فهرست

ورود اطلاعات اشخاص حقوقی - شرکتها

امکان ثبت اطلاعات شرکت ها (اشخاص حقوقی)

a)      امکان ثبت اطلاعات کلیه شرکتها

·         شامل: نام شرکت، نوع شرکت (سهامی خاص، عام، دولتی، خصوصی و ....)، برند، کد اقتصادی،شناسه ملی، درآمد، میزان اعتبار، شماره ثبت، سال و تاریخ دقیق تاسیس، تعداد کارکنان، تصویر آرم شرکت، کلیه اطلاعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس (شامل کد کشور، شهر، شماره تلفن، داخلی)، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس کارخانه ، آدرس دفتر مرکزی،کد پستی، صندوق پستی، نقشه گوگل مپ،  وضعیت مالکیت(استیجاری، ملکی..)، گواهینامه های مدیریتی،مجوز های لازم ، گروه بندی چند سطحی،زمینه فعالیت ، اطلاعات حساب بانکی ، پارتنر خارجی

 

b)      امکان ضمیمه کردن فایل های مرتبط با شرکت در پرونده هر شرکت به صورت مستقل

·         ضمیمه کلیه فایل ها و اسناد مربوط به این شرکت از قبیل تصویر مجوزهای تولید ، تصویر گواهینامه ها  و ... با فرمت و حجم دلخواه

 

c)       امکان جستجو در لیست شرکت ها  بر اساس کلیه فیلد های  فوق

·         جستجو به دو شکل جستجوی مشابه و جستجوی برابر با مقدار وارد شده، قابل انجام است

 

d)      امکان چاپ از لیست اطلاعات

·         چاپ بر اساس جستجوی لخواه از لیست اطلاعات و یا بر اساس مرتب سازی لیست اطلاعات

درخواست دمو

درخواست دمو