(10خط) 02177613815

امکان ضبط مکالمات تلفنی

با
قابلیت نمایش خلاصه اطلاعاتی از مشتری رقیب بازاریاب ... در هنگام تماس
آنان که موجب هوشمندی سازمان شما در تعامل و شروع ارتباط خواهد شد
. شماره تماس گیرنده
. گروه تماس گیرنده
. شخص تماس گیرنده
. نمایش مختصری از اطلاعات و ارتباطات

قابلیت ضبط کلیه مکالمات ورودی و خروجی به صورتی که فایلهای ضبط شده به
صورت اتوماتیک در بخش ارتباطات مشتری attach می شوند.همچنین قابلیت
گزارشگیری روی مکالمات ضبط شده -تماس های از دست رفته و پیگیریهای صورت
گرفته وجود خواهد داشت.


درخواست دمو

درخواست دمو CRM