازمان
 2. امکان ثبت ارتباطات در پرونده رقبا
  • با تعریف رقبا در سیستم ، می توان ارتباطات رقبا با مشتریان را ثبت و رصد نمود.
 3. امکان مدیریت وظایف در پرونده رقبا
  • امکان ارجاع وظیفه به کارشناسان مربوطه در خصوص یک رقیب خاص
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو