فهرست

آلارم بر روي اطلاعات جمع آوري شده

مشخصاتي که نرم افزار بر روي آن‌ها آلارم ميدهد و مي توان با توجه به آن مجددا با مشتري ارتباط بر قرارنمود:
·    تاريخ تولد
·    تاريخ ازدواج
·    تاريخ تاسيس شرکت
·    تاريخ اتمام قرارداد
·    تاریخ سررسید اقساط
·    تاریخ سررسید چک ها
·    ...

  که این تاریخ‌ها می‌توانند با استفاده از ارسال‌های گروهی نرم افزار و متون پيش فرض به افراد و شرکت‌ها اطلاع رسانی شوند.

درخواست دمو

درخواست دمو