فهرست

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان تبلیغاتی

1.    ثبت کلیه بیلبوردهای تبلیغاتی بر مبنای مکان و گروه بندی مورد نظر
2.    ثبت قیمت بر حسب مترمربع برای هر بیلبورد
3.    نمایش وضعیت جاری بیلبورد در زمان ثبت قرارداد
4.    ثبت قراردادها برای هر مشتری بر روی هر بیلبورد و تغییر وضعیت بیلبورد
5.    ثبت قرارداد های رزرو برای بیلبورد هایی که در حال حاضر قرارداد دارند
6.    نمایش تاریخچه وضعیت بیلبورد ها
7.    بررسی وضعیت تمام بیلبوردها در هر روز و تغییر قراردادها در صورت نیاز
8.    ثبت اطلاعات مشتری حقوقی  و یا حقیقی
9.    ثبت نمایندگی ها و ثبت ارتباطات مربوطه
10.    ثبت بازاریابان و ثبت ارتباطات مربوطه
11.    ثبت تامین کنندگان و ثبت ارتباطات مربوطه
12.    ثبت نحوه ی پرداخت توسط مشتری
13.    محاسبه مانده حساب مشتری به ازای هر خرید
14.    محاسبه مانده حساب مشتریان در بازه ی زمانی دلخواه
15.    ارسال اس ام اس  و ایمیل زمان اتمام قرارداد بیلبورد برای مشتریان
16.    ارسال اس ام اس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان از طریق نرم افزار crm
17.    ارسال ایمیل به یک مشتری یا گروهی از مشتریان از طریق نرم افزار crm
18.    ارسال فکس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان از طریق نرم افزار crm
19.    ارسال نامه به یک مشتری یا گروهی از مشتریان و چاپ لیبل های پستی
20.    دریافت اس ام اس
21.    دریافت ایمیل

درخواست دمو

درخواست دمو