فهرست

نرم افزار CRM ویژه موسسات خیریه

1. اطلاعات مددجویان 2. اعضای خانواده مدد جویان 3. اطلاعات فرزندان مددجویان و علایق آنها 4. نوع خیریه دریافتی از خیرین 5. نوع کمک به مددجویان 6. اطلاعات خیرین حقوقی و حقیقی 7. اطلاعات مشاورین مددجویان 8. جلسات مشاوره مددجویان 9. اطلاعات افراد جهت همسریابی 10. ویژگی ها و علایق افراد در همسریابی 11. ارسال اس ام اس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان 12. ارسال ایمیل به یک مشتری یا گروهی از مشتریان 13. ارسال فکس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان 14. ارسال نامه به یک مشتری یا گروهی از مشتریان و چاپ لیبل های پستی 15. دریافت اس ام اس از طریق نرم افزار crm 16. دریافت ایمیل

درخواست دمو

درخواست دمو