فهرست

ثبت ارتباطات در crm

کلیه ارتباطاتی که با مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگی‌ها و رقبا برقرار می‌شوند قابل ثبت و گزارش‌گیری در نرم افزار سی آر ام می‌باشند.
·    موضوع ارتباط
·    ثبت بازارياب یا شخص برقرار کننده ارتباط
·    ثبت انواع روشهای ارتباطی
·    ثبت زمان ارتباط (تاریخ و ساعت ارتباط)
·    ثبت کالای متناسب با ارتباط برقرار شده
·    ثبت انواع نتایج ارتباطی
·    امکان attach فايل ارتباطی مبادله شده
·    توضیحات

کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو