فهرست

راههای ارتباطی برنامه

اين نرم افزار با استفاده از کنترل درگاههاي مختلف ارتباطي سازمان، بازاريابي از راه دور را تسهيل مي‌نمايد. اين راههاي ارتباطي با كمك به بخش بازاريابي و كاهش هزينه هاي اجرايي تعداد زيادي از مشتريان را در يك ارتباط هدف قرار مي دهند.
انواع مختلف راههای ارتباطی موجود در برنامه:
. ارسال SMS به يك مشتري و يا گروهي از مشتريان و پیگیری آن ها
. ارسال فکس به يك مشتري و يا گروهي از مشتريان
. ارسال نامه به يک مشتري و يا گروهي از مشتريان و چاپ آدرس
. ارسال ایمیل و خبرنامه به يك مشتري و يا گروهي از مشتريان
. امکان Caller ID
. امکان شماره گیری مستقیم از طریق برنامه
. ماژول نظرسنجی و رضایت سنجی
. امکان استفاده از کارت‌های تخفیف، عضویت، خرید
. امکان مدیریت فرم درخواست نمایندگی
. امکان مدیریت فرم درخواست (سفارش) کالا
. امکان مدیریت فرم درخواست عضویت
. امکانات دیگر
...

درخواست دمو

درخواست دمو