فهرست

ماژول نظرسنجی و رضایت سنجی

 ·  امکان ایجاد انواع فرمهای نظرسنجی (فرم پویا و دارای چندین انتخاب در گزینه‌ها و یا فرم با گزینه‌های از پیش تعیین شده)
·    امکان ایجاد سوالات تستی و تشریحی
·    امکان ایجاد گزینه های تستی و پاسخهای تشریحی
·    امکان پاسخگویی به فرم‌ها توسط خود مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان
امکان گزارش گیری از میزان رضایت و نظرات یک مشتری خاص و یا گروهی از مشتریان.


درخواست دمو

درخواست دمو