فهرست

امکان Caller ID

با قابلیت نمایش خلاصه اطلاعاتی از مشتری، رقیب، بازاریاب، ... در هنگام تماس آنان که موجب هوشمندی سازمان شما در تعامل و شروع ارتباط خواهد شد.
·    شماره تماس گیرنده
·    گروه تماس گیرنده
·    شخص تماس گیرنده
·    نمایش مختصری از اطلاعات و ارتباطات
قابلیت ضبط کلیه مکالمات ورودی و خروجی، به صورتی که فایلهای ضبط شده به صورت اتوماتیک در بخش ارتباطات مشتری attach می‌شوند. همچنین قابلیت گزارش گیری روی مکالمات ضبط شده، تماس های از دست رفته و پیگیری های صورت گرفته وجود خواهد داشت.

کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو