(10خط) 02177613815

ورود اطلاعات اشخاص حقوقی - شرکتها

امکان ثبت اطلاعات شرکت ها
(اشخاص حقوقی)

a)     
امکان ثبت اطلاعات
کلیه شرکتها·        
شامل:
نام شرکت، نوع شرکت (سهامی خاص، عام، دولتی، خصوصی و ....)، برند، کد اقتصادی،شناسه
ملی، درآمد، میزان اعتبار، شماره ثبت، سال و تاریخ دقیق تاسیس، تعداد کارکنان، تصویر
آرم شرکت، کلیه اطلاعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس (شامل کد کشور، شهر،
شماره تلفن، داخلی)، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس کارخانه ، آدرس دفتر مرکزی،کد
پستی، صندوق پستی، نقشه گوگل مپ،  وضعیت مالکیت(استیجاری،
ملکی..)، گواهینامه های مدیریتی،مجوز های لازم ، گروه بندی چند سطحی،زمینه فعالیت
، اطلاعات حساب بانکی ، پارتنر خارجی b)     
امکان ضمیمه
کردن فایل های مرتبط با شرکت در پرونده هر شرکت به صورت مستقل·        
ضمیمه
کلیه فایل ها و اسناد مربوط به این شرکت از قبیل تصویر مجوزهای تولید ، تصویر
گواهینامه ها  و ... با فرمت و حجم دلخواه c)      
امکان جستجو در
لیست شرکت ها  بر اساس کلیه فیلد های  فوق·        
جستجو
به دو شکل جستجوی مشابه و جستجوی برابر با مقدار وارد شده، قابل انجام است d)      امکان چاپ از
لیست اطلاعات·        
چاپ
بر اساس جستجوی لخواه از لیست اطلاعات و یا بر اساس مرتب سازی لیست اطلاعات
درخواست دمو

درخواست دمو CRM