فهرست

گزارشات در crm

مديريت فروش، پيش‌بيني فروش، مديريت کميسيونها، مديريت بازاريابي،... با استفاده از گزارش‌گیری انجام‌پذیر است. نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان طلوع، امکان تهيه گزارش بر حسب تمامي پارامترهاي ورودي را دارد.

 

 1. گزارشات متنوع از مشتریان حقیقی
  • امکان دریافت گزارش از مشتریان بر اساس استان، شهر، منطقه، جنسیت، و ...
  • امکان دریافت گزارش از نرخ ورود مشتریان جدید در بانک اطلاعات
  • امکان دریافت گزارش از کارشناس مربوطه مشتریان جدید در بازه های زمانی دلخواه
  • امکان دریافت گزارش های نموداری و مقایسه ایی بر اساس پارامترهای اشخاص حقیقی

 

 1. گزارشات متنوع از مشتریان حقوقی
  • امکان دریافت گزارش از شرکت های بر اساس گروه، منطقه، نوع فعالیت، نحوه آشنایی و...
  • امکان دریافت گزارش بر اساس کارشناس مربوطه
  • امکان دریافت گزارش های نموداری و مقایسه ایی بر اساس پارامترهای مشتریان حقوقی
  •  
 2. گزارشات متنوع از بخش وظایف
  • امکان دریافت گزارش بر اساس کارشناس مربوطه
  • امکان دریافت گزارش عملکرد سازمان در خصوص وظایف یک مشتری و یا گروهی از مشتریان
  • امکان دریافت گزارش های نموداری و مقایسه ایی بر اساس پارامترهای مختلف در بخش وظایف
  •  
 3. گزارشات متنوع از بخش ارتباط با مشتریان
  • امکان دریافت گزارش ارتباطات بر اساس کارشناس مربوطه
  • امکان دریافت گزارش ارتباطات بر اساس یک مشتری مشخص
  • امکان دریافت گزارش ارتباطات برای فروش یک کالای مشخص
  • امکان ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و ...
  • امکان بررسی کانالهای ارتباطی در بازه زمانی مشخص
  • امکان ارزیابی میزان اثربخشی ارتباطات در گزارش اثر ارتباط
  • امکان دریافت گزارشهای نموداری و مقایسه ایی بر اساس پارامترهای مختلف در بخش ارتباطات
  •  
 4. گزارشات متنوع پیش فاکتورها و فاکتورها
  • امکان دریافت گزارش فروش بر اساس کارشناس مربوطه
  • امکان دریافت گزارش مقایسه ایی در تبدیل پیش فاکتور به فاکتور
  • امکان دریافت گزارش فروش بر اساس اقلام کالاهای فروخته شده
  • امکان دریافت گزارش فاکتور هایی که مانده حساب دارند
  • امکان دریافت گزارش های نموداری و مقایسه ای بر اساس پارامترهای مشتریان حقوقی
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو