نرم افزار CRM طلوع

نرم افزار CRM یک ماه اول رایگان

اصول و مفروضات اساسی CRM

اصول و مفروضات اساسی CRM

 اصول پایه ای فرآیندهای کاربردی مدیریت ارتباط با مشتری

هدف گذاری برای تک تک مشتریان:

یکی از اصول CRM این است که مشتریان دارای انتخاب فراوانی بوده و هر مشتری خدمات و محصولات خاص خود را طلب می کند. CRM می بایست بر اساس ترجیحات و رفتارهای مشتری به شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز هر مشتری کمک کند.

جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی:

CRM با توجه به تحلیل رفتار کاربر، برای او پیشنهادات شخصی تر و سفارشی شده تری را ارائه می دهد.

انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری:

در CRM این اصل مورد توجه است که مشتریان مختلف، ارزش متفاوتی برای سازمان دارند و بنابراین باید سودآورترین آنها حفظ و جذب شوند.

مفروضات اساسی CRM

اقدامات مبتنی بر عادت:

در CRM، فرض بر این است که رفتار آینده مشتری توسط رفتار مشابه یا قبلی وی تعیین می شود.

اطلاعات فعلی مربوط به مشتریان همواره صحیح است:

در CRM، فرض بر این است که با توجه به اینکه پایگاه داده های مشتریان از منابع مختلف و روشهای مختلفی، ورودیهای خود را کسب می کنند، لذا موسسات باید به محض تغییر اطلاعات مشتریان خود، اطلاعات خود را به روز کنند.

مشتریان خواهان رفتار،خدمات و کالاهای اختصاصی و متنوع هستند:

در CRM، فرض بر این است که مشتریان همواره خواهان کالاها و خدمات منحصر به فردند. با این وجود یک سازمان نمی تواند به نحوی متنوع عمل کند که تمامی مشتریان خود را راضی نگه دارد، اما استفاده از فناوری و همچنین تولید منعطف می تواند به نوعی سفارشی سازی در عین تولید انبوه را در پیش بگیرد.

فهرست مطالب

نرم افزار CRM - یک ماه اول رایگان

نرم افزار مدیریت کسب و کار و مشتریان (CRM) طلوع می تواند فروش شما را تا 300% افزایش دهد!

می توانید به مدت یک ماه، بصورت رایگان امکانات نرم افزار CRM طلوع را تست کنید.