نرم افزار CRM طلوع

نرم افزار CRM یک ماه اول رایگان

امکانات نرم افزار CRM | باشگاه نمایندگان

باشگاه نمایندگان

باشگاه نمایندگان یک سیستم کاربرپسند و منحصر‌به‌فرد است که با هدف تقویت و دفاع از منافع تجاری مشترک اعضا، طراحی و اجرا می‌شود. این سیستم سوابق و اطلاعات نمایندگان را به طور متمرکز ذخیره و به‌روز نگه می‌دارد و از اطلاعات حساس پشتیبان تهیه می‌کند.

اطلاعات کلیه اشخاص و شرکت‌ها که نمایندگی محصولات و خدمات شرکت را عهده‌دار می‌باشند در این قسمت ثبت می‌گردد. فیلدهای این بخش مشابه فیلدهای اشاره شده در بخش مشتریان می‌باشند. اشخاص و شرکتهای این بخش علاوه بر نقش نماینده می‌توانند نقش‌های دیگری نیز بپذیرند.

امکان ثبت اطلاعات نمایندگان

  • امکان درج تمامی اطلاعات نماینده به همراه درج مستندات در پرونده نماینده

امکان ثبت ارتباطات در پرونده نمایندگی‌ها

  • امکان بررسی میزان فعالیت های هر نماینده به صورت مجزا
  • امکان بررسی نوع ارتباطات در پرونده هر نماینده

امکان مدیریت وظایف در پرونده نمایندگی‌ها

  • امکان مدیریت و ارزیابی پیگیری های درون سازمانی در خصوص فروش از طریق نمایندگی‌ها

فهرست مطالب

نرم افزار CRM - یک ماه اول رایگان

نرم افزار مدیریت کسب و کار و مشتریان (CRM) طلوع می تواند فروش شما را تا 300% افزایش دهد!

می توانید به مدت یک ماه، بصورت رایگان امکانات نرم افزار CRM طلوع را تست کنید.