نرم افزار CRM یک ماه اول رایگان

فرآیند CRM چیست؟

فرایند CRM

 CRM هم به عنوان نرم افزاری برای مدیریت ارتباط با مشتریان و  هم به عنوان یک استراتژی برای کسب و کارها می باشد که همه واحدهای کسب و کارها به نسبتی ذینفع آن هستند.
واحدهای سازمان و کسب و کارها فرایندهای کاری خود را بر روی CRM طراحی و پیاده سازی میکنند.
فرایند های مهمی که در طراحی و پیاده سازی CRM برای واحد فروش و بازاریابی باید در نظر گرفت شامل موارد زیر می باشند:
۱- ثبت اطلاعات تماس سرنخ و مشتریان
۲- جمع آوری اطلاعات دینفعان
۳- طراحی کمپین های بازاریابی
۴- ارزیابی سرنخ ها و مشتریان

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM) به شیوه ها و روش ها، استراتژی ها و فناوری هایی اشاره دارد که به مدیران سازمان ها برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدیریت منابع سازمان در این موضوع کمک می کند.

فرایندهای مدیریت ارتباط با مشتریان فرآیندهای تکرار شدنی هستند که در CRM برنامه ریزی و پیاده سازی شده اند و کسب و کارهای همواره سعی می کنند تا آنها را بهینه کنند.

سازمان ها و کسب و کارها از CRM برای ساده سازی فرایند ها، ایجاد روابط با مشتری، افزایش فروش، بهبود خدماتی که به مشتری ارائه میشود وافزایش سود آوری بهره میبرند.

فهرست مطالب

نرم افزار CRM - یک ماه اول رایگان

نرم افزار مدیریت کسب و کار و مشتریان (CRM) طلوع می تواند فروش شما را تا 300% افزایش دهد!

می توانید به مدت یک ماه، بصورت رایگان امکانات نرم افزار CRM طلوع را تست کنید.