فهرست

نرم افزار CRM ویژه نمایشگاه اتومبیل

معرفی نرم افزار مدیریت نمایشگاه اتومبیل:

این نرم افزار ویژه بنگاه های معاملات خودرو با هدف مدیریت و ساماندهی به امور نمایشگاه های اتومبیل یا اتو گالری طراحی و تولید شده است.

نرم افزار با کاربری سریع و ساده ای که دارد، قابلیت های فراوانی را برای کارکنان و مدیران اتوگالری فراهم آورده است.  

ثبت و بایگانی جزئیات خودرو، اطلاعات شماره گذاری خودرو، اطلاعات مالی خودرو، وضعیت بیمه و بدنه خودرو، مشخصات مالک و نحوه آشنایی او با نمایشگاه، مشخصات خریداران و سایر همکاران پایگاه داده ای جامع و مطمئن به همراه جستجوی پیشرفته و گزارش های کاربردی در اختیار شما قرار می دهد.

اتصال به سامانه پیام کوتاه و سیستم کالرآیدی از جمله سایر امکانات کلیدی برنامه مدیریت نمایشگاه اتومبیل به شمار می رود.

امکانات نرم افزار مدیریت نمایشگاه اتومبیل:

درخواست دمو

درخواست دمو