Array ( ) امکان استفاده از کارت‌های تخفیف، عضویت، خرید - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM طلوع
فهرست

امکان استفاده از کارت‌های تخفیف، عضویت، خرید

از طریق نرم افزار CRM طلوع می‌توان از کارت‌های تخفیف، کارت‌های عضویت و یا کارت‌های خرید صادر شده برای مشتریان استفاده کرد؛ به این صورت که به محض کشیدن کارت در بارکدخوان، با توجه به کد مشتری که روی کارت ایشان موجود است کلیه اطلاعات، سوابق ارتباطی و میزان تخفیف‌های قابل ارائه به مشتری روی صفحه مانیتور ظاهر می‌شوند و با توجه به آن، نوع مراودات با مشتری مشخص می‌گردند.

 تخصیص کارت عضویت و یا کارت تخفیف به هر مشتری در نرم افزار crm
 چاپ کارت اشتراک و کارت تخفیف به نام مشتری
 اتصال به سیستم امتیاز و حجم خرید مشتری
 اتصال کارت عضویت به نرم افزار باشگاه مشتریان

کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو